Podívejte se na naše stránky věnované nabídkovým řízením týkajícím se zdravotnického vybavení v souvislosti COVID-19.

Konference o budoucnosti Evropy vám dává příležitost podělit se o vaše myšlenky a spoluutvářet budoucnost Evropy. Nenechávajte si svůj názor pro sebe!

Dodávky - 150077-2017

21/04/2017    S78

Malta-Valletta: Zajištění kancelářského nábytku pro Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu

2017/S 078-150077

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: EASO
Obec: Valletta
Kód NUTS: MT MALTA
Země: Malta
E-mail: contracts@easo.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2422
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Azyl.

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Zajištění kancelářského nábytku pro Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu.

Spisové číslo: EASO/2016/464.
II.1.2)Hlavní kód CPV
39130000 Kancelářský nábytek - UB01
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

EASO plánuje uzavřít samostatnou rámcovou smlouvu na dodávky týkající se zajištění nábytku. Rámcová smlouva na dodávky bude rozdělena do 3 položek: položka č. 1 – zajištění kancelářského nábytku na Maltě, položka č. 2 – zajištění kancelářského nábytku v Řecku, položka č. 3 – zajištění kancelářského nábytku v Itálii a potenciálně na dalších místech, kde může EASO zřídit kontaktní místa, střediska a kanceláře.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro všechny části
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Zajištění kancelářského nábytku pro Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu, položka č. 1, Malta

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
39130000 Kancelářský nábytek
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: MT MALTA
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Místem doručení dodávek budou prostory EASO, které se nacházejí na Maltě a potenciálně na dalších místech, kde EASO může zřídit kontaktní místa, střediska a kanceláře.

II.2.4)Popis zakázky:

Otevřená výzva k podání nabídek na zajištění kancelářského nábytku pro Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu, položka č. 1, Malta.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 434 500.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 12
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Počáteční doba trvání zakázky je 12 měsíců.

Smlouva může být automaticky 3krát prodloužena vždy na dobu 12 měsíců, pokud jedna ze stran nezašle a druhé straně nebude doručeno písemné oznámení v opačném smyslu 3 měsíce před vypršením smluvního období.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Zajištění kancelářského nábytku pro Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu v Řecku, položka č. 2

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
39130000 Kancelářský nábytek
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: MT MALTA
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Místem doručení dodávek budou prostory EASO, které se nacházejí v Řecku a potenciálně na dalších místech, kde EASO může zřídit kontaktní místa, střediska a kanceláře.

II.2.4)Popis zakázky:

Otevřená výzva k podání nabídek na zajištění kancelářského nábytku pro Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu v Řecku, položka č. 2.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 340 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 12
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Počáteční doba trvání zakázky je 12 měsíců.

Smlouva může být automaticky 3krát prodloužena vždy na dobu 12 měsíců, pokud jedna ze stran nezašle a druhé straně nebude doručeno písemné oznámení v opačném smyslu 3 měsíce před vypršením smluvního období.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Zajištění kancelářského nábytku pro Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu v Itálii, položka č. 3

Část č.: 3
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
39130000 Kancelářský nábytek
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: MT MALTA
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Místem doručení dodávek budou prostory EASO, které se nacházejí v Itálii a potenciálně na dalších místech, kde EASO může zřídit kontaktní místa, střediska a kanceláře.

II.2.4)Popis zakázky:

Otevřená výzva k podání nabídek na zajištění kancelářského nábytku pro Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu v Itálii, položka č. 3.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 225 500.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 12
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Počáteční doba trvání zakázky je 12 měsíců.

Smlouva může být automaticky 3krát prodloužena vždy na dobu 12 měsíců, pokud jedna ze stran nezašle a druhé straně nebude doručeno písemné oznámení v opačném smyslu 3 měsíce před vypršením smluvního období.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 02/06/2017
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 09/06/2017
Místní čas: 10:00
Místo:

Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO), La Valletta, MTC Block A, B and C, Winemakers Wharf, Grand Harbour, Valletta MRS 1917, MALTA.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál Evropské unie
Obec: Luxembourg
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
11/04/2017