Služby - 138009-2014

Zobraziť úsporné zobrazenie

23/04/2014    S79

Luxembursko-Luxemburg: Ročný zoznam dodávateľov 2013

2014/S 079-138009

Služby

[Článok 124 pravidiel uplatňovania nariadenia o rozpočtových pravidlách; delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29.10.2012]


Oddiel I: Rozhodujúci orgán

I.1)Úradný názov a adresa rozhodujúceho orgánu:

Súdny dvor Európskej únie, Generálne riaditeľstvo infraštruktúry, boulevard Konrad Adenauer, 2925Luxemburg, LUXEMBURSKO. Tel. +352 4303-1. Internetová stránka: http://www.curia.europa.eu


Oddiel II: Zoznam obstarávaní, pre ktoré nebolo uverejnené žiadne konkrétne oznámenie o výsledku

II.1)Charakter obstarávania:
Služby.
II.2)Číslo zmluvy 1
II.2.1)Názov a adresa dodávateľa:
Administration communale de la ville de Luxembourg, 42, place Guillaume II, 1648 Luxemburg, LUXEMBURSKO.
II.2.2)Predmet obstarávania:
Preprava zamestnancov Súdneho dvora hromadnou autobusovou dopravou mesta Luxemburg.
II.2.3)Informácie o hodnote obstarávania:
Celková cena: 125 235,25 EUR.


Oddiel III: Doplňujúce informácie

III.2)Dátum odoslania tohto oznámenia:
11.4.2014.