Služby - 131610-2022

14/03/2022    S51

Itálie-Ispra: Provozní podpora pro činnosti v podobě monitorování stavu zemědělských plodin a předpovídání výnosů (MARSOP)

2022/S 051-131610

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Společné výzkumné středisko (JRC), JRC.D – Sustainable Resources (Ispra), JRC.D.5 – Food Security
Poštovní adresa: Via Enrico Fermi 2749
Obec: Ispra (VA)
Kód NUTS: ITC41 Varese
PSČ: 21027
Země: Itálie
E-mail: jrc-ispra-dir-d-procurement@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/jrc/
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Provozní podpora pro činnosti v podobě monitorování stavu zemědělských plodin a předpovídání výnosů (MARSOP)

Spisové číslo: JRC/IPR/2021/OP/1920
II.1.2)Hlavní kód CPV
77100000 Zemědělské služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Provádění článku 22 horizontálního nařízení společné zemědělské politiky REG (2013) 1306 o monitorování zemědělských zdrojů (MARS), JRC.D.5 poskytuje Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova (GŘ AGRI) včasné, nezávislé a vysoce kvalitní informace o stavu a vývoji plodin, včetně kvantitativních prognóz zemědělských výnosů a produkce v EU a sousedních zemích. Tyto informace používá GŘ AGRI k zajištění bezpečnosti potravin a k rozhodování na zemědělských trzích.

Provozní služby udržují provoz a další rozvoj systému pro předpovídání výnosů zemědělských plodin MARS (MCYFS) v rámci činností monitorování plodin ve Společném výzkumném středisku (JRC).

Pro toto výběrové řízení jsou provozní služby pro systém pro předpovídání výnosů zemědělských plodin MARS (MCYFS) organizovány ve třech různých položkách.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 6 000 000.00 EUR
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Pořízení a zpracování agrometeorologických informací

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
77100000 Zemědělské služby
72240000 Analýza systémů a programovací služby
72310000 Zpracování dat
72420000 Vývojové internetové služby
73000000 Výzkum a vývoj a související služby
72320000 Databázové služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: ITC41 Varese
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Viz zadávací dokumentace, která je k dispozici na adrese uvedené v oddílu I.3).

II.2.4)Popis zakázky:

Pořízení a zpracování agrometeorologických informací.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Technická kvalita / Váha: 60 %
Cena - Váha: 40 %
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Viz zadávací dokumentace, která je k dispozici na adrese uvedené v oddílu I.3).

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Zpracování a vizualizace agronomických informací z modelů a statistik plodin

Část č.: 3
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
77100000 Zemědělské služby
72240000 Analýza systémů a programovací služby
72310000 Zpracování dat
72320000 Databázové služby
72420000 Vývojové internetové služby
73000000 Výzkum a vývoj a související služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: ITC41 Varese
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Viz zadávací dokumentace, která je k dispozici na adrese uvedené v oddílu I.3).

II.2.4)Popis zakázky:

Zpracování a vizualizace agronomických informací z modelů a statistik plodin.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Technická kvalita / Váha: 60 %
Cena - Váha: 40 %
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Viz zadávací dokumentace, která je k dispozici na adrese uvedené v oddílu I.3).

II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 216-567409
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 942725
Část č.: 1
Název:

Pořízení a zpracování agrometeorologických informací

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
02/03/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených od uchazečů z dalších členských států EU: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Stichting Wageningen Research
Národní identifikační číslo: NL806511618B01
Obec: Wageningen
Kód NUTS: NL22 Gelderland
Země: Nizozemsko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: MeteoIQ gMBh
Národní identifikační číslo: HRB212891B
Obec: Berlin
Kód NUTS: DE3 Berlin
Země: Německo
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 3 000 000.00 EUR
Konečná hodnota zakázky/položky: 300 000.00 EUR
V.2.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky
Uveďte hodnotu nebo poměrnou část zakázky, která bude pravděpodobně provedena subdodavatelsky třetími stranami
Poměrná část: 21 %
Krátký popis části zakázky, která bude provedena subdodavatelsky:

Manuální kontrola kvality pozorování stanic.

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 942726
Část č.: 3
Název:

Zpracování a vizualizace agronomických informací z modelů a statistik plodin

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
02/03/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 2
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 1
Počet nabídek obdržených od uchazečů z dalších členských států EU: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 2
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Stichting Wageningen Research
Národní identifikační číslo: NL806511618B01
Obec: Wageningen
Kód NUTS: NL22 Gelderland
Země: Nizozemsko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Fincons SPA
Národní identifikační číslo: IT12795320154
Obec: Milan
Kód NUTS: ITC4C Milano
Země: Itálie
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 3 000 000.00 EUR
Konečná hodnota zakázky/položky: 3 000 000.00 EUR
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Viz zadávací dokumentace, která je k dispozici na adrese uvedené v oddílu I.3).

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
07/03/2022