Dodávky - 138612-2017

TINázovLuxembursko-Luxemburg: Zlepšenie prístupu na parkovisko pre zamestnancov Súdneho dvora
NDČíslo zverejnenia oznámenia138612-2017
PDDátum uverejnenia13/04/2017
OJČíslo vydania série S úradného vestníka73
TWMesto kupujúcehoLUXEMBURG
AUOficiálny názov kupujúcehoSúdny dvor Európskej únie
OLPôvodný jazykFR
CYKrajina kupujúcehoLU
AATyp kupujúceho5 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
HAInštitúcia/agentúra EÚSúdny dvor Európskej únie
DSDokument bol zaslaný03/04/2017
DTLehota na predloženie17/05/2017
NCTyp zmluvy2 - Dodávky
PRTyp postupu1 - Verejná súťaž
TDTyp oznámenia3 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
RPNariadenie3 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
TYTyp ponuky1 - Ponuka pre všetky časti
ACKritériá pridelenia zákazky1 - Najnižšia cena
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)45300000 - Stavebno-inštalačné práce
RCMiesto plnenia (NUTS)LU
IAInternetová adresa (URL)http://curia.europa.eu/jcms
DIPrávny základSmernica o verejnom obstarávaní 2014/24/EÚ