Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Služby - 129737-2021

16/03/2021    S52

Maďarsko-Budapešť: Administrativní a technická pomoc při provádění složky č. 3 – reakce na trestné činy v souvislosti s projektem IC INFLOW

2021/S 052-129737

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL)
Poštovní adresa: Ó utca 27
Obec: Budapest
Kód NUTS: HU Magyarország
PSČ: 1066
Země: Maďarsko
E-mail: tenders@cepol.europa.eu
Tel.: +36 18038030
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.cepol.europa.eu/
Adresa profilu zadavatele: https://www.cepol.europa.eu/who-we-are/working-with-cepol/procurement
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7755
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7755
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Administrativní a technická pomoc při provádění složky č. 3 – reakce na trestné činy v souvislosti s projektem IC INFLOW

Spisové číslo: CEPOL/PR/OP/2021/001
II.1.2)Hlavní kód CPV
80500000 Školení
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Agentura CEPOL má v úmyslu zavést složku reakce na trestné činy v rámci projektu „Posílení informací a reakce na trestné činy terorismu na Blízkém východě a v severní Africe (CT INFLOW)“ prostřednictvím specializovaného subjektu. Specializovaný subjekt musí mít důvěryhodné a prokázané zkušenosti v oblasti budování kapacit pro odvětví soudnictví ve třetích zemích. Zaváděné činnosti musí vést ke zlepšení systémů trestního soudnictví, které mohou regionálně a mezinárodně spolupracovat na zajištění bezpečnosti pro své občany při současném zajištění dodržování mezinárodního práva, lidských práv a právního státu.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 1 400 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
73000000 Výzkum a vývoj a související služby
79000000 Obchodní služby: právní, marketingové, poradenské služby, nábor zaměstnanců, tiskařské a bezpečnostní služby
79996000 Služby pro obchodní organizace
79997000 Zajišťování obchodních cest
79400000 Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: HU Magyarország
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Jižní sousedství EU především v partnerských zemích (Alžírsko, Jordánsko, Libanon, Maroko, Tunisko, Turecko)

Členské státy EU

Ve vlastních prostorách poskytovatele služeb

V prostorách agentury CEPOL v Budapešti

Dálkově

II.2.4)Popis zakázky:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 400 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 30
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Obnovená automaticky jednou na šest měsíců, pokud jedna ze stran neobdrží oficiální oznámení v opačném smyslu alespoň jeden měsíc před koncem probíhající doby trvání.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Posílení informační a trestní reakce na terorismus na Blízkém východě a v severní Africe (CT INFLOW), financované v rámci nástroje přispívajícího ke stabilitě a míru.

II.2.14)Další informace

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 30/04/2021
Místní čas: 10:30
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina, Bulharština, Dánština, Němčina, Řečtina, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Lotyština, Litevština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Španelština, Švédština, Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 03/05/2021
Místní čas: 10:30
Místo:

Ústředí Evropské policejní akademie (CEPOL), Ó utca 27., Budapest, 1066, MAĎARSKO.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
09/03/2021