Leveringen - 17050-2018

13/01/2018    S9    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Spanje-Madrid: Gasdistributie

2018/S 009-017050

Aankondiging van een gegunde opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Instituto de Mayores y Servicios Sociales
Q2827004I
C/ Ginzo de Limia, 58 C/V Avenida de la Ilustración, s/n
Ter attentie van: Subdirección General de Análisis Presupuestario y de Gestión Financiera
28029 Madrid
Spanje
E-mail: sganalisispresupuestario@imserso.es

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

65210000

Beschrijving
Gasdistributie.
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 331 391,69 EUR
Zonder btw

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 1 Perceel nr: 1
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Unión Fenosa Gas Comercializadora, S.A
Spanje

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 84 000,00 EUR
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 38 328,65 EUR
Zonder btw
Opdracht nr: 2 Perceel nr: 2
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Gas Natural Comercializadora, S.A.
Spanje

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 200 500,00 EUR
Zonder btw
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 169 728,00 EUR
Zonder btw
Opdracht nr: 3 Perceel nr: 3
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Unión Fenosa Gas Comercializadora, S.A.
Spanje

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 76 000,00 EUR
Zonder btw
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 58 379,50 EUR
Zonder btw
Opdracht nr: 4 Perceel nr: 4
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Gas Natural Comercializadora, S.A.
Spanje

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 47 000,00 EUR
Zonder btw
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 38 304,20 EUR
Zonder btw
Opdracht nr: 5 Perceel nr: 5
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Unión Fenosa Gas Comercializadora, S.A.
Spanje

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 40 000,00 EUR
Zonder btw
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 26 651,34 EUR
Zonder btw