Služby - 1557-2017

TINázovLuxembursko-Luxemburg: Uzavretie rámcových zmlúv na preklad právnych textov z niektorých úradných jazykov Európskej únie do slovenského jazyka
NDČíslo dokumentu1557-2017
PDDátum uverejnenia04/01/2017
OJÚ. v. EÚ S2
TWMiestoLUXEMBURG
AUNázov obstarávateľaSúdny dvor Európskej únie
OLPôvodný jazykSK
HDHlavičkaSúdny dvor Európskej únie - Služby - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Užšia súťaž
CYKrajinaLU
AATyp obstarávateľa5 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
HAEU InstitutionSúdny dvor Európskej únie
DSDokument bol zaslaný16/12/2016
DTKonečný termín13/02/2017
NCObstarávanie4 - Služby
PRKonanie2 - Užšia súťaž
TDTyp dokumentu3 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
RPNariadenie3 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
TYTyp ponuky1 - Ponuka pre všetky časti
ACKritériá pridelenia zákazky2 - Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
PCKód CPV79530000 - Prekladateľské služby
RCKód NUTSLU000
IAInternetová adresa (URL)www.curia.europa.eu
DIPrávny základSmernica o verejnom obstarávaní 2014/24/EÚ