Podívejte se na naše stránky věnované nabídkovým řízením týkajícím se zdravotnického vybavení v souvislosti COVID-19.

Konference o budoucnosti Evropy vám dává příležitost podělit se o vaše myšlenky a spoluutvářet budoucnost Evropy. Nenechávajte si svůj názor pro sebe!

Služby - 158709-2021

31/03/2021    S63

Belgie-Brusel: Poskytnutí podpory v oblasti IT

2021/S 063-158709

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2021/S 032-078619)

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská obranná agentura
Poštovní adresa: Rue des Drapiers 17-23
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1050
Země: Belgie
E-mail: procurement@eda.europa.eu
Fax: +32 25042975
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.eda.europa.eu
Adresa profilu zadavatele: http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Poskytnutí podpory v oblasti IT

Spisové číslo: 21.CSD-IT.OP.111L1/112L2
II.1.2)Hlavní kód CPV
72000000 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Technická podpora provozních činností:

– konkrétně uživatelská podpora, údržba a správa systému,

– vývoj a údržba aplikací,

– realizace konkrétních projektů nebo úkolů v oblasti IKT.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
26/03/2021
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 032-078619

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 15/04/2021
Místní čas: 17:00
Má být:
Datum: 26/04/2021
Místní čas: 17:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 16/04/2021
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 27/04/2021
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace: