Diensten - 15381-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Denemarken-Ballerup: Adviezen inzake bouwkunde

2019/S 008-015381

Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid

Diensten

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
16287180
Lautrupbjerg 1
Ter attentie van: KAPS - Steffie Vilsgaard Mortensen
2750 Ballerup
Denemarken
Telefoon: +45 23274825
E-mail: stmo@kammeradvokaten.dk

Internetadres(sen):

Adres van het kopersprofiel: http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/281402

Elektronische toegang tot informatie : http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=212942&B=KA

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

71311000, 32412000, 32415000, 32418000, 32420000, 32421000, 32520000, 71220000, 71300000, 71316000, 71320000, 71600000, 71621000, 72000000, 72227000, 72228000, 72230000, 72231000, 72246000, 73430000, 73433000

Beschrijving
Adviezen inzake bouwkunde .
Communicatienetwerk .
Ethernetnetwerk .
Radionetwerk .
Netwerkuitrusting .
Netwerkbekabeling .
Telecommunicatiekabels en -uitrusting .
Maken van bouwkundige ontwerpen .
Dienstverlening door ingenieurs .
Advies inzake telecommunicatie .
Technische ontwerpdiensten .
Diensten voor technische testen, analyse en adviezen .
Diensten voor technische analyse of adviezen .
IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning .
Advies over software-integratie .
Advies over hardware-integratie .
Ontwikkeling van gebruikersspecifieke software .
Ontwikkeling van software voor militaire doeleinden .
Systeemadviesdiensten .
Testen en beoordelen .
Testen en beoordelen van militaire voertuigen .
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 20 000 000 DKK
Zonder btw

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 1 Perceel nr: 1
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Gatehouse Telecom A/S
26040299
Strømmen 6
9400 Nørresundby
Denemarken
E-mail: gh@gatehouse.dk
Telefoon: +45 70201909
Internetadres: https://gatehouse.dk/telecom/

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 20 000 000 DKK
Zonder btw
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 20 000 000 DKK
Zonder btw