Pozrite si našu internetovú stránku vyhradenú ochoreniu COVID-19, na ktorej nájdete informácie o verejnom obstarávaní potrebného zdravotníckeho vybavenia.

Konferencia o budúcnosti Európy je vašou príležitosťou podeliť sa o svoje nápady a formovať budúcnosť Európy. Vyjadrite svoj názor!

Služby - 185933-2017

Zobraziť úsporné zobrazenie

18/05/2017    S95

Taliansko-Ispra: Štúdia o udržateľnej a pružnej dodávke lekárskych rádioizotopov v EÚ

2017/S 095-185933

Korigendum

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 15.4.2017, 2017/S 075-144255)

Európska komisia, Joint Research Centre (JRC), via Enrico Fermi 2749, TP 582, 21027 Ispra VA, TALIANSKO. Kontakt: Nina Faggion Robertsson. E-mail: jrc-g9nisp-procurement@ec.europa.eu

Namiesto 

IV.2.2) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

19.5.2017.

IV.2.7) Podmienky otvárania obálok s ponukami:

24.5.2017 (10:00) miestneho času.

[...]

Maximálne 2 osoby za uchádzača. Žiadosť musí byť zaslaná na kontaktné miesto do 19.5.2017 spolu s kópiou preukazu totožnosti/pasu.

Viď 

IV.2.2) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

31.5.2017.

IV.2.7) Podmienky otvárania obálok s ponukami:

7.6.2017 (10:00) miestneho času.

[...]

Maximálne 2 osoby za uchádzača. Žiadosť musí byť zaslaná na kontaktné miesto do 31.5.2017 spolu s kópiou preukazu totožnosti/pasu.