Leveringen - 193104-2019

TITitelPolen-Rzeszów: Katheters
NDDocumentnummer193104-2019
PDPublicatiedatum25/04/2019
OJPB S81
TWPlaatsRZESZÓW
AUNaam aanbestedende dienstKliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
OLOriginele taalPL
CYLandPL
AAType aanbestedende dienst6 - Publiekrechtelijke instelling
HAEU Institution-
DSDocument verzonden23/04/2019
DTUiterste datum29/05/2019
NCOpdracht2 - Leveringen
PRProcedure1 - Openbare procedure
TDType document3 - Aankondiging van een opdracht
RPVerordening4 - Europese Unie
TYType inschrijving1 - Inschrijving voor alle percelen
ACGunningscriteria2 - Uit economisch oogpunt voordeligste inschrijving
PCCPV-code33195000 - Patiëntenbewakingssysteem
33141200 - Katheters
33141641 - Sondes
33157800 - Unit voor het toedienen van zuurstof
33141620 - Medische sets
33141642 - Drainagetoebehoren
33182200 - Apparatuur voor hartstimulatie
33190000 - Diverse medische instrumenten en producten
33125000 - Instrumentarium voor urologisch onderzoek
33157000 - Instrumentarium voor gastherapie en beademing
33100000 - Medische apparatuur
RCNUTS-codePL823
IAInternetadres (URL)www.szpital2.rzeszow.pl
DIRechtsgrondslagOverheidsopdrachtenrichtlijn 2014/24/EU