Werken - 193070-2019

25/04/2019    S81

Česko-Liberec: Obnova povrchu vozovky

2019/S 081-193070

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Stavební práce

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2019/S 027-059076)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Liberecký kraj
Národní identifikační číslo: 70891508
Poštovní adresa: U Jezu 642/2a
Obec: Liberec 2
Kód NUTS: CZ051 Liberecký kraj
PSČ: 461 80
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Vladimíra Semerádová
E-mail: vladimira.semeradova@kraj-lbc.cz
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://krajsky-urad.kraj-lbc.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj
I.1)Název a adresa
Úřední název: Město Zákupy
Národní identifikační číslo: 00261114
Poštovní adresa: Borská 5
Obec: Zákupy
Kód NUTS: CZ051 Liberecký kraj
PSČ: 471 23
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Radek Lípa
E-mail: starosta@mesto-zakupy.cz
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.zakupy.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00261114

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Severozápadní obchvat města Zákupy

Spisové číslo: ZZVZ/0143/18
II.1.2)Hlavní kód CPV
45233223 Obnova povrchu vozovky
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je realizace následujících akcí:

Akce A: Výstavba severozápadního obchvatu města Zákupy

Investorem akce A je Liberecký kraj.

Předmětem plnění akce A je novostavba obchvatové komunikace II/268, která umožní se vyhnout centru města Zákupy a zároveň odlehčí dnes velmi zatěžovaným komunikacím procházejícím centrem Zákup. Stavbou vznikne bezpečnější a rychlejší propojení silnic II/262 a II/268. Stavba je rozdělena na několik stavebních objektů, které obsahují silnici hlavní trasy (obchvatová silnice) s místní obslužnou komunikací, odvodnění a jednotlivé přeložky inženýrských sítí, které jsou vynucené navrženou obchvatovou silnicí.

Akce B: Vybudování chodníků a veřejného osvětlení

Investorem akce B je Město Zákupy.

Předmětem plnění akce B je s novostavbou obchvatové komunikace spojená výstavba chodníku a realizace nového veřejného osvětlení.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
23/04/2019
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 027-059076

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 25/04/2019
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 27/05/2019
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 25/04/2019
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 27/05/2019
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: II.1.5
Místo v textu, které má být změněno: Předpokládaná celková hodnota
Namísto:

Hodnota bez DPH: 48 141 570.00 CZK

Má být:

Hodnota bez DPH: 48 680 720.00 CZK

VII.2)Další dodatečné informace:

Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné. Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 zákona.