Diensten - 176368-2019

15/04/2019    S74    Diensten - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Promotiediensten

2019/S 074-176368

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nationaal identificatienummer: AK22423
Postadres: Garibaldi utca 2.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110
Postcode: 1054
Land: Hongarije
Contactpersoon: Aszódi Viktória
E-mail: kozbeszerzes@nkoh.gov.hu
Telefoon: +36 17956366
Fax: +36 17950833

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nkoh.kormany.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.nkoh.kormany.hu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

«Az MVM Csoporthoz tartozó egyes társaságok 2019. évi, első negyedévre vonatkozó kommunikációs tevékenységéhez kapcsolódó feladatainak teljes körű ellátása»

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79342200
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

«Az MVM Csoporthoz tartozó egyes társaságok 2019. évi, első negyedévre vonatkozó kommunikációs tevékenységéhez kapcsolódó feladatainak teljes körű ellátása»

II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79822500
79311200
79416000
79821000
79952000
92112000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 15/02/2019
Einde: 31/03/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 218-499936

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Benaming:

«Az MVM Csoporthoz tartozó egyes társaságok 2019. évi, első negyedévre vonatkozó kommunikációs tevékenységéhez kapcsolódó feladatainak teljes körű ellátása»

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
79342200
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU
VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A beszerzés tárgyának meghatározása: «Az MVM Csoporthoz tartozó egyes társaságok 2019. évi, első negyedévre vonatkozó kommunikációs tevékenységéhez kapcsolódó feladatainak teljes körű ellátása».

Mennyisége:a műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó 125 000 000 HUF, azaz nettó százhúszonötmillió forint keretösszeg kimerüléséig. A KM 18.3 pontjával összhangban a nettó keretösszeg 30 %-a, nettó 37 500 000 HUF, azaz nettó Harminchétmillió-ötszázezer forint opció.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 15/02/2019
Einde: 31/05/2019
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 125 000 000.00 HUF
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Postadres: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU11
Postcode: 1123
Land: Hongarije
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Lounge Design Szolgáltató Kft.
Postadres: Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU11
Postcode: 1123
Land: Hongarije
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

Felek a vállalkozási keretszerződés közös megegyezéssel történő módosításáról határoztak a Kbt. 141. § (6) bekezdésében meghatározott, de minimális jogcímre tekintettel.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 125 000 000.00 HUF
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 125 000 000.00 HUF