Služby - 160691-2020

06/04/2020    S68

Portugalsko-Lisabon: Služby zaměřené na umístění/hosting pro datové centrum obchodní kontinuity

2020/S 068-160691

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská agentura pro námořní bezpečnost
Poštovní adresa: Praça Europa 4
Obec: Lisbon
Kód NUTS: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
PSČ: 1249-206
Země: Portugalsko
Kontaktní osoba: Mrs Maja Markovčić Kostelac
E-mail: OPEN62020@emsa.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.emsa.europa.eu
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6239
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6239
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Služby zaměřené na umístění/hosting pro datové centrum obchodní kontinuity

Spisové číslo: EMSA/OP/6/2020
II.1.2)Hlavní kód CPV
72000000 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Zajištění služeb zaměřených na umístění/hosting pro datové centrum obchodní kontinuity, jmenovitě zřízení kanálu pro zajištění umístění (kolokace) pro nástroj obchodní kontinuity EMSA v oblasti Madridu.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 900 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
72120000 Poradenské služby v oblasti obnovy technického vybavení počítačů po havárii
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00 Not specified
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Prostory EMSA v Lisabonu a prostory poskytovatele služeb v oblasti Madridu.

II.2.4)Popis zakázky:

Tyto služby budou poskytovány v rámci zakázky, která bude zadána, včetně hostingu nástroje obchodní kontinuity EMSA v prostorách poskytovatele služeb v oblasti Madridu, společně se všemi základními službami pro síťovou konektivitu, napájením a chlazením, kontrolou a zabezpečením přístupu, službami vzdáleného přístupu k serverům „remote hands“ na vyžádání, přesuny umožňujícími přemístění nástroje obchodní kontinuity EMSA, přístupem pro zaměstnance EMSA a její zástupce a nástroji pro realizaci procesů obnovy z prostor poskytovatele služeb, pokud jsou potřeba, nepřetržitým zprostředkováním uvedených služeb.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 900 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Rámcová smlouva bude prodloužena automaticky až 2krát, pokaždé o dobu 12 měsíců.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 11/05/2020
Místní čas: 16:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Nabídka musí být platná do: 31/03/2021
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 13/05/2020
Místní čas: 10:00
Místo:

Nabídky obdržené elektronicky budou otevřeny dne 13. 4. 2020 v 10:00 (času v Lisabonu), a to v kancelářích Evropské agentury pro námořní bezpečnost.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Internetová adresa: www.curia.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
30/03/2020