Služby - 180374-2018

26/04/2018    S81

Nizozemsko-Haag: Poskytování odborných služeb pojišťovacího makléře

2018/S 081-180374

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Eurojust
Poštovní adresa: PO Box 16183
Obec: The Hague
Kód NUTS: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
PSČ: 2500 BD
Země: Nizozemsko
E-mail: procurement@eurojust.europa.eu
Tel.: +31 704125657

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.eurojust.europa.eu/procurement

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3460
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Veřejný pořádek a bezpečnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Poskytování odborných služeb pojišťovacího makléře

Spisové číslo: 2018/EJ/01/PO
II.1.2)Hlavní kód CPV
66518100 Služby zprostředkovatelů pojištění
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem tohoto otevřeného meziinstitucionálního zadávacího řízení je poskytování odborných služeb pojišťovacího makléře agentuře Eurojust a Evropské agentuře pro léčivé přípravky dle zadávací dokumentace.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 3 250 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
66518000 Služby zprostředkovatelů pojištění a pojišťoven
66518300 Likvidace pojistných událostí
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Kód NUTS: NL329 Not specified
II.2.4)Popis zakázky:

Odborné pojišťovací služby zahrnují:

1. navrhování pojistných smluv,

2. uzavírání a obnovování pojistných smluv agentur,

3. průběžné řízení, správu a zlepšování pojistného krytí agentur, včetně obnovování nebo změny stávajících pojistných smluv,

4. vystupování jako centrální platební zprostředkovatel;

5. další úkoly dle zadávací dokumentace, např. vyřizování pojistných událostí na základě platných pojistných smluv, zajištění následných opatření až do jejich vypořádání, poskytování služeb zákazníkům apod.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 250 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Počáteční smlouva bude uzavřena na 24 měsíců s možností prodloužení 2krát o 12 měsíců.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 29/05/2018
Místní čas: 15:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 5 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 30/05/2018
Místní čas: 14:00
Místo:

Eurojust premises, Johan de Wittlaan 9, 2517 JR, The Hague.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Může se účastnit 1 zástupce každého uchazeče. Eurojust musí být informován o případné účasti zástupce uchazeče.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál Soudního dvora Evropské unie
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Eurojust
Poštovní adresa: PO Box 16183
Obec: The Hague
PSČ: 2500 BD
Země: Nizozemsko
E-mail: procurement@eurojust.europa.eu

Internetová adresa: http://www.eurojust.europa.eu

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
19/04/2018