Stavební práce - 143080-2020

25/03/2020    S60

Česko-Hradec Králové: Stavební práce

2020/S 060-143080

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Stavební práce

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2020/S 049-115078)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Královéhradecký kraj
Národní identifikační číslo: 70889546
Poštovní adresa: Pivovarské náměstí 1245
Obec: Hradec Králové
Kód NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj
PSČ: 500 03
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Monika Jančová
E-mail: mjancova@kr-kralovehradecky.cz
Tel.: +420 495817460

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.kr-kralovehradecky.cz

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

„Pobytové služby pro seniory v objektu č. p. 431 na st. p. č. 453 v areálu nemocnice Opočno“

II.1.2)Hlavní kód CPV
45000000 Stavební práce
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, zajištění a předání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního pravomocného rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, dle kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Dílo bude provedeno dle schválené projektové dokumentace, Pobytové služby pro seniory v objektu č. p. 431 na st. p. č. 453 v areálu nemocnice Opočno - projektové dokumentace, zpracované společností Projecticon, s.r.o.

Jedná se o přestavbu objektu č. p. 431 v areálu nemocnice Opočno na pobytové služby pro seniory o kapacitě 47 lůžek, která je potřebná s ohledem na chybějící kapacity pobytových služeb v regionu obce s rozšířenou působností.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
20/03/2020
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 049-115078

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 20/04/2020
Místní čas: 09:00
Má být:
Datum: 24/04/2020
Místní čas: 09:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 20/04/2020
Místní čas: 09:00
Má být:
Datum: 24/04/2020
Místní čas: 09:00
VII.2)Další dodatečné informace: