Služby - 188857-2019

23/04/2019    S79

Belgie-Brusel: Organizování akcí

2019/S 079-188857

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Directorate-General for Justice and Consumers, Unit 04: Programme and financial management
Poštovní adresa: Office MO59 04/21
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PSČ: 1049
Země: Belgie
E-mail: JUST-04-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/newsroom/just/news.cfm
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4498
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Organizování akcí

Spisové číslo: JUST/2019/PR/01/0014
II.1.2)Hlavní kód CPV
79000000 Obchodní služby: právní, marketingové, poradenské služby, nábor zaměstnanců, tiskařské a bezpečnostní služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Služby organizování akcí a doprovodné komunikační služby.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 28 000 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79952000 Organizování akcí
79951000 Organizace seminářů
79952100 Organizace kulturních akcí
79800000 Tiskařské a související služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Popis zakázky:

Úkoly, které mají být provedeny budoucím poskytovatelem služeb:

úkol č. 1: definování koncepce akcí;

úkol č. 2: celková koordinace projektu;

úkol č. 3: vypracování a realizace komunikační strategie týkající se akcí;

úkol č. 4: řízení účastníků a poskytování služeb na místě;

úkol č. 5: vyhledávání a pronájem míst, ošacení, stravování, bezpečnost;

úkol č. 6: vyhledávání a uzavírání smluv s moderátory a školiteli;

úkol č. 7: audiovizuální a IT vybavení;

úkol č. 8: doprava, přeprava a uchovávání konferenčních materiálů;

úkol č. 9: sekretářská podpora.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 28 000 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 12
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Smlouva bude uzavřena na počáteční dobu trvání v délce 12 měsíců ode dne jejího podpisu. Tuto smlouvu lze automaticky obnovit 3krát, pokaždé na 12 měsíců, pokud jedna ze stran neobdrží oficiální oznámení v opačném smyslu alespoň 2 měsíce před skončením běžící doby trvání. Prodloužením se nemění a neodkládají žádné stávající závazky.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Program pro soudnictví, program pro spotřebitele a program týkající se práv, rovnosti a občanství

II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 11/06/2019
Místní čas: 12:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 13/06/2019
Místní čas: 11:00
Místo:

Commission building MO59

Rue Montoyer 59, 1040 Brussels, BELGIE

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Bude použita elektronická platba
VI.3)Další informace:

Pro britské uchazeče:

Připomínáme, že po vystoupení Spojeného království z EU se na zájemce nebo uchazeče ze Spojeného království, v závislosti od výsledku jednání, budou uplatňovat pravidla přístupu k postupům výběrového řízení EU ze strany hospodářských subjektů se sídlem ve třetích zemích. V případě, že takový přístup není stanovený v platných zákonných ustanoveních, zájemci nebo uchazeči ze Spojeného království by mohli být vyloučeni z výběrového řízení.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
16/04/2019