Služby - 146603-2016

TINázovBelgicko-Brusel: Odborná a vedecká pomoc v súvislosti s vykonávaním nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22.10.2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov
NDČíslo zverejnenia oznámenia146603-2016
PDDátum uverejnenia28/04/2016
OJČíslo vydania série S úradného vestníka83
TWMesto kupujúcehoBRUSEL
AUOficiálny názov kupujúcehoEurópska komisia, Directorate-General for the Environment
OLPôvodný jazykEN
CYKrajina kupujúcehoBE
AATyp kupujúceho5 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
HAInštitúcia/agentúra EÚEurópska komisia
DSDokument bol zaslaný18/04/2016
DTLehota na predloženie13/06/2016
NCTyp zmluvy4 - Služby
PRTyp postupu1 - Verejná súťaž
TDTyp oznámenia3 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
RPNariadenie3 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
TYTyp ponuky1 - Ponuka pre všetky časti
ACKritériá pridelenia zákazky2 - Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)90700000 - Environmentálne služby
RCMiesto plnenia (NUTS)00
IAInternetová adresa (URL)http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
DIPrávny základSmernica o verejnom obstarávaní 2014/24/EÚ