Diensten - 179972-2015

Beknopt weergeven

23/05/2015    S99    - - Diensten - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Verenigd Koninkrijk-Norwich: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk

2015/S 099-179972

Vooraankondiging

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Norfolk County Council
RM 117 County Hall, Martineau Lane
Ter attentie van: Annie Southgate
NR1 1DH Norwich
Verenigd Koninkrijk
E-mail: sourcingteam@norfolk.gov.uk

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.norfolk.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: www.In-Tendhost.co.uk

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II. B: Voorwerp van de opdracht (Leveringen of diensten)

II.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

85000000, 80000000, 85323000, 80340000

Beschrijving
Gezondheidszorg en maatschappelijk werk .
Diensten voor onderwijs en opleiding .
Diensten voor maatschappelijke gezondheidszorg .
Diensten voor bijzonder onderwijs .