Leveringen - 14110-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Cluj-Napoca: Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting

2019/S 008-014110

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ministerul Apărării — Unitatea Militară 02216 Cluj-Napoca
Romania
Str. Mos Ion Roată nr. 29
Cluj-Napoca
400133
Roemenië
Contactpersoon: Ionut-Gabriel Varga
Telefoon: +40 264450635
E-mail: ma02216@yahoo.com
Fax: +40 264450634
NUTS-code: RO113

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.e-licitatie.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Unitate militară
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Furnizare echipamente și consumabile electrice

Referentienummer: A-1533
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acorduri-cadru în baza cărora se atribuie contracte de furnizare de echipamente și consumabile electrice pentru locaţia: U.M. 02216 Cluj-Napoca şi unităţile arondate. Termenul limita în care autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare este in a 10-a zi înainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări, înainte de termenul limită de depunere al ofertelor/candidaturilor: 15.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 697 415.95 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Accesorii electronice

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31700000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO1
Voornaamste plaats van uitvoering:

Cluj-Napoca, judetul Cluj.

Floreşti, judetul Cluj.

Someșeni, judetul Cluj.

Deva, judetul Hundoara.

Sighişoara, judetul Mureş.

Dej, judetul Cluj.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Electrod impamantare.

Banda izolatoare.

Sir de cleme 6 mm.

Sir de cleme 4 mm.

Colier plastic 2,5 x 120 mm.

Colier plastic 5 x 200 mm

Colier plastic 5 x 300 mm

Colier plastic 2,5 x 160 mm

Colier plastic 7,5 x 360 mm

Sina montaj sigurante automate.

Buton sonerie 230 V.

Sonerie.

Lanterna.

Lampa Exit.

Valoare minimă și maximă estimată a acordurilor-cadru lot 14: 206,94/28 267,23 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 14 133,61 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Becuri şi tuburi fluorescente

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31500000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO1
Voornaamste plaats van uitvoering:

Cluj-Napoca, judetul Cluj.

Floreşti, judetul Cluj.

Someșeni, judetul Cluj.

Deva, judetul Hundoara.

Sighişoara, judetul Mureş.

Dej, judetul Cluj.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bec 3,2 W.

Bec 100 W.

Bec 10 W.

Bec clasic 14 W.

Bec 12 W.

Bec economic 20 W.

Bec halogen liniar 118 mm 250 W.

Bec 160 W.

Bec 250 W.

Bec 500 W.

Tub fluorescent 18 W.

Tub fluorescent 36 W.

Tub fluorescent 65 W.

Valoare minimă și maximă estimată a acordurilor-cadru lot 1: 135,92/96 428,39 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 48 214,20 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Consumabile electrice

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31220000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO1
Voornaamste plaats van uitvoering:

Cluj-Napoca, judetul Cluj.

Floreşti, judetul Cluj.

Someșeni, judetul Cluj.

Deva, judetul Hundoara.

Sighişoara, judetul Mureş.

Dej, judetul Cluj.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fludor.

Dulie ceramica E27.

Dulie E27 ebonita.

Dulie E40 ceramica.

Stabilizator de tensiune.

Prelungitor cu 6 prize.

Prelungitor cu 3 prize.

Prelungitor cu 5 prize.

Prelungitor cu 1 priză.

Valoare minimă și maximă estimată a acordurilor-cadru lot 4: 502,05/23 403,70 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 11 701,85 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tablouri electrice

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31214500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO1
Voornaamste plaats van uitvoering:

Cluj-Napoca, judetul Cluj.

Floreşti, judetul Cluj.

Someșeni, judetul Cluj.

Deva, judetul Hundoara.

Sighişoara, judetul Mureş.

Dej, judetul Cluj.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tablou electric 4 L.

Tablou electric 6 L.

Tablou electric 8 L.

Tablou electric 12 L.

Tablou electric 24 L.

Tablou electric 36 L.

Tablou electric IP 65.

Valoare minimă și maximă estimată a acordurilor-cadru lot 5: 1 238,57/9 921,71 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 4 960,86 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Conductori

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO1
Voornaamste plaats van uitvoering:

Cluj-Napoca, judetul Cluj.

Floreşti, judetul Cluj.

Someșeni, judetul Cluj.

Deva, judetul Hundoara.

Sighişoara, judetul Mureş.

Dej, judetul Cluj.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conductor electric FY 1,5 mmp.

Conductor electric FY 2,5 mmp.

Conductor electric FY 4 mmp.

Conductor electric FY 6 mmp.

Conductor electric MYF 1,5 mmp.

Conductor electric MYF 2,5 mmp.

Conductor electric MYF 4 mmp.

Conductor electric MYF 6 mmp.

Conductor electric FY 10 mmp.

Cablu electric CYY-F 3 x 6 mmp.

Cablu MYYM 2x1,5 mm.

Cablu MYYM 3x1,5 mm.

Cablu MYYM 3x2,5 mm.

Conductor VLPY 1,5 mm.

Conductor VLPY 2,5 mm.

Conductor VLPY 6 mm.

Cablu CYABY 4x4 mmp.

Cablu torsadat TYIR 30x50x1x16.

Valoare minimă și maximă estimată a acordurilor-cadru lot 6: 118,38/176 360,91 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 88 180,45 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Baterii

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31400000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO1
Voornaamste plaats van uitvoering:

Cluj-Napoca, judetul Cluj.

Floreşti, judetul Cluj.

Someșeni, judetul Cluj.

Deva, judetul Hundoara.

Sighişoara, judetul Mureş.

Dej, judetul Cluj.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Baterii CR 2032 3V.

Baterii R 3.

Baterii R 6.

Baterii R 14.

Baterii R 20.

Valoare minimă și maximă estimată a acordurilor-cadru lot 7: 23,11/7 907,56 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 3 953,78 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aparatură de iluminat și lămpi electrice

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31500000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO1
Voornaamste plaats van uitvoering:

Cluj-Napoca, judetul Cluj.

Floreşti, judetul Cluj.

Someșeni, judetul Cluj.

Deva, judetul Hundoara.

Sighişoara, judetul Mureş.

Dej, judetul Cluj.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Candelabru cu 6 braţe.

Lampa de masa LED.

Lampa de masa LED.

Lampa LED.

Lampa portabila.

Lampa spot.

Lampa suspendata.

Lustra.

Panou LED.

Suspensie tip Kim 01-479.

Valoare minimă și maximă estimată a acordurilor-cadru lot 10: 2 110,22/94 603,40 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 47 301,70 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cleme întindere și derivație

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO1
Voornaamste plaats van uitvoering:

Cluj-Napoca, judetul Cluj.

Floreşti, judetul Cluj.

Someșeni, judetul Cluj.

Deva, judetul Hundoara.

Sighişoara, judetul Mureş.

Dej, judetul Cluj.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Clemă derivaţie cu dinţi pentru linie principală.

Clemă întindere reţea CIR 750.

Cleme de derivaţie cu dinţi pentru branşamente.

Cleme întindere branşament monofazat.

Cleme întindere branşament trifazat.

Valoare minimă și maximă estimată a acordurilor-cadru lot 12: 177,31/10 638,66 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 5 319,33 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Canal pentru cablu

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO1
Voornaamste plaats van uitvoering:

Cluj-Napoca, judetul Cluj.

Floreşti, judetul Cluj.

Someșeni, judetul Cluj.

Deva, judetul Hundoara.

Sighişoara, judetul Mureş.

Dej, judetul Cluj.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Canalul pentru cablu 100x40.

Canalul pentru cablu 100x60.

Canalul pentru cablu 15x10.

Canalul pentru cablu 16x16.

Canalul pentru cablu 20x10.

Canalul pentru cablu 25x16.

Canalul pentru cablu 25x25.

Canalul pentru cablu 40x16.

Canalul pentru cablu 40x25.

Canalul pentru cablu 40x40.

Canalul pentru cablu 60x15.

Canalul pentru cablu 60x40.

Canalul pentru cablu 60x60.

Canalul pentru cablu 80x40.

Pat cablu 20x20 cm.

Pat cablu 3 canale.

Pat cablu 45x40 cm.

Pat cablu 100x6.

Pat cablu 18x16.

Pat cablu 25x16.

Pat cablu 60 cm.

Valoare minimă și maximă estimată a acordurilor-cadru lot 13: 198,26/113 212,61 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 56 606,30 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Corpuri de iluminat

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31500000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO1
Voornaamste plaats van uitvoering:

Cluj-Napoca, judetul Cluj.

Floreşti, judetul Cluj.

Someșeni, judetul Cluj.

Deva, judetul Hundoara.

Sighişoara, judetul Mureş.

Dej, judetul Cluj.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lampa iluminat tip led 100 W.

Aplică de perete 1x5 W.

Aplică de perete 4x3 W.

Aplica de tavan 15 W.

Corp de iluminat 2 X 36 W.

Corp de iluminat Led perete.

Corp iluminat 1x18 W.

Corp iluminat 2x18 W.

Corp iluminat 4X18 W.

Lampa iluminat tip led 30 W.

Lampa iluminat tip led 50 W.

Plafoniera.

Valoare minimă și maximă estimată a acordurilor-cadru lot 8: 1 360,60/168 797,98 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 84 398,99 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Proiectoare

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31518000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO1
Voornaamste plaats van uitvoering:

Cluj-Napoca, judetul Cluj.

Floreşti, judetul Cluj.

Someșeni, judetul Cluj.

Deva, judetul Hundoara.

Sighişoara, judetul Mureş.

Dej, judetul Cluj.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Proiector LED cu senzor 100 W.

Proiector cu senzor 500 W.

Proiector cu senzor 150 W.

Proiector LED cu senzor 50 W.

Valoare minimă și maximă estimată a acordurilor-cadru lot 9: 269,75/80 924,37 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 40 462,18 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Doze, copex și tuburi

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO1
Voornaamste plaats van uitvoering:

Cluj-Napoca, judetul Cluj.

Floreşti, judetul Cluj.

Someșeni, judetul Cluj.

Deva, judetul Hundoara.

Sighişoara, judetul Mureş.

Dej, judetul Cluj.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Doza aparataj 40x60.

Doza aparataj 44x66,5.

Doza aparataj 60x45.

Doza aparataj 62x42.

Doza ramificatie 100x44.

Doza ramificatie 100x49.

Doza ramificatie 30x69.

Doza ramificatie 30x69.

Doza ramificatie 35x75.

Doza ramificatie 70x34.

Doza ramificatie 80x44.

Doze legatura 80 mm.

Tub bergman 11.

Tub bergman 13.

Tub bergman 16.

Tub bergman 18.

Tub bergman 20.

Tub bergman 25.

Tub riflat D16.

Tub riflat D20.

Tub riflat D32.

Copex metalic nr. 14.

Copex metalic nr. 16.

Copex metalic nr. 18.

Valoare minimă și maximă estimată a acordurilor-cadru lot 11: 40,89/36 796,64 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 18 398,32 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Siguranțe

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31211300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO1
Voornaamste plaats van uitvoering:

Cluj-Napoca, judetul Cluj.

Floreşti, judetul Cluj.

Someșeni, judetul Cluj.

Deva, judetul Hundoara.

Sighişoara, judetul Mureş.

Dej, judetul Cluj.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Siguranta automata tripolara 16A.

Siguranta automata tripolara 6A.

Siguranta automata tripolara 20A.

Siguranta automata tripolara 25A.

Siguranta automata tripolara 32A.

Siguranta automata tripolara 40A.

Siguranta automata tripolara 63A.

Siguranta automata tripolara 50A.

Siguranta automata 5A.

Siguranta automata 10A.

Siguranta automata 40A.

Siguranta automata 20A.

Siguranta 63A.

Siguranta 120A.

Siguranta 180A.

Valoare minimă și maximă estimată a acordurilor-cadru lot 3: 663,39/123 703,87 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 61 851,93 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Întrerupătoare și prize

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31220000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO1
Voornaamste plaats van uitvoering:

Cluj-Napoca, judetul Cluj.

Floreşti, judetul Cluj.

Someșeni, judetul Cluj.

Deva, judetul Hundoara.

Sighişoara, judetul Mureş.

Dej, judetul Cluj.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Starter.

Priza simpla ST.

Priza simpla PT.

Priza dubla ST.

Priza dubla PT antigron.

Priza TV terminala.

Priza UTP.

Intrerupator ST.

Intrerupator simplu ST.

Intrerupator dublu ST.

Intrerupator cap scara simplu.

Intrerupatorul simplu aparent.

Intrerupatorul dublu aparent.

Intrerupator pe fir.

Intreruptor automat diferential 6A.

Intreruptor automat diferential 10A.

Intreruptor automat diferential 16A.

Intreruptor automat diferential 32A.

Intreruptor automat diferential 40A.

Contactor 9A.

Întrerupător automat 100A.

Întrerupător automat 125A.

Întrerupător automat 160A.

Valoare minimă și maximă estimată a acordurilor-cadru lot 2: 757,24/53 145,38 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 26 572,69 RON.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: A-6057
Perceel nr.: 7
Benaming:

Baterii

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 9
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 9
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Electroutil 2002 S.R.L.
Romania
Str. Poștei nr. 75C, județul Argeș
Curtea de Argeș
117245
Roemenië
Telefoon: +40 248727009/ +40 743137142
E-mail: electroutil2002@yahoo.com
Fax: +40 248727009
NUTS-code: RO311
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 276 569.27 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 87 236.08 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: A-5095
Perceel nr.: 3
Benaming:

Siguranțe

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 13
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 13
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Cesivo
Romania
Calea Dunării nr. 14, județul Dolj
Craiova
200739
Roemenië
Telefoon: +40 251426033
E-mail: office@cesivo.ro
Fax: +40 251426047
NUTS-code: RO411

Internetadres: www.cesivo.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 333 344.87 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 001.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: A-5415
Perceel nr.: 9
Benaming:

Proiectoare

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 10
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 10
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Electroutil 2002 S.R.L.
Romania
Str. Poștei nr. 75C, județul Argeș
Curtea de Argeș
117245
Roemenië
Telefoon: +40 248727009/ +40 743137142
E-mail: electroutil2002@yahoo.com
Fax: +40 248727009
NUTS-code: RO311
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 442 175.33 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 28 944.03 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: A-5721
Perceel nr.: 9
Benaming:

Proiectoare

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Electroutil 2002 S.R.L.
Romania
Str. Poștei nr. 75C, județul Argeș
Curtea de Argeș
117245
Roemenië
Telefoon: +40 248727009/ +40 743137142
E-mail: electroutil2002@yahoo.com
Fax: +40 248727009
NUTS-code: RO311
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 349 586.08 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 24 988.75 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: A-5722
Perceel nr.: 1
Benaming:

Becuri şi tuburi fluorescente

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Cesivo
Romania
Calea Dunării nr. 14, județul Dolj
Craiova
200739
Roemenië
Telefoon: +40 251426033
E-mail: office@cesivo.ro
Fax: +40 251426047
NUTS-code: RO411

Internetadres: www.cesivo.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 96 428.39 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 22 150.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: A-6056
Perceel nr.: 12
Benaming:

Cleme întindere și derivație

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 20
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 20
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Cesivo
Romania
Calea Dunării nr. 14, județul Dolj
Craiova
200739
Roemenië
Telefoon: +40 251426033
E-mail: office@cesivo.ro
Fax: +40 251426047
NUTS-code: RO411

Internetadres: www.cesivo.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 520 344.44 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 133 329.42 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: A-5414
Perceel nr.: 12
Benaming:

Cleme întindere și derivație

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 20
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 20
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Cesivo
Romania
Calea Dunării nr. 14, județul Dolj
Craiova
200739
Roemenië
Telefoon: +40 251426033
E-mail: office@cesivo.ro
Fax: +40 251426047
NUTS-code: RO411

Internetadres: www.cesivo.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 520 344.44 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 14 706.32 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: A-50296
Perceel nr.: 9
Benaming:

Proiectoare

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Electroutil 2002 S.R.L.
Romania
Str. Poștei nr. 75C, județul Argeș
Curtea de Argeș
117245
Roemenië
Telefoon: +40 248727009/ +40 743137142
E-mail: electroutil2002@yahoo.com
Fax: +40 248727009
NUTS-code: RO311
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 134 069.75 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 990.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: A-3724
Perceel nr.: 9
Benaming:

Proiectoare

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/08/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 11
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 11
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Electroutil 2002 S.R.L.
Romania
Str. Poștei nr. 75C, județul Argeș
Curtea de Argeș
117245
Roemenië
Telefoon: +40 248727009/ +40 743137142
E-mail: electroutil2002@yahoo.com
Fax: +40 248727009
NUTS-code: RO311
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 452 097.04 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 77 312.67 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: A-3134
Perceel nr.: 12
Benaming:

Cleme întindere și derivație

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/07/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Cesivo
Romania
Calea Dunării nr. 14, județul Dolj
Craiova
200739
Roemenië
Telefoon: +40 251426033
E-mail: office@cesivo.ro
Fax: +40 251426047
NUTS-code: RO411

Internetadres: www.cesivo.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 520 344.44 RON
Laagste offerte: 268 067.80 RON / Hoogste offerte: 268 067.80 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: A-3133
Perceel nr.: 9
Benaming:

Proiectoare

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/07/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Electroutil 2002 S.R.L.
Romania
Str. Poștei nr. 75C, județul Argeș
Curtea de Argeș
117245
Roemenië
Telefoon: +40 248727009/ +40 743137142
E-mail: electroutil2002@yahoo.com
Fax: +40 248727009
NUTS-code: RO311
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 452 097.04 RON
Laagste offerte: 430 091.00 RON / Hoogste offerte: 430 091.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: A-3723
Perceel nr.: 12
Benaming:

Cleme întindere și derivație

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/08/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 20
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 20
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Cesivo
Romania
Calea Dunării nr. 14, județul Dolj
Craiova
200739
Roemenië
Telefoon: +40 251426033
E-mail: office@cesivo.ro
Fax: +40 251426047
NUTS-code: RO411

Internetadres: www.cesivo.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 520 344.44 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 268 067.80 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: A-3351
Perceel nr.: 7
Benaming:

Baterii

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/07/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Electroutil 2002 S.R.L.
Romania
Str. Poștei nr. 75C, județul Argeș
Curtea de Argeș
117245
Roemenië
Telefoon: +40 248727009/ +40 743137142
E-mail: electroutil2002@yahoo.com
Fax: +40 248727009
NUTS-code: RO311
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 503.98 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 503.98 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: A-2352
Perceel nr.: 12
Benaming:

Cleme întindere și derivație

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/07/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 20
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 20
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Cesivo
Romania
Calea Dunării nr. 14, județul Dolj
Craiova
200739
Roemenië
Telefoon: +40 251426033
E-mail: office@cesivo.ro
Fax: +40 251426047
NUTS-code: RO411

Internetadres: www.cesivo.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 520 344.44 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 185.90 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Serviciul juridic
Str. General Traian Moșoiu nr. 29
Cluj-Napoca
400132
Roemenië
Telefoon: +264 450635
E-mail: ma02216@yahoo.com
Fax: +264 450634
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019