Leveringen - 17048-2018

13/01/2018    S9    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Spanje-Cáceres: Medicinale beademingsapparatuur

2018/S 009-017048

Aankondiging van een gegunde opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Servicio Extremeño de Salud. Secretaría General, Gerencia del Área de Salud de Cáceres
C/ San Pedro de Alcantara, 3
Contactpunt(en): Unidad de Contratación Administrativa
10001 Cáceres
Spanje
Telefoon: +34 927256196
E-mail: uconadm.caceres@salud-juntaex.es
Fax: +34 927256460

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://contratación.gobex.es

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

33157400

Beschrijving
Medicinale beademingsapparatuur.
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 468 875,00 EUR
Met btw. Btw-tarief (%) 21,00

Afdeling V: Gunning van een opdracht

V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Getinge Group Spain, S.L.U.
Spanje

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 675 000,00 EUR
Met btw. Btw-tarief (%) 21,00
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 468 875,00 EUR
Met btw. Btw-tarief (%) 21,00