Služby - 183251-2020

21/04/2020    S78

Belgie-Evere: Pomocný mechanismus pro atlantický akční plán (položka č. 1) a Černé moře (položka č. 2)

2020/S 078-183251

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2020/S 044-102924)

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Výkonná agentura pro malé a střední podniky, EASME.A.3.1 — Marine living resources and Ocean Governance
Poštovní adresa: Avenue du Bourget 1
Obec: Evere
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1140
Země: Belgie
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/easme/

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Pomocný mechanismus pro atlantický akční plán (položka č. 1) a Černé moře (položka č. 2)

Spisové číslo: EASME/2020/OP/0001
II.1.2)Hlavní kód CPV
98361000 Vodní námořní služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME) vypisuje tuto výzvu k podání nabídek s cílem uzavřít dvě smlouvy o poskytování služeb, jednu pro každou z následujících položek:

• položka č. 1: „Atlantik“ — Mechanismus pomoci pro atlantický akční plán;

• položka č. 2: „Černé moře“ — Mechanismus pomoci pro Černé moře.

Úkoly poskytované zhotovitelem jsou podrobněji popsány ve specifikacích nabídkového řízení v oddílu I.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
16/04/2020
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 044-102924

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 29/04/2020
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 11/05/2020
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 30/04/2020
Místní čas: 14:30
Má být:
Datum: 11/05/2020
Místní čas: 15:00
VII.2)Další dodatečné informace: