Úrad pre vydávanie publikácií EÚ momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Služby - 189998-2016

Zobraziť úsporné zobrazenie

04/06/2016    S107    Európska komisia - Služby - Dodatočné informácie - Verejná súťaž 

Taliansko-Ispra: Rámcová zmluva na zber údajov z pozemných pozorovaní (GBOC) na validáciu produktov globálneho monitorovania krajiny programu Copernicus

2016/S 107-189998

Nedokončené konanie

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 4.11.2015, 2015/S 213-387534)

Európska komisia, Joint Research Centre (JRC), Institute for Environment and Sustainability, attention: C. Santi, via Enrico Fermi 2749 (TP 581), 21027 Ispra VA, TALIANSKO. E-mail: jrc-ies-procurement@ec.europa.eu


Poznámka:

Obstarávanie nebolo pridelené.