Werken - 15388-2019

11/01/2019    S8    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Portugal-Lissabon: Bouwwerkzaamheden voor hoogspanningsleidingen

2019/S 008-015388

Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Richtlijn 2004/17/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

REN — Rede Eléctrica Nacional, S. A.
507866673
Avenida dos Estados Unidos da América, 55
Contactpunt(en): Avenida dos Estados Unidos da América, 55, 1749-061 Lisboa
1749-061 Lisboa
Portugal
Telefoon: +351 210013500
E-mail: compras@ren.pt
Fax: +351 210013310

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.ren.pt

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

45231400

Beschrijving
Bouwwerkzaamheden voor hoogspanningsleidingen.
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 10 695 505,20 EUR
Zonder btw

Afdeling V: Gunning van een opdracht

V.1)Gunning en waarde van de opdracht
Opdracht nr: 1
V.1.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Consórcio EIP/Eurico Ferreira/Sotecnica
Avenida Duque de Loulé, 110, edifício E.I.P.
1050-093 Lisboa
Portugal

V.1.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 10 695 505,20 EUR
Zonder btw
V.1.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen