Zobrazování adres URL v oznámeních s elektronickými formuláři ovlivňuje technická chyba. Na odstranění tohoto problému pracujeme. Mezitím doporučujeme smazat čárku (nebo jakýkoli jiný zvláštní znak), který se objeví na konci URL. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.

Služby - 136681-2022

16/03/2022    S53

Nizozemsko-Petten: Rámcová smlouva na preventivní a nápravnou údržbu transmisního elektronového mikroskopu (TEM) FEI Tecnai20

2022/S 053-136681

Předběžné oznámení

Toto oznámení je pouze pro předběžné informace

Služby

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Společné výzkumné středisko (JRC), JRC.G - Nuclear Safety and Security, JRC.G.I.4 - Nuclear Reactor Safety and Emergency Preparedness
Poštovní adresa: PO Box 2
Obec: Petten
Kód NUTS: NL328 Alkmaar en omgeving
PSČ: 1755 ZG
Země: Nizozemsko
Kontaktní osoba: Marie Clément
E-mail: jrc-ptt-procurement@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10436
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Rámcová smlouva na preventivní a nápravnou údržbu transmisního elektronového mikroskopu (TEM) FEI Tecnai20

Spisové číslo: JRC/PTT/2022/OP/0751-PIN
II.1.2)Hlavní kód CPV
50410000 Opravy a údržba měřících, zkušebních a kontrolních přístrojů
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Rámcová smlouva na preventivní a nápravnou údržbu transmisního elektronového mikroskopu (TEM) FEI Tecnai (sériové číslo D1216, 1999, typ FP5020/20). Pravidelná kontrola údržby a rentgenového záření je ze strany nizozemského úřadu pro radiační bezpečnost ANVS povinná.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 205 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
50410000 Opravy a údržba měřících, zkušebních a kontrolních přístrojů
38511100 Snímací elektronové mikroskopy
38511200 Transmisní elektronový mikroskop
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: NL328 Alkmaar en omgeving
Hlavní místo dodání nebo plnění:

PO Box 2, 1755 ZG Petten, NIZOZEMSKO.

II.2.4)Popis zakázky:

Rámcová smlouva o preventivní a nápravné údržbě transmisního elektronového mikroskopu (TEM) FEI Tecnai20.

II.2.14)Další informace
II.3)Předpokládané datum zveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení:
19/04/2022

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

Toto oznámení předběžných informací oznamuje záměr veřejného zadavatele zveřejnit budoucí výzvu k podávání nabídek. V této fázi nejsou k dispozici žádné další informace nebo dokumenty. Zainteresované hospodářské subjekty vyzýváme, aby se zaregistrovaly na adrese uvedené v oddílu I.3), aby tak byly informovány ohledně zveřejnění oznámení o zakázce a zadávací dokumentace, včetně specifikací nabídkového řízení.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
09/03/2022