Werken - 193061-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Litouwen-Kaunas: Bouwwerkzaamheden

2019/S 081-193061

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 060-137813)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Kauno miesto savivaldybės administracija
188764867
Laisvės al. 96
Kaunas
LT-44251
Litouwen
Contactpersoon: Indra Jasiukaitienė
Telefoon: +370 37220270
E-mail: indra.jasiukaitiene@kaunas.lt
Fax: +370 37223106
NUTS-code: LT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kaunas.lt

Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/4786

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sporto paskirties pastato statybos, paviršinių nuotekų kolektoriaus D 1 500 mm rekonstravimo ir vidutinio slėgio dujotiekio rekonstravimo darbų Kovo 11-osios g. 26, Kaune, pirkimas

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Sporto paskirties pastato, Kovo 11-osios g. 26, Kaune, statybos, paviršinių nuotekų kolektoriaus D 1 500 mm Kovo 11-osios g. 26, Kaune, rekonstravimo ir vidutinio slėgio dujotiekio Kovo 11-osios g. 26, Kaune, rekonstravimo darbų pirkimas.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 060-137813

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
In plaats van:
Datum: 30/04/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 08/05/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
In plaats van:
Datum: 30/04/2019
Plaatselijke tijd: 13:45
Te lezen:
Datum: 08/05/2019
Plaatselijke tijd: 15:45
VII.2)Overige nadere inlichtingen: