Služby - 153243-2019

03/04/2019    S66    Európska komisia - Služby - Predbežné oznámenie bez výzvy na súťaž - Neuplatniteľné 

Belgicko-Brusel: Externé sieťové služby (ENS III – External Network Services)

2019/S 066-153243

Predbežné oznámenie

Toto oznámenie poskytuje len predbežné informácie

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Directorate-General for Informatics, Directorate A: Strategy and Resources, Unit A3: ICT Procurement and Contract
Poštová adresa: Rue Montoyer 15, Office: 07/P001
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: Digit Contracts Info Centre
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefón: +32 229-60762
Fax: +32 229-57702

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en#related

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: pozri oddiel II.2.3) Miesto vykonania
Poštová adresa: Rue Montoyer 15, Office: 07/P001
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: Digit Contracts Info Centre
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefón: +32 229-60762
Fax: +32 229-57702

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en#related

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
I.3)Komunikácia
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: informačné technológie/informatika

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Externé sieťové služby (ENS III – External Network Services)

Referenčné číslo: DIGIT/A3/PO/2018/013
II.1.2)Hlavný kód CPV
64200000 Telekomunikačné služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Poskytnutie externých sieťových služieb Európskej komisii a ďalším inštitúciám, agentúram a orgánom Európskej Únie.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 40 000 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
32571000 Komunikačná infraštruktúra
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Hlavnými miestami dodávky budú priestory inštitúcií, orgánov a agentúr EÚ a pracoviská spoločných výskumných centier. Príležitostne môže byť vykonanie úloh potrebné na akomkoľvek inom mieste v rámci EÚ.

II.2.4)Opis obstarávania:

Poskytnutie externých sieťových služieb Európskej komisii a ďalším inštitúciám, agentúram a orgánom Európskej Únie.

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.3)Predpokladaný dátum zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
01/09/2019

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Služby riadenia siete (NMS III – Network Management Services)

Referenčné číslo: DIGIT/A3/PO/2018/020
II.1.2)Hlavný kód CPV
72315000 Riadenie a podpora dátových sietí
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

1) základné služby (sieť, bezpečnosť, podporné služby, projekty, testovanie a hodnotenia);

2) doplnkové služby (zamerané na vývoj služieb NMS III a/alebo vybudovanie cesty pre zavedenie iných služieb);

3) príležitostné služby (určenie konkrétnych odborných školiacich modulov, návrh štúdie o budúcich technologických zameraniach v sektore riadenia siete, práca počas predĺžených pracovných hodín, zásahy na požiadanie, pohotovostné zásahy v prípade prijatia SMS správy).

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 85 000 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kód NUTS: LU00 Luxembourg
II.2.4)Opis obstarávania:

1) základné služby (sieť, bezpečnosť, podporné služby, projekty, testovanie a hodnotenia);

2) doplnkové služby (zamerané na vývoj služieb NMS III a/alebo vybudovanie cesty pre zavedenie iných služieb);

3) príležitostné služby (určenie konkrétnych odborných školiacich modulov, návrh štúdie o budúcich technologických zameraniach v sektore riadenia siete, práca počas predĺžených pracovných hodín, zásahy na požiadanie, pohotovostné zásahy v prípade prijatia SMS správy).

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.3)Predpokladaný dátum zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
15/07/2019

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Služby prístupu na internet (INAS III – Internet Access Services)

Referenčné číslo: DIGIT/A3/PO/2018/014
II.1.2)Hlavný kód CPV
72000000 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Služby v oblasti zabezpečenia prístupu na internet.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 15 000 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
72410000 Poskytovateľské služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kód NUTS: LU00 Luxembourg
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Hlavnými miestami dodávok budú priestory inštitúcií, orgánov a agentúr EÚ a pracovísk Spoločného výskumného centra. Príležitostne môže byť vykonanie úloh potrebné na akomkoľvek inom mieste v rámci EÚ.

II.2.4)Opis obstarávania:

Služby v oblasti zabezpečenia prístupu na internet.

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.3)Predpokladaný dátum zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
01/09/2019

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Služby podpory koncového používateľa – prevádzkový režim (EUSS-SM)

Referenčné číslo: DIGIT/A3/PO/2018/015
II.1.2)Hlavný kód CPV
72610000 Počítačové podporné služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Na získanie nasledujúcich služieb:

— služby podpory koncového používateľa pre digitálne pracovisko (EUSS-DWP),

— služby podpory koncového používateľa pre informačné systémy (EUSS-IS).

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 140 000 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Služby podpory koncového používateľa pre digitálne pracovisko (EUSS-DWP)

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
72590000 Profesionálne služby súvisiace s počítačmi
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Akékoľvek miesto v Európskej únii, kde sídli Komisia alebo výkonné agentúry.

Hlavné miesto dodania: Brusel (Belgicko), Luxemburg (Luxembursko), Grange (Írsko) a pracoviská spoločného výskumného centra.

II.2.4)Opis obstarávania:

Služby podpory koncového používateľa pre digitálne pracovisko (EUSS-DWP).

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Služby podpory koncového používateľa pre informačné systémy (EUSS-IS)

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
72590000 Profesionálne služby súvisiace s počítačmi
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Akékoľvek miesto v Európskej únii, kde sídli Komisia alebo výkonné agentúry.

Hlavné miesto dodania: Brusel (Belgicko), Luxemburg (Luxembursko), Grange (Írsko) a pracoviská spoločného výskumného centra.

II.2.4)Opis obstarávania:

Služby podpory koncového používateľa pre informačné systémy (EUSS-IS).

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.3)Predpokladaný dátum zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
31/05/2019

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Telefónne kontaktné centrum Infotel (TOP III – Telephone Operators Call Centre)

Referenčné číslo: DIGIT/A3/PO/2018/019
II.1.2)Hlavný kód CPV
64214200 Služby telefónnych ústrední
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Poskytnutie služieb pre kontaktné centrum (Infotel) Európskej komisie.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 700 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Brusel, s možnosťou poskytnutia služieb mimo miesta, ak sa politika EK v oblasti budov zmení v priebehu vykonávania zákazky.

II.2.4)Opis obstarávania:

Poskytnutie služieb pre kontaktné centrum (Infotel) Európskej komisie.

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.3)Predpokladaný dátum zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
01/09/2019

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Mobilné telefónne komunikačné služby (MTS IV)

Referenčné číslo: DIGIT/A3/PO/2019/020
II.1.2)Hlavný kód CPV
64200000 Telekomunikačné služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Poskytnutie služieb mobilnej telefónie a komunikácie (MTS IV).

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 37 000 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Mobilné komunikácie a služby (vrátane asistenčných služieb)

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
64200000 Telekomunikačné služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Do tejto výzvy na súťaž sa môžu zapojiť aj iné európske inštitúcie, agentúry a orgány. Podrobný zoznam orgánov bude uvedený v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

II.2.4)Opis obstarávania:

Poskytnutie služieb mobilnej telefónie a komunikácie.

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Infraštruktúra a služby SMS brány (vrátane asistenčných služieb)

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
64200000 Telekomunikačné služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Do tejto výzvy na súťaž sa môžu zapojiť aj iné európske inštitúcie, agentúry a orgány. Podrobný zoznam orgánov bude uvedený v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

II.2.4)Opis obstarávania:

Infraštruktúra a služby SMS brány (vrátane asistenčných služieb).

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.3)Predpokladaný dátum zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
31/12/2019

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

TESTA

Referenčné číslo: DIGIT/A3/PR/2019/010
II.1.2)Hlavný kód CPV
64200000 Telekomunikačné služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Transeurópske služby pre telematiku medzi správami – (TESTA)

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 423 000 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Miesta dodania: v rámci krajín EÚ, EZVO a pristupujúcich krajín.

II.2.4)Opis obstarávania:

Poskytovanie bezpečnej a široko dostupnej sieťovej infraštruktúry.

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.3)Predpokladaný dátum zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
26/04/2019

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Právne poradenstvo v oblasti IKT legislatívy (LEGIT)

Referenčné číslo: DIGIT/A3/PO/2019/015
II.1.2)Hlavný kód CPV
79100000 Právne služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Poskytovanie právneho poradenstva v oblasti IKT legislatívy.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 800 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Opis obstarávania:

Poskytovanie právneho poradenstva v oblasti IKT legislatívy.

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.3)Predpokladaný dátum zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
01/05/2019

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
22/03/2019