Rádi bychom oznámili, že 29. ledna 2024 (orientační datum – bude potvrzeno!) bude spuštěna nová verze portálu TED. Zajímají vás nové funkce, zlepšení a dopad na uživatele? Přečtěte si náš článek a další informace o hlavních změnách a funkcích.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Zobrazování adres URL v oznámeních s elektronickými formuláři ovlivňuje technická chyba. Na odstranění tohoto problému pracujeme. Mezitím doporučujeme smazat čárku (nebo jakýkoli jiný zvláštní znak), který se objeví na konci URL. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.

Služby - 190767-2017

20/05/2017    S97

Irsko-Dublin: Příprava a realizace 4. Evropského průzkumu společností (ECS)

2017/S 097-190767

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Eurofound – Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek
Poštovní adresa: Wyattville Road, Loughlinstown
Obec: Dublin
Kód NUTS: IE021 Dublin
PSČ: D18 KP65
Země: Irsko
Kontaktní osoba: Lidia Jankowska
E-mail: OSUTenders@eurofound.europa.eu
Tel.: +353 12043100
Fax: +353 12826456
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.eurofound.europa.eu
Adresa profilu zadavatele: http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/procurement/opportunities/open
I.1)Název a adresa
Úřední název: Cedefop – Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání
Poštovní adresa: PO Box 22427, Finikas
Obec: Thessaloniki
Kód NUTS: GR122 Thessaloniki
PSČ: 551 02
Země: Řecko
E-mail: c4t-services@cedefop.europa.eu
Tel.: +30 2310-490111
Fax: +30 2310-490049
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.cedefop.europa.eu/en
I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
Zakázka zahrnuje společné zadávání zakázek
V případě společného zadávání zakázek, které zahrnuje více zemí – provádí se dle národních pravidel:

Právo Evropské unie, případně doplněné zákonem Irska.

I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2511
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Sociální politika.

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Příprava a realizace 4. Evropského průzkumu společností (ECS).

Spisové číslo: 161016/4301.
II.1.2)Hlavní kód CPV
79311200 Realizace průzkumu
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmět tohoto výběrového řízení je příprava a realizace 4. Evropského průzkumu společností ve všech členských státech Evropské unie (EU).

Toto je společné výběrové řízení Eurofoundu a Cedefopu, které se rozhodly, že spojí zdroje a odbornost nejen v této fázi, ale i ve fázi realizace zakázky.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 2 500 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro všechny části
Nejvyšší počet částí, které mohou být uděleny jednomu uchazeči: 1
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Průzkum metodou internetového dotazování s počítačovou podporou (CAWI), podpořený telefonickým kontaktováním a navazujícími činnostmi

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79311000 Průzkum služeb
72314000 Sběr a zařazování dat
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00 Not specified
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Všechny členské státy Evropské unie (EU).

II.2.4)Popis zakázky:

Pro položku č. 1 bude poskytovatel služeb vyzván, aby uskutečnil reprezentativní pohovory s vedoucími pracovníky i řadovými zaměstnanci metodou internetového dotazování s počítačovou podporou (CAWI). Prověření pro respondenty mělo být provedeno metodou telefonického dotazování s počítačovou podporou (CATI).

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 500 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 30
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.9)Informace o omezeních počtu zájemců, kteří budou vyzvány k účasti v nabídkovém řízení
Předpokládaný minimální počet: 3
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ano
Uveďte popis opcí:

Na základě dostupnosti dalšího financování může být 4. průzkum ECS rozšířen na 1, několik nebo na všechny z následujících 5 kandidátských zemí (CC) pro vstup do EU: Albánie, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora, Srbsko a Turecko.

Upozorňujeme, že odhadovaná hodnota rámcové smlouvy poskytnuté v bodě II.2.6 nezahrnuje náklady na příslušné varianty.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Zájemci/uchazeči se musí ucházet o obě položky.

Řešení, které nabízí položka č. 1 (CAWI), bude upřednostněno.

Pokud budou obdrženy dostatečně kvalitní a cenově dostupné nabídky pro položku č. 1, veřejný zadavatel zadá zakázku pouze pro položku č. 1 – bez ohledu na náklady a kvalitu nabídek pro položku č. 2.

Další podrobnosti viz bod 2.3 specifikací nabídkového řízení (část B).

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Průzkum metodou internetového dotazování s počítačovou podporou (CAWI), podpořený telefonickým kontaktováním a navazujícími činnostmi

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79311000 Průzkum služeb
72314000 Sběr a zařazování dat
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00 Not specified
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Všechny členské státy Evropské unie (EU).

II.2.4)Popis zakázky:

Pro položku č. 2 bude poskytovatel služeb vyzván k provedení všech fází prostřednictvím průzkumu CATI.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 500 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 30
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.9)Informace o omezeních počtu zájemců, kteří budou vyzvány k účasti v nabídkovém řízení
Předpokládaný minimální počet: 3
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ano
Uveďte popis opcí:

Na základě dostupnosti dalšího financování může být 4. průzkum ECS rozšířen na 1, několik nebo na všechny z následujících 5 kandidátských zemí (CC) pro vstup do EU: Albánie, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora, Srbsko a Turecko.

Upozorňujeme, že odhadovaná hodnota rámcové smlouvy poskytnuté v bodě II.2.6 nezahrnuje náklady na příslušné varianty.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Zájemci/uchazeči se musí ucházet o obě položky.

Pokud požadavky nesplní žádná nabídka na položku č. 1, veřejný zadavatel bude následně hodnotit obdržené nabídky pro položku č. 2 a zadá zakázku pro položku č. 2 – poskytování nabídek pro tuto položku musí splňovat všechny požadavky stanovené v zadávací dokumentaci.

Další podrobnosti viz bod 2.3 specifikací nabídkového řízení (část B).

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Jednací řízení s uveřejněním
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.5)Informace o jednání
Veřejný zadavatel si vyhrazuje právo zadat zakázku na základě předběžných nabídek bez jednání
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 16/06/2017
Místní čas: 17:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
Datum: 10/07/2017
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 7 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:

Protože pracovním jazykem nadace Eurofound je angličtina, ocenili bychom, kdyby nabídky byly v angličtině.

Toto nabídkové řízení je rovněž otevřeno všem fyzickým a právnickým osobám zřízeným ve třetích zemích, které mají uzavřenou zvláštní dohodu s Unií v oblasti veřejných zakázek za podmínek stanovených v této dohodě. Konkrétně Albánie, Bosna a Hercegovina, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora, Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Srbsko.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál Evropské unie
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Během 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, není-li k dispozici, ode dne, kdy vstoupilo ve známost. Stížnost podaná evropskému veřejnému ochránci práv nebude mít za následek ani pozastavení této lhůty, ani započetí nové lhůty pro podání odvolání.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
10/05/2017