Werken - 192974-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Bouwen van sportfaciliteiten

2019/S 081-192974

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Magyar Labdarúgó Szövetség
AK24096
Kánai út 2/D.
Budapest
1112
Hongarije
Contactpersoon: Vígh László infrastruktúra igazgató, projektvezető
Telefoon: +36 15779500
E-mail: bpp@mlsz.hu
Fax: +36 15779503
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mlsz.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.mlsz.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: támogatott szervezet
I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Keretmegállapodás - versenyújranyitások 2019. I. n. év

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45212200
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Versenyújranyitások 2019. I. n. évben.

KM2.rész: Műfüves nemzetközi labdarúgópályák tervezése és/vagy építése.

— Műfüves labdarúgó pálya építése a Fővárosi Vízművek sporttelep területén

— Műfüves, nagyméretű labdarúgó pálya építése az ELTE Mérnök utcai Sporttelep területén

— Műfüves labdarúgó pálya építése a Panoráma Sporttelep területén

— Műfüves labdarúgó pálya építése a Vasgolyó utcai sporttelep területén

KM3.rész: 4 blokkos öltözőépületek tervezése és/vagy kivitelezése

— 4 Blokkos öltözőépület építése a Deák Ferenc "Bamba" Sportcentrum területén

— Labdarúgó öltöző építése a Csillaghegyi Strandfürdő területén

KM4.rész: 6 blokkos öltözőépületek tervezése és/vagy kivitelezése

— Labdarúgó öltöző felújítása Budapesti Olimpiai Központ Fehér úti lőtér területén

— Labdarúgó öltöző építése a Szilágyi úti (Tábor utcai) sporttelep területén

— Labdarúgó öltöző építése a Fővárosi Vízművek sporttelep területén

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 256 241 512.00 HUF
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

KM2.rész: Műfüves labdarúgó pálya építése a Fővárosi Vízművek sporttelep területén

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45212200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110
Voornaamste plaats van uitvoering:

1044 Budapest, IV kerület, Tímár utca 2.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Műfüves nagypálya létesítése, MLSZ Infrastruktúra szabályzatának megfelelő 105x68m (113x74m) 8362 m2, 60mm vastag vízáteresztő műfű burkolat, színezett gumi granulátum, kvarchomok feltöltéssel, kellékanyagokkal, vonalazással kompletten; műfű felület alatt drain rendszerrel, pálya körül szegélykővel, szögletzászlókkal, kapukkal. A műfüves pályához világítás kiépítése kompletten. A műfüves pályához világítás kiépítése kompletten, 4 db 18-20 méteres horganyzott kandeláber, 350 lux átlagos megvilágításhoz szükséges darabszámú (4x7db 2000 W fémhalogén) fényvetővel, elektromos tervekkel, beüzemelve.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Ajánlatevő által vállalt jótállás (hónap, legalább 24 legfeljebb 36 hónap) / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Az építési kivitelezési tevékenység teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák, továbbá az esetleges pótmunkák ellenértékének elszámolására a felek tartalékkeretet kötöttek ki, melynek mértéke a nettó vállalkozói díj 5 %-a.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

KM2.rész: Műfüves, nagyméretű labdarúgó pálya építése az ELTE Mérnök utcai Sporttelep területén

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45212200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110
Voornaamste plaats van uitvoering:

1119 Budapest, Mérnök utca 35.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Műfüves nagypálya létesítése, MLSZ Infrastruktúra szabályzatának megfelelő 50x90m (56x98 m és plusz kifutó) bruttó 5599 m2, 60mm vastag vízáteresztő műfű burkolat, színezett gumi granulátum, kvarchomok feltöltéssel, kellékanyagokkal, vonalazással kompletten; műfű felület alatt drain rendszerrel, pálya körül szegélykővel, szögletzászlókkal, kapukkal. A műfüves pályához világítás kiépítése kompletten: 4 db 18 -20 méteres horganyzott kandeláber, 350 lux átlagos megvilágításhoz szükséges darabszámú (4x7db 2000 W fémhalogén) fényvetővel, elektromos tervek szerint, beüzemelve.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Ajánlatevő által vállalt jótállás (hónap, legalább 24 legfeljebb 36 hónap) / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Az építési kivitelezési tevékenység teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák, továbbá az esetleges pótmunkák ellenértékének elszámolására a felek tartalékkeretet kötöttek ki, melynek mértéke a nettó vállalkozói díj 5 %-a.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

KM2.rész: Műfüves labdarúgó pálya építése a Panoráma Sporttelep területén

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45212200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110
Voornaamste plaats van uitvoering:

1023 Budapest, Kolozsvári Tamás u. 11.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Meglévő műfüves nagypálya felújítása, MLSZ Infrastruktúra szabályzatának megfelelő 60x90 m (64x95 m) bruttó 6080 m2, 60mm vastag vízáteresztő műfű burkolat, színezett gumi granulátum, kvarchomok feltöltéssel, kellékanyagokkal, vonalazással, szögletzászlókkal, kapukkal kompletten; a műfű cseréhez szükséges alépítményi felső réteg javításával és pótlásával; új labdafogó háló építésével és a meglévő térkő burkolat kiegészítésével. A meglévő pálya világítási kiegészítése vezérléssel.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Ajánlatevő által vállalt jótállás (hónap, legalább 24 legfeljebb 36 hónap) / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Az építési kivitelezési tevékenység teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák, továbbá az esetleges pótmunkák ellenértékének elszámolására a felek tartalékkeretet kötöttek ki, melynek mértéke a nettó vállalkozói díj 5 %-a.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

KM2.rész: Műfüves labdarúgó pálya építése a Vasgolyó utcai sporttelep területén

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45212200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110
Voornaamste plaats van uitvoering:

1158 Budapest, Vasgolyó utca 51.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Műfüves nagypálya létesítése, MLSZ Infrastruktúra szabályzatának megfelelő 105x60m (113x66m) 7458 m2, 60mm vastag vízáteresztő műfű burkolat, színezett gumi granulátum, kvarchomok feltöltéssel, kellékanyagokkal, vonalazással kompletten; műfű felület alatt drain rendszerrel, pálya körül szegélykővel, szögletzászlókkal, kapukkal. A műfüves pályához világítás kiépítése kompletten, 4 db 18 -20 méteres horganyzott kandeláber, 350 lux átlagos megvilágításhoz szükséges darabszámú (4x7db 2000 W fémhalogén) fényvetővel, elektromos tervekkel, beüzemelve.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Ajánlatevő által vállalt jótállás (hónap, legalább 24 legfeljebb 36 hónap) / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Az építési kivitelezési tevékenység teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák, továbbá az esetleges pótmunkák ellenértékének elszámolására a felek tartalékkeretet kötöttek ki, melynek mértéke a nettó vállalkozói díj 5 %-a

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

KM3.rész: 4 Blokkos öltözőépület építése a Deák Ferenc "Bamba" Sportcentrum területén

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45212200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110
Voornaamste plaats van uitvoering:

