Podívejte se na naše stránky věnované nabídkovým řízením týkajícím se zdravotnického vybavení v souvislosti COVID-19.

Konference o budoucnosti Evropy vám dává příležitost podělit se o vaše myšlenky a spoluutvářet budoucnost Evropy. Nenechávajte si svůj názor pro sebe!

Dodávky - 13774-2015

Zobrazit zhuštěný náhled

16/01/2015    S11

Belgique-Bruxelles: «Fourniture de mobilier»

2015/S 011-013774

Avis rectificatif

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 15.11.2014, 2014/S 221-389910)

Commission européenne, à l'attention de OIB.DR.2 «Finances et marchés publics», CSM 1 05/43, 1049Bruxelles, BELGIQUE. Contact: Office «Infrastructures et logistique» — Bruxelles. Tél. +32 22986989. Fax +32 22960570. Courriel: oib-marches-publics@ec.europa.eu

Au lieu de 

IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation:

30.1.2015 (17:30).

IV.3.8) Modalités d'ouverture des offres:

5.2.2015 (10:00).

(...)

Lire 

IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation:

16.2.2015 (17:30).

IV.3.8) Modalités d'ouverture des offres:

23.2.2015 (10:00).

(...)