Diensten - 151708-2019

02/04/2019    S65

Eesti-Tallinn: Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused

2019/S 065-151708

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus
Riiklik registreerimisnumber: 70009445
Postiaadress: Teaduspargi tn 8
Linn: Tallinn
NUTS kood: EE EESTI
Sihtnumber: 12618
Riik: Eesti
Kontaktisik: Meelis Männiste
E-post: meelis.manniste@kemit.ee
Telefon: +372 6265010
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://www.kemit.ee
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1562340/general-info
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata elektrooniliselt aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1562340/tenders
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Valitsusasutuse hallatav riigiasutus
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Riikliku kiirgustöötajate doosiregistri uuendamine

Viitenumber: 207244
II.1.2)CPV põhikood
72200000 Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Riikliku kiirgustöötajate doosiregistri uuendamine

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 208 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.2)CPV lisakood(id)
72200000 Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: EE EESTI
II.2.4)Hanke kirjeldus:

Riikliku kiirgustöötajate doosiregistri uuendamine

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kvaliteedikriteerium - Nimi: Arendustöö projektiplaani detailsus ja realistlikkus / Osakaal: 20.0
Kvaliteedikriteerium - Nimi: Võtmeisikute kvalifikatsioon / Osakaal: 20.0
Kulukriteerium - Nimi: Pakutava lahendusega kaasnevad kulud hankijale viie aasta jooksul pärast lahenduse kasutusse juurutust pakkuja poolt esitatavate andmete alusel / Osakaal: 10.0
Kulukriteerium - Nimi: Arenduse pakkumuse maksumus (käibemaksuta eurodes) / Osakaal: 50.0
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 208 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 18
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

1) 3.1. Pakkuja viimase kolme (3) riigihanke nr 207244 algamise ajaks lõppenud majandusaasta netokäive tarkvaraarenduse osas kokku peab olema vähemalt 300 000 (kolmsada tuhat) EUR. Pakkuja esitab esialgse tõendina vastava kinnituse ja summad hankepassis.

3.2. Pakkuja esitab hankija nõudmisel viimase kolme riigihanke algamise ajaks lõppenud majandusaasta aruande väljavõtted, millest selguvad pakkuja viimase kolme riigihanke algamise ajaks lõppenud majandusaasta netokäibed. Juriidilisest isikust Eestis registreeritud pakkuja ei ole kohustatud esitama majandusaastate aruannete väljavõtteid, kui andmed või dokumendid on hankijale andmekogust avalikult kättesaadavad.

3.3. Ühispakkujad ja ühistaotlejad võivad oma majandusliku ja finantsseisundi tõendamiseks tugineda teiste ühispakkujate või ühistaotlejate vahenditele (RHS § 103 lg 4). Vorm 2 „Teise ettevõtja või ühispakkuja nõusolek“.

3.4. Kui pakkuja soovib tõendada oma vastavust majanduslikule ja finantsseisundile esitatud nõuetele teise isiku vahendite alusel, esitab pakkuja hankepassis andmed tuginetava isiku kohta. Teine isik, kelle netokäibele tugineti, vastutab koos pakkujaga solidaarselt hankelepingu selle osa täitmise eest, mille suhtes tema vahenditele tugineti. Kui pakkuja soovib tõendada enda vastavust netokäibele esitatud nõuetele teise isiku vahendite alusel, peab pakkuja esitama hankepassi ka selle isiku kohta, kelle vahenditele ta tugineb.

3.5. Pakkuja esitab hankija nõudmisel vormi 2 „Teise ettevõtja või ühispakkuja nõusolek“ kohase teise isiku nõusoleku, milles teine ettevõtja või teine ühispakkuja märgib:

3.5.1. kui suures netokäibe summas ta lubab pakkujal tema netokäibele tugineda;

3.5.2. kinnitab, et ta annab pakkujale lepingu täitmisel vajadusel teisele isikule rahalisi vahendeid ning

3.5.3. kinnitab, et ta vastutab koos pakkujaga solidaarselt hankelepingu selle osa täitmise eest, mille suhtes tema vahenditele tugineti.

III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

1) 4.1. Pakkuja peab riigihanke nr 207244 algamisele eelneva 36 kuu jooksul olema nõuetekohaselt täitnud vähemalt kaks (2) tarkvaraarendusteenuse (see tähendab infosüsteemide projekteerimine ja programmeerimine) lepingut maksumusega vähemalt 150 000 (ükssada viiskümmend tuhat) EUR (ilma käibemaksuta) iga lepingu kohta.

Pakkuja esitab esialgse tõendina vastava kinnituse hankepassis. Hankija nõudmisel esitab pakkuja vajalikud järgmised andmed:

4.1.1. lepingu eseme kirjeldus;

4.1.2. lepingu maksumus km-ta;

4.1.3. lepingu sõlmimise algus- ja lõppkuupäev;

4.1.4. lepingu teise osapoole nimi ja kontaktandmed.

III.2)Lepingu tingimused
III.2.3)Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta
Kohustus märkida lepingut täitma määratud töötajate nimed ja kutsekvalifikatsioonid

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 02/05/2019
Kohalik aeg: 10:00
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Eesti keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 3 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 02/05/2019
Kohalik aeg: 10:00

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.3)Lisateave:

1. Hankija ei jaota hanget osadeks lähtuvalt lepingu eseme olemusest ning sellega kaasnevate tööde eripärast. Soetatav tarkvaralahendus on funktsionaalselt terviklik ning koostoimiv, mistõttu osadeks jaotamine on ebamõistlik ning lisab täiendavaid kulusid ja riske eesmärkide saavutamisel.

2. Olemasoleva süsteemiga saab tutvuda 22.4.2019 kell 14:30–16:30 KEMITis aadressil Teaduspargi 8, Tallinn. Rakendusega tutvumiseks palume avaldada soovi hiljemalt 19.4.2019 kell 11:00 e-posti aadressil Merike.Merivoo@kemit.ee. Palun kirjutage sooviavalduse juurde ettevõtte ja osalejate nimed.

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Endla 13/Lõkke 5
Linn: Tallinn
Sihtnumber: 10122
Riik: Eesti
E-post: vako@fin.ee
Telefon: +372 6113713
Internetiaadress: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
Ametlik nimetus: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Endla 13/Lõkke 5
Linn: Tallinn
Sihtnumber: 10122
Riik: Eesti
E-post: vako@fin.ee
Telefon: +372 6113713
Internetiaadress: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
29/03/2019