Diensten - 165285-2018

17/04/2018    S74    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Litouwen-Vilnius: Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten voor wegen en andere uitrusting

2018/S 074-165285

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 051-113013)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“
124644360
Žolyno g. 15
Vilnius
LT-10209
Litouwen
Contactpersoon: Darius Laiconas
Telefoon: +370 52709339
E-mail: darius.laiconas@vilniustransport.lt
NUTS-code: LT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.vilniustransport.lt

Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6052

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Greičio matuoklių sistemos eksploatavimo, stebėsenos ir aptarnavimo paslaugos

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50230000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Devynių greičio matuoklių Vilniuje priežiūra ir remontas.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/04/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 051-113013

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
In plaats van:
Datum: 18/04/2018
Plaatselijke tijd: 9:00
Te lezen:
Datum: 23/04/2018
Plaatselijke tijd: 9:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
In plaats van:
Datum: 18/04/2018
Plaatselijke tijd: 9:45
Te lezen:
Datum: 23/04/2018
Plaatselijke tijd: 9:45
VII.2)Overige nadere inlichtingen: