Na internetových stránkách TED se ode dneška, 2. listopadu 2022, začínají používat elektronické formuláře. Změnil se způsob vyhledávání: upravte si prosím své přednastavené odborné dotazy. Změny jsou popsány v sekci Novinky na stránce a na aktualizovaných stránkách Nápovědy

Služby - 158710-2021

31/03/2021    S63

Itálie-Parma: Poskytnutí bankovních služeb

2021/S 063-158710

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2021/S 038-093882)

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)
Poštovní adresa: Via Carlo Magno 1A
Obec: Parma
Kód NUTS: ITH52 Parma
PSČ: 43126
Země: Itálie
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders
Adresa profilu zadavatele: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Poskytnutí bankovních služeb

Spisové číslo: OC/EFSA/FIN/2021/01
II.1.2)Hlavní kód CPV
66110000 Bankovnictví
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Tato výzva k podávání nabídek má za cíl uzavření přímé smlouvy na služby s jednou bankou splňující SEPA, přičemž bude otevřeno několik běžných účtů v eurech na provádění jeho plateb.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
26/03/2021
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 038-093882

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 01/04/2021
Místní čas: 14:30
Má být:
Datum: 06/04/2021
Místní čas: 14:30
VII.2)Další dodatečné informace: