Diensten - 17205-2018

13/01/2018    S9    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Concurrentiegerichte dialoog 

Finland-Helsinki: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2018/S 009-017205

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

National Police Board (Poliisihallitus)
2288666-6
Asemapäällikönkatu 14
FI-00521 Helsinki
Finland
Telefoon: +358 295480181
E-mail: hankinnat.informaatioteknologiakeskus.poliisihallitus@poliisi.fi

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: https://www.poliisi.fi/poliisihallitus

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=148858&tpk=c0858d79-b2ac-41d7-8068-41519dfad615

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

72000000, 30200000, 48810000

Beschrijving
IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning .
Computeruitrusting en -benodigdheden .
Informatiesystemen .

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
12.2.2018 - 12:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Engels.