1183 Budapest, Thököly út 5.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A meglévő öltöző épület bővítéseként - de attól független hozzáépítésként - új labdarugó öltöző-épületrész építése, mely tartalmaz MLSZ infrastruktúra szabályzatának megfelelő 20-20 fő részére négy játékos öltöző egységet, két játékvezető öltöző egységet, büfét, nézők számára férfi, női - akadálymentes vizesblokkot. Az épület nettó hasznos alapterülete: 275 m2 a mellékelt tervek szerinti kialakításban, 35 m2 fedett, nyitott előtérrel. Az épület szilikát falváz szerkezettel, és válaszfallal, vasbeton födémmel rendelkezik, az öltözőegységek, büfé fűtött térként kerül kialakításra, a nézőtéri wc és a raktárak temperált, szakaszolható gépészeti rendszerekkel kialakított helyiségek. Épületvillamosság tekintetében a létesítmény külső, belső világítása, komplett erősáramú és gyengeáramú rendszer előkészítése a feladat részét képezi. Az épület megvalósításához szükséges munkákat kompletten, kulcsrakész átadásig el kell végezni, beleértve az épület 1 méteres környezetéig a megvalósításhoz szükséges minden szakági munkarészt a mellékelt tervdokumentáció szerint. Az épület közvetlen építési költségén kívül a terven ábrázolt berendezéseket, és helyszíni adottságok figyelembevételével a telken belüli közműépítést a meglévő közművekhez csatlakozásig, illetve a közműépítés után a terület helyreállítását szintén tartalmazza az ajánlati ár. Építtető az építési területet előkészítve, a létesítmény kivitelezésére alkalmas állapotban adja át. Az ajánlati ár tartalmazza a közművekkel kapcsolatos szolgáltatói ügyintézést és a használatbavételi engedély megszerzését. Az ajánlati ár nem tartalmazza a belső bútorozást. Az előkészítő bontási és tereprendezési munkákat a Megrendelő biztosítja.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Ajánlatevő által vállalt többlet jótállási idő a 181/2003. (XI.5.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdésében meghatározott jótállási időkön felül (hónap, legalább 0 legfeljebb 24 hónap) / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Az építési kivitelezési tevékenység teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák, továbbá az esetleges pótmunkák ellenértékének elszámolására a felek tartalékkeretet kötöttek ki, melynek mértéke a nettó vállalkozói díj 5 %-a

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

KM3.rész:Labdarúgó öltöző építése a Csillaghegyi Strandfürdő területén

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45212200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110
Voornaamste plaats van uitvoering:

1038 Budapest, Pusztakúti út 2-6.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Labdarugó öltözőépület, mely tartalmaz MLSZ infrastruktúra szabályzatának megfelelő 20-20 fő részére négy játékos öltöző egységet, két játékvezető öltöző egységet, büfét, nézők számára férfi, női - akadálymentes vizesblokkot. Az épület nettó hasznos alapterülete: 265,7 m2 mintatervek szerinti kialakításban, 50 m2 fedett, nyitott előtérrel. Az épület szilikát falváz szerkezettel, és válaszfallal, vasbeton födémmel rendelkezik, az öltözőegységek, büfé fűtött térként kerül kialakításra, a nézőtéri wc és a raktárak temperált, szakaszolható gépészeti rendszerekkel kialakított helyiségek. Az épület fűtési rendszere levegős hőszivattyúval van kialakítva. Épületvillamosság tekintetében a létesítmény külső, belső világítása, komplett erősáramú és gyengeáramú rendszere a feladat részét képezi. Az épület megvalósításához szükséges munkákat kompletten, kulcsrakész átadásig el kell végezni, beleértve az épület 1 méteres környezetéig a megvalósításhoz szükséges minden szakági munkarészt a mellékelt tervdokumentáció szerint. Építtető az építési területet előkészítve, a létesítmény kivitelezésére alkalmas állapotban adja át. Az ajánlati ár tartalmazza a közművekkel kapcsolatos szolgáltatói ügyintézést és a használatbavételi engedély megszerzését. Az ajánlati ár nem tartalmazza a belső bútorozást, a közművek előkészítését az épület 1,0 m-es környezetig és az egyéb épület környezetén kívüli tereprendezést, járda, parkoló és út építést. Az előkészítő bontási és tereprendezési munkákat szintén a Megrendelő biztosítja.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Ajánlatevő által vállalt többlet jótállási idő a 181/2003. (XI.5.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdésében meghatározott jótállási időkön felül (hónap, legalább 0 legfeljebb 24 hónap) / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Az építési kivitelezési tevékenység teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák, továbbá az esetleges pótmunkák ellenértékének elszámolására a felek tartalékkeretet kötöttek ki, melynek mértéke a nettó vállalkozói díj 5 %-a.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

KM4.rész: Labdarúgó öltöző felújítása Budapesti Olimpiai Központ Fehér úti lőtér területén

