Werken - 151941-2018

Beknopt weergeven

07/04/2018    S68    Werken - Aanvullende inlichtingen - Niet van toepassing 

Roemenië-Piatra-Neamț: Exploitatie van een stortplaats

2018/S 068-151941

Județul Neamț, Str. Alexandru cel Bun nr. 27, Mihail Popescu, Piatra-Neamț 610004, Roemenië. Telefoon: +40 233212890. Fax: +40 233211569. E-mail: achizitiipublicecjneamt@gmail.com

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 23.12.2017, 2017/S 247-521367)

Betreft:
CPV:90530000, 79930000, 90500000, 90531000

Exploitatie van een stortplaats

Gespecialiseerd ontwerpen

Diensten op het gebied van vuilnis en afval

Beheer van stortplaats

In plaats van: 

Sectiunea III.1.1) Informatii privind situatia pers.a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

Cerinta 2 — Neincadrarea in prevederile art. 43 si 44 din 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii.

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va prezenta declaratia cuprinsa in Formularul 6.8 din documentatia de atribuire, în original. Încadrarea în oricare din situatiile prevazute la art. 44 din 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de concesiune. Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante:

— Arsene Ionel — Presedinte,

— Asaftei Ion — Vicepresedinte,

— Dulama LaurentiuCristinel — Vicepresedinte,

— Soroceanu Daniela — Secretarul Judetului,

— Bulai Oana-Gianina — Administrator Public,

— Bosovici Bogdan — Director Executiv, Directia Juridica si Relatii International,

— Mititelu Cristina — Director Executiv Adjunct, Directia Juridica si Relatii Internationale,

— Grapinoiu Maria-Catalina — Sef serviciu, Serviciul Juridic Contencios si Administratie Publica,

— Coarda Rozalica — Sef birou, Biroul Coordonare Administratie Publica si Comunicare,

— Balau Andreea-Roxana (suspendata — concediu crestere copil) — Vidu-Afloarei Elena — Sef serviciu, Serviciul Gestionarea Documentelor si Editarea Monitorului Oficial al Judetului,

— Parau Daniela — Sef serviciu, Serviciul Programe Europene,

— Afloarei Anca — Sef serviciu, Serviciul Turism,

— Popa Mihaela — Sef serviciu, Unitatea de Implementare a Proiectelor,

— Vasiliu Veronica — Director Executiv, Directia de Management,

— Buzenschi Nicoleta — Sef serviciu, Serviciul Resurse Umane,

— Popescu Mihail — Sef birou, Biroul Achizitii Publice,

— Condurache Ionel-Sorin — Sef serviciu, Serviciul Patrimoniu,

— Conache-Gavriliu Angela — Sef serviciu, Serviciul Managementul Unitatilor Sanitare, Asistenta Sociala, Învatamânt, Cultura,

— Galban Cornel-Viorel — Sef serviciu, Serviciul Amenajarea Teritoriului, Urbanism si Autorizari în Constructii,

— Bâzgan-Deliu Adriana-Gabriela — Director, Directia Logistica, Protocol si Întretinere,

— Popa Radu — Sef serviciu, Serviciul Administrativ, Protocol si Întretinere,

— Conache-Gavriliu Doru — Director executiv, Directia Investitii, Transporturi si Infrastructura Judeteana,

— Ilie Elena — Sef serviciu, Serviciul Infrastructura Judeteana,

— Bosovici Adriana Elena — Director General, Directia Generala Buget Finante,

— Niculita Ana – Roxana — Sef serviciu, Serviciul Buget si Gestionare Proiecte si Programe,

— Nica Nicoleta — Sef serviciu, Serviciul Contabilitate,

— Jora Luminita — Sef serviciu, Serviciul Venituri Bugetare.

Consilieri judeteni:

— Acatrinei Dumitru,

— Aciocârlanoae Aurel,

— Afloari Mihai,

— Agaleanu Lucian-Corneliu,

— Andoni Dragos Nicolae,

— Apostoae Ilie,

— Baciu Vasile,

— Banu Gabriela,

— Boaca Dan,

— Bourceanu Adrian,

— Buhusanu Bogdan,

— Ciubotaru Madalina-Veronica,

— Ciudin Mircea,

— Constantin Dan-Vasile,

— Corduneanu Eduard,

— Cosma Florin-Mihai,

— Diaconu Adrian,

— Dumitrascu Dionisie,

— Grumezescu Florin,

— Hopsa Florin-Adrian,

— Isciuc Mihaela Elena,

— Luca Iulian,

— Lucaci Gabriel,

— Nechita Marius-Mihai,

— Nica Vasile,

— Nistor Olga,

— Pelepco Lucian-Florin,

— Puscasu Neculai,

— Radu Tudorel,

— Stavarache Valentin Constantin,

— Stoica Mihai-Doru,

— Ungurianu Cristian.

Te lezen: 

Sectiunea III.1.1) Informatii privind situatia pers.a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

Cerinta 2 — Neincadrarea in prevederile art. 43 si 44 din 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii.

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va prezenta declaratia cuprinsa in Formularul 6.8 din documentatia de atribuire, în original. Încadrarea în oricare din situatiile prevazute la art. 44 din 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de concesiune. Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante:

— Arsene Ionel — Presedinte,

— Asaftei Ion — Vicepresedinte,

— Dulama Laurentiu-Cristinel — Vicepresedinte,

— Soroceanu Daniela — Secretarul Judetului,

— Bulai Oana-Gianina — Administrator Public,

— Bosovici Bogdan — Director Executiv, Directia Juridica si Relatii Internationale,

— Mititelu Cristina — Director Executiv Adjunct, Directia Juridica si Relatii Internationale,

— Grapinoiu Maria-Catalina — Sef serviciu, Serviciul Juridic Contencios,

— Coarda Rozalica — Sef birou, Biroul Coordonare Administratie Publica si Relatii Publice,

— Balau Andreea-Roxana (suspendata — concediu crestere copil)/Vidu-Afloarei Elena (promovata temporar) — Sef serviciu, Serviciul Gestionarea Documentelor, Evidenta Lucrarilor Consiliului Judetean si Editarea Monitorului Oficial al Judetului,

— Parau Daniela — Sef serviciu, Serviciul Proiecte Europene,

— Tiganus Mona-Magdalena — Director Executiv, Directia de Dezvoltare Turistica si Guvernanta Corporativa,

— Afloarei Anca — Sef serviciu, Serviciul Turism,

— Popa Mihaela — Sef serviciu, Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor si Mediu,

— Vasiliu Veronica — Director Executiv, Directia de Management,

— Buzenschi Nicoleta — Sef serviciu, Serviciul Resurse Umane,

— Popescu Mihail — Sef serviciu, Serviciul Achizitii Publice,

— Condurache Ionel-Sorin — Sef serviciu, Serviciul Patrimoniu,

— Conache Gavriliu Angela — Sef serviciu, Serviciul Asistenta Sociala, Relatii Interne si Internationale,

— Galban Cornel Viorel — Sef serviciu, Serviciul Amenajarea Teritoriului, Urbanism si Autorizari in Constructii,

— Popa Radu — Sef serviciu, Serviciul Administrativ, Protocol si Intretinere,

— Conache-Gavriliu Doru — Director executiv, Directia Investitii, Programe si Infrastructura Judeteana,

— Ilie Elena — Sef serviciu, Serviciul Infrastructura Judeteana,

— Bosovici Adriana Elena — Director general, Directia Generala Buget Finante,

— Niculita Ana-Roxana — Sef serviciu, Serviciul Buget si Gestionare Proiecte si Programe,

— Nica Nicoleta — Sef serviciu, Serviciul Contabilitate,

— Jora Luminita — Sef serviciu, Serviciul Venituri Bugetare.

Consilieri judeteni:

— Acatrinei Dumitru,

— Aciocârlanoae Aurel,

— Afloari Mihai,

— Agaleanu Lucian-Corneliu,

— Andoni Dragos Nicolae,

— Apostoae Ilie,

— Baciu Vasile,

— Banu Gabriela,

— Boaca Dan,

— Bourceanu Adrian,

— Buhusanu Bogdan,

— Ciubotaru Madalina-Veronica,

— Ciudin Mircea,

— Corduneanu Eduard,

— Cosma Florin-Mihai,

— Diaconu Adrian,

— Dumitratcu Dionisie,

— Grumezescu Florin,

— Hopsa Florin-Adrian,

— Isciuc Mihaela-Elena,

— Luca Iulian,

— Lucaci Gabriel,

— Nechita Marius-Mihai,

— Nica Vasile,

— Nistor Olga,

— Onu Bogdan,

— Pelepco Lucian-Florin,

— Puscasu Neculai,

— Radu Tudorel,

— Stavarache Valentin Constantin,

— Stoica Mihai-Doru,

— Ungurianu Cristian.

Overige nadere inlichtingen

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie vindt u in de bijbehorende aanbestedingsstukken.

Zie de bijbehorende aanbestedingsstukken voor meer informatie

Pentru vizualizarea modificarilor/corectiilor aduse documentelor initiale in data de 2.4.2018 se va accesa detaliul anuntului original consultand www.e-licitatie.ro.

Pentru vizualizarea modificarilor/corectiilor aduse documentelor initiale in data de 3.4.2018 se va accesa detaliul anuntului original consultand www.e-licitatie.ro.