Služby - 167469-2022

01/04/2022    S65

Lucembursko-Lucemburk: FL/LEG22-01DE

2022/S 065-167469

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT)
Poštovní adresa: Bâtiment Technopolis, 12E, rue Guillaume Kroll
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
PSČ: L-1882
Země: Lucembursko
Kontaktní osoba: Martin Garnier
E-mail: tenders@cdt.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.cdt.europa.eu
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10499
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: překlady

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

FL/LEG22-01DE

II.1.2)Hlavní kód CPV
79530000 Překladatelské služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem této výzvy k podání nabídek je uzavření vícestranných rámcových smluv na překladatelské služby a redigování týkající se textů v oblasti práva a vztahujících se k práci různých institucí a orgánů Evropské unie, pro něž Překladatelské středisko poskytuje překladatelské a další jazykové služby, z angličtiny a francouzštiny do němčiny.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 600 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro Maximální počet částí: 2
Nejvyšší počet částí, které mohou být uděleny jednomu uchazeči: 2
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Překlady a redigování týkající se textů z oblasti práva z angličtiny do němčiny

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79530000 Překladatelské služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
Hlavní místo dodání nebo plnění:

V prostorách poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Překlady a redigování týkající se textů z oblasti práva z angličtiny do němčiny.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 12
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Tři možná prodloužení.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Překlady a redigování týkající se textů z oblasti práva z francouzštiny do němčiny

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79530000 Překladatelské služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
Hlavní místo dodání nebo plnění:

V prostorách poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Překlady a redigování týkající se textů z oblasti práva z francouzštiny do němčiny.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 12
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Tři možná prodloužení.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s několika účastníky
Předpokládaný maximální počet účastníků rámcové smlouvy: 15
V případě rámcových smluv – odůvodnění překročení čtyřleté doby trvání:

Ukáže-li se, že výše uvedená odhadovaná částka v eurech je podhodnocena, může veřejný zadavatel využít opce, kterou předjímá bod 11.1 písm. e) přílohy I nařízení 2018/1046 Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie.

IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 16/05/2022
Místní čas: 09:59
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 12 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 17/05/2022
Místní čas: 14:00
Místo:

Nabídky budou otevřeny v uvedeném čase na virtuálním veřejném otevírání nabídek.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Virtuální otevírání nabídek se mohou účastnit nanejvýš dva zástupci každého uchazeče.

Uchazeči musí poskytnout celé jméno a kontaktní údaje zástupců účastnících se on-line otevírání nabídek a musí zaslat naskenovanou kopii svého oprávnění spolu s potvrzením pro podání nabídek prostřednictvím elektronického podání alespoň dva pracovní dny předem na adresu: tenders@cdt.europa.eu.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Soudní dvůr Evropské unie
Poštovní adresa: Boulevard Konrad Adenauer
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: Evropský veřejný ochránce práv
Poštovní adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Obec: Strasbourg Cedex
PSČ: 67001
Země: Francie
E-mail: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Tel.: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT), Legal Affairs Section
Poštovní adresa: Bâtiment Technopolis, 12 E, rue Guillaume Kroll
Obec: Luxembourg
PSČ: L-1882
Země: Lucembursko
E-mail: tenders@cdt.europa.eu
Internetová adresa: http://www.cdt.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
25/03/2022