Een bug verstoort de manier waarop URL’s in aankondigingen in de vorm van e formulieren (eForms) worden weergegeven. We proberen het probleem snel op te lossen! Ondertussen raden wij u aan de komma (of enig ander bijzonder teken) aan het einde van de URL te verwijderen. Sorry voor het ongemak.

Diensten - 179754-2021

13/04/2021    S71

België-Brussel: Mondiale vooraankondiging voor het DG Milieu van geplande openbare oproepen tot inschrijving voor 2021

2021/S 071-179754

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate General Environment
Postadres: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE Belgique / België
Postcode: 1049
Land: België
Contactpersoon: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mondiale vooraankondiging voor het DG Milieu van geplande openbare oproepen tot inschrijving voor 2021

Referentienummer: PIN 2021
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Dit is de beoogde lijst van openbare oproepen tot inschrijving die tijdens 2021 zullen worden uitgeschreven. Er kunnen nog andere openbare oproepen worden uitgeschreven die niet in deze vooraankondiging zijn opgenomen. Derhalve adviseren wij u om de pagina van de aanbestedingen van onze Europa-website regelmatig te raadplegen om volledig op de hoogte te zijn van de huidige aanbestedingen: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

Er is momenteel geen verdere informatie of documenten beschikbaar.

De data van uitschrijving lopen van nu tot het einde van het jaar, vandaar dat de onder II.3) vermelde datum onjuist is.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit is de beoogde lijst van alle openbare oproepen tot inschrijving die in 2021 zullen worden uitgeschreven.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
07/04/2021

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Secretariaat van de "European Business Awards for the Environment" (EBAE)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Te worden uitgeschreven door eenheid ENV.A3 — Milieukennis, eco-innovatie en het mkb.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 640 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dienstenovereenkomst t.w.v. 640 000 EUR (320 000 x 2) en waarvan 15.4.2021 de geplande aanvangsdatum is.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
15/04/2021

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onderzoek naar geluidshinder ter voorbereiding van de uitvoeringsrapportage van Richtlijn 2002/49/EG

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Te worden uitgeschreven door eenheid ENV.A3 — Milieukennis, eco-innovatie en het mkb.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 600 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onderzoeksopdracht t.w.v 600 000 EUR en waarvan 1.6.2021 de geplande aanvangsdatum is.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/06/2021

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ontwikkeling van een database voor milieuvoetafdruk

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Uit te schrijven door eenheid ENV.B1 — Duurzame productie, producten en consumptie.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 200 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dienstenovereenkomst t.w.v. 200 000 EUR en waarvan 31.5.2021 de geplande aanvangsdatum is.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
31/05/2021

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EU-milieukeur en groene overheidsopdrachten — Vertegenwoordiging van belanghebbenden

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Uit te schrijven door eenheid ENV.B1 — Duurzame productie, producten en consumptie.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 820 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dienstenovereenkomst t.w.v. 820 000 EUR (205 000 x 4) en waarvan 31.5.2021 de geplande aanvangsdatum is.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
31/05/2021

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Groene overheidsopdrachten Opleidingsactiviteiten

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Uit te schrijven door eenheid ENV.B1 — Duurzame productie, producten en consumptie.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dienstenovereenkomst t.w.v. 300 000 EUR en waarvan 31.5.2021 de geplande aanvangsdatum is.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
31/05/2021

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Helpdesk inzake groene overheidsopdrachten

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Uit te schrijven door eenheid ENV.B1 — Duurzame productie, producten en consumptie.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 280 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dienstenovereenkomst t.w.v. 280 000 EUR (70 000 x 4) en waarvan 31.5.2021 de geplande aanvangsdatum is.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
31/05/2021

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Helpdesk 2022-2025 voor milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Uit te schrijven door eenheid ENV.B1 — Duurzame productie, producten en consumptie.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 600 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dienstenovereenkomst t.w.v. 600 000 EUR (150 000 x 4) en waarvan 31.5.2021 de geplande aanvangsdatum is.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
31/05/2021

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Collegiale toetsing door het "Forum of Accreditation and Licensing Bodies" (FALB) in het kader van het milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Uit te schrijven door eenheid ENV.B1 — Duurzame productie, producten en consumptie.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 200 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dienstenovereenkomst t.w.v. 200 000 EUR (50 000 x 4) en waarvan 31.5.2021 de geplande aanvangsdatum is.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
31/05/2021

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Duurzame gebouwen - Routekaart naar koolstof over de hele levenscyclus

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Uit te schrijven door eenheid ENV.B1 — Duurzame productie, producten en consumptie.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 200 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onderzoeksopdracht t.w.v. 200 000 EUR en waarvan 31.5.2021 de geplande aanvangsdatum is.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
31/05/2021

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ontwikkeling van een voorstel om wetgevende belemmeringen voor het hergebruik van gegevens weg te nemen, de datastromen te stroomlijnen en de transparantiebeginselen uit te breiden van de levensmiddelensector tot andere onderdelen van de chemische wetgeving

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Uit te schrijven door eenheid ENV.B2 — Duurzame chemicaliën.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 420 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dienstenovereenkomst t.w.v. 420 000 EUR en waarvan 30.9.2021 de geplande aanvangsdatum is.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
30/09/2021

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ontwikkeling van instrumenten voor het verbeteren van de opname van academische gegevens in regelgevingsprocessen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Uit te schrijven door eenheid ENV.B2 — Duurzame chemicaliën.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 355 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dienstenovereenkomst t.w.v. 355 000 EUR en waarvan 30.9.2021 de geplande aanvangsdatum is.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
30/09/2021

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ondersteuning van de ontwikkeling van een voorstel om EU- en nationale autoriteiten in staat te stellen stoffen te testen en te monitoren door de Commissie als onderdeel van het regelgevend kader

