Služby - 178088-2018

25/04/2018    S80    Agentury - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Portugalsko-Lisabon: Zakázky na služby systému dálkově řízeného letadla (RPAS) vertikálního vzletu a přistávání (VTOL) pro monitorování emisí a námořní dohled

2018/S 080-178088

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Legal Basis:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA)
Praça Europa 4
Lisbon
1249-206
Portugalsko
Kontaktní osoba: Mr Leendert Bal
E-mail: OPEN102018@emsa.europa.eu
Fax: +351 211209483
Kód NUTS: PT170

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.emsa.europa.eu/

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3450
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3450
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Zakázky na služby systému dálkově řízeného letadla (RPAS) vertikálního vzletu a přistávání (VTOL) pro monitorování emisí a námořní dohled

Spisové číslo: EMSA/OP/10/2018
II.1.2)Hlavní kód CPV
34711200
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Cílem tohoto nabídkového řízení je uzavřít smlouvu na služby systému dálkově řízeného letadla (RPAS) vertikálního vzletu a přistávání (VTOL) v civilní námořní oblasti na podporu činností týkajících se monitorování emisí a námořního dohledu. Zajištění cenově přístupných služeb RPAS v civilní námořní oblasti by mělo zahrnovat aktiva, nástroje a příslušné odborníky k řízení RPA, pořízení a sdílení údajů.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 38 000 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro všechny části
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Systém dálkově řízeného letadla (RPAS) vertikálního vzletu a přistávání (VTOL) pro monitorování emisí

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
35611600
35125000
35125100
90730000
90741100
38433200
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: PT170
II.2.4)Popis zakázky:

Položka č. 1 se zaměří na monitorování emisí. Platformy RPAS musí být schopné vzlétnout a přistát z pobřeží a zaměří se na operace krátkého dosahu.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 14 000 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 24
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Možné první prodloužení na 1 rok a poté možné druhé prodloužení na další 1 rok na žádost EMSA.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Systém dálkově řízeného letadla (RPAS) vertikálního vzletu a přistávání (VTOL) pro námořní dohled

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
35611600
35125000
35125100
90730000
90741100
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: PT170
II.2.4)Popis zakázky:

Položka č. 2 se zaměří na námořní dohled. Platformy RPAS musí být schopné vzlétnout a přistát vertikálně z pobřeží nebo z plavidel provozovaných uživateli a zaměří se na operace krátkého dosahu.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 24 000 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 24
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Možné první prodloužení na 1 rok a poté možné druhé prodloužení na další 1 rok na žádost EMSA.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 18/06/2018
Místní čas: 23:59
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Nabídka musí být platná do: 31/01/2019
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 20/06/2018
Místní čas: 11:00
Místo:

Evropská agentura pro námořní bezpečnost, Praça Europa 4, 1249-206 Lisbon, Portugalsko

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Upozorňujeme, že 11:00 středoevropského času / středoevropského letního času odpovídá 10:00 lisabonského času.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Tribunál
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Lucembursko
E-mail: ECJ.Registry@curia.eu.int
Fax: +352 433766

Internetová adresa: www.curia.europa.eu

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Tribunál
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Lucembursko
Tel.: +352 43032100
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Fax: +352 43032100

Internetová adresa: www.curia.europa.eu

VI.4.3)Přezkumné řízení
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
18/04/2018