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45212200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110
Voornaamste plaats van uitvoering:

1106 Budapest, Fehér út 9-11.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A sporttelepen található meglévő öltöző épület (816,0 m2) felújítása, ami a következőkből áll: a meglévő épület részleges építészeti belső átalakítása és felújítás. Ezen munkákhoz kapcsolódóan érintett területeken a komplett belső elektromos és gépészeti rendszer felújítása (kivéve a fűtési rendszer).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Ajánlatevő által vállalt többlet jótállási idő a a181/2003. (XI.5.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdésében meghatározott jótállási időkön felül (hónap, legalább 0 legfeljebb 24 hónap) / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Az építési kivitelezési tevékenység teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák, továbbá az esetleges pótmunkák ellenértékének elszámolására a felek tartalékkeretet kötöttek ki, melynek mértéke a nettó vállalkozói díj 5 %-a.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

KM4.rész:Labdarúgó öltöző építése a Szilágyi úti (Tábor utcai) sporttelep területén

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45212200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110
Voornaamste plaats van uitvoering:

1046 Budapest, IV kerület, Tábor utca 20-24.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Labdarúgó öltözőépület, mely tartalmaz MLSZ infrastruktúra szabályzatának megfelelő 20-20 fő részére hat játékos öltöző egységet, két játékvezető öltöző egységet, büfét, nézők számára férfi, női - akadálymentes vizesblokkot.

Az épület nettó hasznos alapterülete: 345,5 m2 mintatervek szerinti kialakításban, 50 m2 fedett, nyitott előtérrel. Az épület szilikát falváz szerkezettel, és válaszfallal, vasbeton födémmel rendelkezik, az öltözőegységek, büfé fűtött térként kerül kialakításra, a nézőtéri wc és a raktárak temperált, szakaszolható gépészeti rendszerekkel kialakított helyiségek. Épületvillamosság tekintetében a létesítmény külső, belső világítása, komplett erősáramú és gyengeáramú rendszere a feladat részét képezi. Az épület megvalósításához szükséges munkákat kompletten, kulcsrakész átadásig el kell végezni, beleértve az épület 1 méteres környezetéig a megvalósításhoz szükséges minden szakági munkarészt a mellékelt tervdokumentáció szerint. Építtető az építési területet előkészítve, a létesítmény kivitelezésére alkalmas állapotban adja át. Az ajánlati ár tartalmazza a közművekkel kapcsolatos szolgáltatói ügyintézést és a használatbavételi engedély megszerzését. Az ajánlati ár nem tartalmazza a belső bútorozást, a közművek előkészítését az épület 1,0 m-es környezetig és az egyéb épület környezetén kívüli tereprendezést, járda, parkoló és út építést. Az előkészítő bontási és tereprendezési munkákat szintén megrendelő biztosítja.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Ajánlatevő által vállalt többlet jótállási idő a 181/2003. (XI.5.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdésében meghatározott jótállási időkön felül (hónap, legalább 0 legfeljebb 24 hónap) / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Az építési kivitelezési tevékenység teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák, továbbá az esetleges pótmunkák ellenértékének elszámolására a felek tartalékkeretet kötöttek ki, melynek mértéke a nettó vállalkozói díj 5 %-a.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

KM4.rész: Labdarúgó ötöző építése a Fővárosi Vízművek sporttelep területén

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45212200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110
Voornaamste plaats van uitvoering:

1044 Budapest, IV kerület, Tímár utca 2.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Labdarugó öltözőépület, mely tartalmaz MLSZ infrastruktúra szabályzatának megfelelő 20-20 fő részére hat játékos öltöző egységet, két játékvezető öltöző egységet, büfét, nézők számára férfi, női - akadálymentes vizesblokkot. Az épület nettó hasznos alapterülete: 345,5 m2 mintatervek szerinti kialakításban, 50 m2 fedett, nyitott előtérrel. Az épület szilikát falváz szerkezettel, és válaszfallal, vasbeton födémmel rendelkezik, az öltözőegységek, büfé fűtött térként kerül kialakításra, a nézőtéri wc és a raktárak temperált, szakaszolható gépészeti rendszerekkel kialakított helyiségek. Épületvillamosság tekintetében a létesítmény külső, belső világítása, komplett erősáramú és gyengeáramú rendszere a feladat részét képezi. Az épület megvalósításához szükséges munkákat kompletten, kulcsrakész átadásig el kell végezni, beleértve az épület 1 méteres környezetéig a megvalósításhoz szükséges minden szakági munkarészt a mellékelt tervdokumentáció szerint. Építtető az építési területet előkészítve, a létesítmény kivitelezésére alkalmas állapotban adja át. Az ajánlati ár tartalmazza a közművekkel kapcsolatos szolgáltatói ügyintézést és a használatbavételi engedély megszerzését. Az ajánlati ár nem tartalmazza a belső bútorozást, a közművek előkészítését az épület 1,0 m-es környezetig és az egyéb épület környezetén kívüli tereprendezést, járda, parkoló és út építést. Az előkészítő bontási és tereprendezési munkákat szintén a Megrendelő biztosítja.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Ajánlatevő által vállalt többlet jótállási idő a 181/2003. (XI.5.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdésében meghatározott jótállási időkön felül (hónap, legalább 0 legfeljebb 24 hónap) / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Az építési kivitelezési tevékenység teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák, továbbá az esetleges pótmunkák ellenértékének elszámolására a felek tartalékkeretet kötöttek ki, melynek mértéke a nettó vállalkozói díj 5 %-a.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 204-419884
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Műfüves labdarúgó pálya építése a Fővárosi Vízművek sporttelep területén

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Sportpark Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Tátra u. 5. A ép. Al. 2.
Budapest
1136
Hongarije
E-mail: info@sportparkm.hu
NUTS-code: HU110
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 148 155 000.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 141 440 275.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Általános építmények építés-szerelése, felelős műszaki vezetés

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 2
Benaming:

Műfüves, nagyméretű labdarúgó pálya építése az ELTE Mérnök utcai Sporttelep területén

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Sportpark Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Tátra u. 5. A ép. Al. 2.
Budapest
1136
Hongarije
E-mail: info@sportparkm.hu
NUTS-code: HU110
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 115 500 000.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 112 928 074.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Általános építmények építés-szerelése, felelős műszaki vezetés

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 3
Benaming:

Műfüves labdarúgó pálya építése a Panoráma Sporttelep területén

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Sportpark Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Tátra u. 5. A ép. Al. 2.
Budapest
1136
Hongarije
E-mail: info@sportparkm.hu
NUTS-code: HU110
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 57 200 000.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 52 465 953.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Általános építmények építés-szerelése, felelős műszaki vezetés

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 4
Benaming:

Műfüves labdarúgó pálya építése a Vasgolyó utcai sporttelep területén

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Sportpark Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Tátra u. 5. A ép. Al. 2.
Budapest
1136
Hongarije
E-mail: info@sportparkm.hu
NUTS-code: HU110
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 134 662 500.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 131 677 110.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Általános építmények építés-szerelése, felelős műszaki vezetés

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 5
Benaming:

4 Blokkos öltözőépület építése a Deák Ferenc "Bamba" Sportcentrum területén

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Everling Városépítő Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Aulich utca 3.
Isaszeg
2117
Hongarije
E-mail: kozbeszerzes@everling.hu
NUTS-code: HU120
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 95 195 837.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 129 219 818.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 6
Benaming:

Labdarúgó öltöző építése a Csillaghegyi Strandfürdő területén

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Everling Városépítő Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Aulich utca 3.
Isaszeg
2117
Hongarije
E-mail: kozbeszerzes@everling.hu
NUTS-code: HU120
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 140 209 924.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 164 377 205.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 7
Benaming:

Labdarúgó öltöző felújítása Budapesti Olimpiai Központ Fehér úti lőtér területén

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Everling Városépítő Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Aulich utca 3.
Isaszeg
2117
Hongarije
E-mail: kozbeszerzes@everling.hu
NUTS-code: HU120
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 109 515 000.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 148 136 088.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 8
Benaming:

Labdarúgó öltöző építése a Szilágyi úti (Tábor utcai) sporttelep területén

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
LAM Ingatlanfejlesztő és Építő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Galántai út 64.
Székesfehérvár
8000
Hongarije
E-mail: iroda@lamzrt.hu
NUTS-code: HU211
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
ARCHI-KON Építészeti Tervező-Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Bartók Béla út 61.
Budapest
1114
Hongarije
NUTS-code: HU110
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 188 560 917.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 189 083 997.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Épületgépészet, épületvillamosság, kőműves munkák, szárazépítés, hidegburkolás

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 9
Benaming:

Labdarúgó ötöző építése a Fővárosi Vízművek sporttelep területén

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
LAM Ingatlanfejlesztő és Építő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Galántai út 64.
Székesfehérvár
8000
Hongarije
E-mail: iroda@lamzrt.hu
NUTS-code: HU211
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
ARCHI-KON Építészeti Tervező-Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Bartók Béla út 61.
Budapest
1114
Hongarije
NUTS-code: HU110
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 186 200 960.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 186 912 992.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Épületgépészet, épületvillamosság, kőműves munkák, szárazépítés, hidegburkolás

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

A keretmegállapodást kötött ajánlattevők neve, címe és adószáma:

1. rész: Élőfüves nemzetközi labdarúgó pályák tervezése és/vagy építése

— Everling Építő, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2117 Isaszeg, Aulich u. 3.; 12998353-2-13

— Sportpark Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság 1136 Budapest, Tátra u. 5. A ép. Al. 2; 24253680-2-41

— Premier Pitches Korlátolt Felelősségű Társaság 8315 Gyenesdiás, Széchenyi u. 47.; 23964026-2-20

2. rész: Műfüves nemzetközi labdarúgó pályák tervezése és/vagy építése

— GLOBÁL SPORT Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság; 4030 Debrecen, Tömös u. 17.; 11157625-2-9

— Everling Építő, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság; 2117 Isaszeg, Aulich u. 3.; 12998353-2-13

— Sportpark Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság; 1136 Budapest, Tátra utca 5. A. ép. al. 2.; 24253680-2-41

3. rész: 4 blokkos öltözőépületek tervezése és/vagy kivitelezése

— Pharos ’95 Sportpályaépítő Korlátolt Felelősségű Társaság 2336 Dunavarsány, 510-es Fő út 26; 12073601-2-13)

— LAM Ingatlanfejlesztő és Építő Zártkörűen működő Részvénytársaság 8000 Székesfehérvár, Galántai út 64.; 14677342-2-07 és ARCHI-KON Építészeti Tervező-Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 1114 Budapest, Bartók Béla út 61.; 10246559-2-43 közös ajánlattevők

— Everling Városépítő Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2117 Isaszeg, Aulich utca 3; 24238278-2-13

4. rész: 6 blokkos öltözőépületek tervezése és/vagy kivitelezése

— Pharos ’95 Sportpályaépítő Korlátolt Felelősségű Társaság 2336 Dunavarsány, 510-es Fő út 26; 12073601-2-13)

— LAM Ingatlanfejlesztő és Építő Zártkörűen működő Részvénytársaság 8000 Székesfehérvár, Galántai út 64.; 14677342-2-07 és ARCHI-KON Építészeti Tervező-Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 1114 Budapest, Bartók Béla út 61.; 10246559-2-43 közös ajánlattevők

— Everling Városépítő Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2117 Isaszeg, Aulich utca 3; 24238278-2-13

Hivatkozva a kbt. 37. § (4) bekezdésére, ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót keretmegállapodás esetén, a keretmegállapodás alapján kötött szerződésekről együttesen is közzéteheti. (2019. I. n. év)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Kbt. 148. § szerint

Egyéb információ: A KM 1. részéhez kapcsolódóan nem került sor versenyújranyitásra 2019. I. n. évben.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019