Leveringen - 161958-2019

TITitelNederland-Amsterdam: Structuren en materialen voor de bouw; ondersteunende producten voor de bouw (uitgezonderd elektrische apparatuur)
NDDocumentnummer161958-2019
PDPublicatiedatum08/04/2019
OJPB S69
TWPlaatsAMSTERDAM
AUNaam aanbestedende dienstVrije Universiteit Amsterdam (26682388)
OLOriginele taalNL
HDHeadingLeveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure
CYLandNL
AAType aanbestedende dienst6 - Publiekrechtelijke instelling
HAEU Institution-
DSDocument verzonden04/04/2019
NCOpdracht2 - Leveringen
PRProcedure1 - Openbare procedure
TDType document7 - Aankondiging van een gegunde opdracht
RPVerordening5 - Europese Unie, met GPA-deelname
TYType inschrijving9 - Niet van toepassing
ACGunningscriteria2 - Uit economisch oogpunt voordeligste inschrijving
PCCPV-code31000000 - Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
44000000 - Structuren en materialen voor de bouw; ondersteunende producten voor de bouw (uitgezonderd elektrische apparatuur)
RCNUTS-codeNL
IAInternetadres (URL)http://www.vu.nl
DIRechtsgrondslagOverheidsopdrachtenrichtlijn 2014/24/EU