Služby - 153231-2019

03/04/2019    S66    Agentury - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Německo-Frankfurt-am-Main: Vývoj XBRL a DPM

2019/S 066-153231

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění
Poštovní adresa: WesthafenTower, Westhafenplatz 1
Obec: Frankfurt-am-Main
Kód NUTS: DE712
PSČ: 60327
Země: Německo
Kontaktní osoba: Finance and Procurement Unit
E-mail: procurement@eiopa.europa.eu

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://eiopa.europa.eu/

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy
Poštovní adresa: 103 rue de Grenelle
Obec: Paris
Kód NUTS: FR101
PSČ: 75007
Země: Francie
E-mail: procurement@esma.europa.eu

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.esma.europa.eu/

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský orgán pro bankovnictví
Poštovní adresa: One Canada Square (Floor 46), Canary Wharf
Obec: London
Kód NUTS: UKI42
PSČ: E14 5AA
Země: Spojené království
E-mail: procurement@eba.europa.eu

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://eiopa.europa.eu/

I.1)Název a adresa
Úřední název: Jednotný výbor pro řešení krizí
Poštovní adresa: Treurenberg 22
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE100
PSČ: 1049
Země: Belgie
E-mail: SRB-PROCUREMENT@srb.europa.eu

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://srb.europa.eu/

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
Poštovní adresa: Rue de Spa 2
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE100
PSČ: 1049
Země: Belgie
E-mail: ec-fisma-contracts@ec.europa.eu

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_en

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
Zakázka zahrnuje společné zadávání zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4438
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4438
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Vývoj XBRL a DPM

Spisové číslo: EIOPA-OP-021-2018
II.1.2)Hlavní kód CPV
72314000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Standardizace dat, správa dat a analýza a šíření dat.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 4 160 300.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
72316000
72317000
72330000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: DE712
Kód NUTS: FR101
Kód NUTS: UKI42
Kód NUTS: BE100
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Viz také internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

II.2.4)Popis zakázky:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 4 160 300.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Provozní rozpočtové prostředky EU

II.2.14)Další informace

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s několika účastníky
Předpokládaný maximální počet účastníků rámcové smlouvy: 5
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 15/05/2019
Místní čas: 12:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 15/05/2019
Místní čas: 14:00
Místo:

Kancelář EIOPA, Westhafen Tower, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt-on-Main, NĚMECKO

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Budou používány elektronické objednávky
Budou přijímány elektronické faktury
Bude použita elektronická platba
VI.3)Další informace:

Zadávací dokumentace (včetně specifikací nabídkového řízení) a další dokumenty (včetně otázek a odpovědí) budou k dispozici na následující internetové adrese: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4438 Zainteresované strany vyzýváme, aby se zaregistrovaly prostřednictvím této internetové stránky. Poté budou prostřednictvím on-line systému pro veřejné zakázky informováni o jakýchkoliv aktualizacích, které jsou k dispozici pro tuto výzvu k účasti v nabídkovém řízení. Strany, které se na těchto stránkách nezaregistrují, žádáme, aby je průběžně sledovaly. EIOPA neponese žádnou zodpovědnost, pokud uchazeči nevezmou na vědomí případné další informace týkající se této výzvy k účasti v nabídkovém řízení uvedené na této internetové stránce. Tato internetová stránka bude pravidelně aktualizována; je povinností uchazečů kontrolovat její případné aktualizace a úpravy v průběhu období nabídkového řízení.

Dodatečné informace o smluvních podmínkách, obnovení zakázek, podmínkách účasti, minimálních úrovních požadované způsobilosti, celkovém odhadovaném objemu zakázky atd. lze nalézt ve specifikacích nabídkového řízení, které jsou k dispozici na výše uvedené internetové stránce. Nebude vydávána žádná tištěná verze.

Během 3 let po uzavření smlouvy bude moci veřejný zadavatel použít jednací řízení bez předchozího zveřejnění oznámení o veřejné zakázce týkající se nových služeb, které budou představovat opakování služeb podobných těm, jež byly přiděleny straně (stranám), které tuto zakázku zadal stejný veřejný zadavatel.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxemburg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031
Fax: +352 43032100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle 1.3).

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
27/03/2019