Služby - 125844-2019

19/03/2019    S55    Agentury - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Belgie-Brusel: Návrh a provedení rámce pro rozvoj modré ekonomiky

2019/S 055-125844

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME), EASME.A.3.1 – Integrated maritime policy
Poštovní adresa: Covent Garden (COV2), Place Charles Rogier 16
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE10
PSČ: B–1049
Země: Belgie
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/easme/

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4611
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4611
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Návrh a provedení rámce pro rozvoj modré ekonomiky

Spisové číslo: EASME/2019/OP/0008
II.1.2)Hlavní kód CPV
73210000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

EASME vypisuje tuto výzvu k podání nabídek ve 2 položkách na studie týkající se:

1) neudržitelných financí v případě modré ekonomiky: odkud peníze pocházejí? – hodnota 275 000 EUR;

2) kritéria udržitelnosti v případě modrém ekonomiky: hodnota 275 000 EUR.

Tyto 2 studie vycházejí v kontextu mezinárodních dohod z roku 2015: Pařížské dohody o změně klimatu a Agendy 2030 Organizace spojených národů pro udržitelný rozvoj. V souladu se závazky učiněnými v rámci těchto dohod se Evropská unie snaží podpořit změnu kapitálu na financování přechodu na nízkouhlíkovou, zdrojově efektivní a udržitelnou ekonomiku.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 550 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro Maximální počet částí: 2
Nejvyšší počet částí, které mohou být uděleny jednomu uchazeči: 2
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Neudržitelné finance v modré ekonomice

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79000000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Úkoly se budou provádět v prostorách, které určí zhotovitel.

Všechna setkání proběhnou v prostorách EASME nebo v prostorách Evropské komise v Bruselu.

II.2.4)Popis zakázky:

Položka č. 1: „Neudržitelné finance v modré ekonomice: Odkud peníze pocházejí?“

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 275 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 8
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Prováděcí rozhodnutí Komise č. C(2017) 8146 final ze dne 8. prosince 2017 o přijetí pracovního programu na rok 2018 a rozhodnutí o financování provádění Evropského námořního a rybářského fondu.

II.2.14)Další informace

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Kritéria udržitelnosti v případě modrém ekonomiky

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79000000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Úkoly se budou provádět v prostorách, které určí zhotovitel.

Všechna setkání proběhnou v prostorách EASME nebo v prostorách Evropské komise v Bruselu.

II.2.4)Popis zakázky:

Položka č. 2: „Kritéria udržitelnosti v případě modré ekonomiky“

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 275 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 8
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Prováděcí rozhodnutí Komise č. C(2017) 8146 final ze dne 8. prosince 2017 o přijetí pracovního programu na rok 2018 a rozhodnutí o financování provádění Evropského námořního a rybářského fondu.

II.2.14)Další informace

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Výběrová kritéria dle stanovení v zadávací dokumentaci.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Výběrová kritéria dle stanovení v zadávací dokumentaci.

III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 26/04/2019
Místní čas: 16:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 29/04/2019
Místní čas: 11:00
Místo:

Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME), Covent Garden 2, place Charles Rogier 16, Room: COV2 10/191 (25P), 1049 Brussels — BELGIE

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Bude použita elektronická platba
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
Tel.: +352 4303-1

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
12/03/2019