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Uit te schrijven door eenheid ENV.B2 — Duurzame chemicaliën.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 355 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dienstenovereenkomst t.w.v. 355 000 EUR en waarvan 30.9.2021 de geplande aanvangsdatum is.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
30/09/2021

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bevordering van alternatieven voor dierproeven door de ontwikkeling van vrij toegankelijke eLearningmodules om de invoering van de drie V's (vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven) te vergemakkelijken

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Uit te schrijven door eenheid ENV.B2 — Duurzame chemicaliën.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 700 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dienstenovereenkomst t.w.v. 700 000 EUR en waarvan 1.6.2021 de geplande aanvangsdatum is.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/06/2021

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ondersteuningsonderzoek voor een effectbeoordeling van wijzigingen van EU-wetgeving die voortvloeien uit besluiten op het Verdrag van Bazel COP-15 in 2021

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Uit te schrijven door eenheid ENV.B3 — Afvalbeheer en secundaire materialen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 200 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onderzoeksopdracht t.w.v. 200 000 EUR en waarvan 1.6.2021 de geplande aanvangsdatum is.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/06/2021

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ondersteuningsonderzoek naar mogelijke herziening van Verordening (EU) nr. 1257/2013 inzake scheepsrecycling

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Uit te schrijven door eenheid ENV.B3 — Afvalbeheer en secundaire materialen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 250 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onderzoeksopdracht t.w.v. 250 000 EUR en waarvan 1.6.2021 de geplande aanvangsdatum is.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/06/2021

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Digitalisering en stroomlijning van watermonitoring en -rapportage

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Uit te schrijven door eenheid ENV.C1 — Schoon water.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 500 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dienstenovereenkomst t.w.v. 500 000 EUR en waarvan 1.6.2021 de geplande aanvangsdatum is.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/06/2021

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Voorbereidende actie - Technische en wetenschappelijke ondersteuning van het Europese Waarnemingscentrum voor droogte, met het oog op veerkracht en aanpassing

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Uit te schrijven door eenheid ENV.C1 — Schoon water.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dienstenovereenkomst t.w.v. 1 000 000 EUR en waarvan 1.6.2021 de geplande aanvangsdatum is.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/06/2021

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Technische ondersteuning bij de uitvoering en gedelegeerde handelingen in het kader van de nieuwe drinkwaterrichtlijn

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Uit te schrijven door eenheid ENV.C2 — Mariene milieu- en watersector.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 250 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dienstenovereenkomst t.w.v. 250 000 EUR en waarvan 1.6.2021 de geplande aanvangsdatum is.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/06/2021

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Diensten ter ondersteuning van de evaluatie, tenuitvoerlegging en verdere ontwikkeling van beleid inzake luchtkwaliteit en emissies

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Uit te schrijven door eenheid ENV.C3 — Schone lucht.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 5 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Raamovereenkomst t.w.v. 5 000 000 EUR (2 500 000 x 2) en waarvan 1.10.2021 de geplande aanvangsdatum is.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/10/2021

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ondersteuning van de ontwikkeling van de derde “Vooruitzichten voor schone lucht”

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Uit te schrijven door eenheid ENV.C3 — Schone lucht.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 400 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dienstenovereenkomst t.w.v. 400 000 EUR en waarvan 30.6.2021 de geplande aanvangsdatum is.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
30/06/2021

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ondersteuning bij de tenuitvoerlegging van het EU-actieplan inzake nulvervuiling van lucht, water en bodem

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Uit te schrijven door eenheid ENV.C3 — Schone lucht.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 750 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dienstenovereenkomst t.w.v. 750 000,00 EUR (250 000 x 3) en waarvan 14.5.2021 de geplande aanvangsdatum is.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
14/05/2021

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Deelname van milieu-NGO's aan de informatie-uitwisseling voor best beschikbare technieken (BBT)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Uit te schrijven door eenheid ENV.C4 — industriële emissies en veiligheid.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 500 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dienstenovereenkomst t.w.v. 500 000 EUR en waarvan 1.6.2021 de geplande aanvangsdatum is.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/06/2021

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Technische en wetenschappelijke ondersteuning bij de tenuitvoerlegging van de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Uit te schrijven door eenheid ENV.D2 — Biodiversiteit.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 625 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dienstenovereenkomst t.w.v. 2 625 000 EUR (875 000 x 3) en waarvan 30.4.2021 de geplande aanvangsdatum is.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
30/04/2021

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europese monitoring van de biodiversiteit in agrarische landschappen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Uit te schrijven door eenheid ENV.D2 — Biodiversiteit.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dienstenovereenkomst t.w.v. 2 000 000 EUR en waarvan 30.6.2021 de geplande aanvangsdatum is.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
30/06/2021

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Voorbereidende actie voor milieubewaking door middel van honingbijen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Uit te schrijven door eenheid ENV.D2 — Biodiversiteit.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 5 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dienstenovereenkomst t.w.v. 5 000 000 EUR en waarvan 15.6.2021 de geplande aanvangsdatum is.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
15/06/2021

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ondersteuningsfaciliteit voor onderhandelingen over en de uitvoering van vrijhandelsovereenkomsten als instrument voor groenere handel

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Uit te schrijven door eenheid ENV.F2 — Milieu-implementatie.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 500 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dienstenovereenkomst t.w.v. 500 000 EUR en waarvan 1.6.2021 de geplande aanvangsdatum is.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/06/2021

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Voorlichting over milieudiplomatie

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Uit te schrijven door eenheid ENV.F2 — Milieu-implementatie.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 200 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dienstenovereenkomst t.w.v. 200 000 EUR en waarvan 1.6.2021 de geplande aanvangsdatum is.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/06/2021

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/04/2021