Leveringen - 15343-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Griekenland-Thessaloniki: Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)

2019/S 008-015343

Aankondiging van een gegunde opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Eidikos Logariasmos Kondylion Ereynas A.P.Th.
3is Septembrioy, ktirio KE.D.E.A.
Contactpunt(en): Eidikos Logariasmos Kondylion Ereynas A.P.Th.
Ter attentie van: ThEODOSIADIS EYAGGELOS
546 36 Thessaloniki
Griekenland
Telefoon: +30 2310996752
E-mail: procur@rc.auth.gr
Fax: +30 2310200392

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://WWW.RC.AUTH.GR

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

38000000

Beschrijving
Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen).
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 49 850,00 EUR
Zonder btw

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 173795/2018 Perceel nr: 1
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Netscope Solutions Α.Ε.
143 42 Αθήνα
Griekenland
Telefoon: +30 2102724107

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 49 850,00 EUR
Zonder btw