Diensten - 15379-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking 

Italië-Rome: Planning en uitvoering van onderzoek en ontwikkeling

2019/S 008-015379

Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid

Diensten

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Ministero della Difesa — Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti — Direzione degli Armamenti Navali
Via di Centocelle 301
Contactpunt(en): URP — Direzione Armamenti Navali (NAVARM)
00175 Roma
Italië
Telefoon: +39 06469132715
E-mail: urp@navarm.difesa.it

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.navarm.difesa.it

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

73300000

Beschrijving
Planning en uitvoering van onderzoek en ontwikkeling .
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 851 270,54 EUR
Zonder btw

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: T1600 Perceel nr: 1
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Fincantieri S.p.A.
Via Genova 1
34121 Trieste
Italië
E-mail: info@fincantieri.it
Telefoon: +39 0403193111
Internetadres: www.fincantieri.it
Fax: +39 0403192305

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 851 270,54 EUR
Zonder btw