Leveringen - 193133-2019

25/04/2019    S81

România-Bucureşti: Reactivi de laborator

2019/S 081-193133

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală
Număr naţional de înregistrare: 4316171
Adresă: Str. Dr. Staivocivi nr. 5
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 050557
Țară: România
Persoană de contact: Adrian Candea
E-mail: office@idah.ro, candea.adrian@idah.ro
Telefon: +40 374322000 / 374322015
Fax: +40 214113394
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.idah.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.e-licitatie.ro
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Activități veterinare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Kituri, reactivi și consumabile de laborator necesare pentru programele cofinanțate CE

Număr de referinţă: 2644
II.1.2)Cod CPV principal
33696500 Reactivi de laborator
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Contractul prevede achizitionarea de „Kituri, reactivi si consumabile de laborator necesare pentru programele cofinantate CE”, cuprinse in 221 de loturi conform cu numerotarea din caietul de sarcini.

1) Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 zile;

2) Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare, care au fost adresate in termenul prevazut in anuntul de participare, in a 10-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.

Nota: Autoritatea Contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare care nu au fost adresate in termenul stabilit la pct. 1. invocat mai sus.

II.1.5)Valoarea totală estimată
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru un singur lot
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 221
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella H:2

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 24 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 6 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 2790 lei

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 11160 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 11160 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 2790 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 27.9 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella H:r

Lot nr.: 17
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 80 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 20 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 7100 lei

Valoare minima acord cadru: 1420 lei

Valoare maxima acord cadru: 28400 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 7100 lei

Valoare minima acord cadru: 1420 lei

Valoare maxima acord cadru: 28400 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 71 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella H:a

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 8 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 2 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 710 lei

Valoare minima acord cadru: 1420 lei

Valoare maxima acord cadru: 2840 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 710 lei

Valoare minima acord cadru: 1420 lei

Valoare maxima acord cadru: 2840 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 7.10 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

RNA away

Lot nr.: 145
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 8 litri

Cantitate maxima acord cadru: 156 litri

Cantitate minima contract subsecvent: 2 litri

Cantitate maxima contract subsecvent: 39 litri

Valoare maxima contract subsecvent: 9750 lei

Valoare minima acord cadru: 2000 lei

Valoare maxima acord cadru: 39000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 2000 lei

Valoare maxima acord cadru: 39000 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 9750 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 97.50 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Sonda 2 (UPL)

Lot nr.: 85
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 24 flacoane

Cantitate maxima acord cadru:212 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 6 flacoane

Cantitate maxima contract subsecvent: 53 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 98050 lei

Valoare minima acord cadru: 44400 lei

Valoare maxima acord cadru: 392200 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 98050 lei

Valoare minima acord cadru: 44400 lei

Valoare maxima acord cadru: 392200 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 980.5 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Kit genotipare scrapie -384/kit (furnizat cu toate consumabilele si anexele necesare)

Lot nr.: 84
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 36 bucati

Cantitate maxima acord cadru:300 bucati

Cantitate minima contract subsecvent: 9 bucata

Cantitate maxima contract subsecvent: 75 bucati

Valoare maxima contract subsecvent: 450000 lei

Valoare minima acord cadru: 216000 lei

Valoare maxima acord cadru: 1800000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 450000 lei

Valoare minima acord cadru: 216000 lei

Valoare maxima acord cadru: 1800000 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 4500 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella H:m

Lot nr.: 14
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 24 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 6 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 2790 lei

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 11160 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 2790 lei

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 11160 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 27.9 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Placi albe pentru Real Time PCR (50 buc) si folii optice (50buc) compatibile cu sistemele Light Cycler 480/480II

Lot nr.: 200
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141000 Consumabile medicale nechimice de unică folosinţă şi consumabile hematologice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 12 cutii

Cantitate maxima acord cadru: 80 cutii

Cantitate minima contract subsecvent: 3 cutii

Cantitate maxima contract subsecvent: 20 cutii

Valoare maxima contract subsecvent: 10000 lei

Valoare minima acord cadru: 6000 lei

Valoare maxima acord cadru: 40000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 6000 lei

Valoare maxima acord cadru: 40000 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 10000 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 100 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Apă peptonată tamponată

Lot nr.: 105
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 20 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 60 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 5 flacoane

Cantitate maxima contract subsecvent: 15 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 1035 lei

Valoare minima acord cadru: 1380 lei

Valoare maxima acord cadru: 4140 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 1380 lei

Valoare maxima acord cadru: 4140 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 1035 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 10.35 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella H:b

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 24 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 6 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 2130 lei

Valoare minima acord cadru: 1420 lei

Valoare maxima acord cadru: 8520 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 2130 lei

Valoare minima acord cadru: 1420 lei

Valoare maxima acord cadru: 8520 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 21.30 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Apă peptonată tamponată.

Lot nr.: 106
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 8 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacoane

Cantitate maxima contract subsecvent: 2 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 138 lei

Valoare minima acord cadru: 276 lei

Valoare maxima acord cadru: 552 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 276 lei

Valoare maxima acord cadru: 552 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 138 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 1.38 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Placi culturi celulare (flasck) 25 cm

Lot nr.: 215
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141000 Consumabile medicale nechimice de unică folosinţă şi consumabile hematologice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 8 cutii

Cantitate maxima acord cadru: 24 cutii

Cantitate minima contract subsecvent: 2 cutii

Cantitate maxima contract subsecvent: 6 cutii

Valoare maxima contract subsecvent: 4200 lei

Valoare minima acord cadru: 5600 lei

Valoare maxima acord cadru: 16800 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 5600 lei

Valoare maxima acord cadru: 16800 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 4200 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 42 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Manusi nitril, masura S

Lot nr.: 184
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141000 Consumabile medicale nechimice de unică folosinţă şi consumabile hematologice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 876 cutii

Cantitate maxima acord cadru: 8088 cutiii

Cantitate minima contract subsecvent: 219 cutii

Cantitate maxima contract subsecvent: 2022 cutii

Valoare maxima contract subsecvent: 32352 lei

Valoare minima acord cadru: 14016 lei

Valoare maxima acord cadru: 129408 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 14016 lei

Valoare maxima acord cadru: 129408 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 32352 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 323.52 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella H:x

Lot nr.: 22
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 32 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 8 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 3720 lei

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 14880 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 3720 lei

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 14880 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 37.20 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Kit rapid ELISA EST cu polimeri chimici

Lot nr.: 90
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 kituri

Cantitate maxima acord cadru:80 kituri

Cantitate minima contract subsecvent: 1 kit

Cantitate maxima contract subsecvent: 20 kituri

Valoare maxima contract subsecvent: 300000 lei

Valoare minima acord cadru: 60000 lei

Valoare maxima acord cadru: 1200000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 300000 lei

Valoare minima acord cadru: 60000 lei

Valoare maxima acord cadru: 1200000 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 3000 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Proteinaza K solutie

Lot nr.: 159
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 8 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 2 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 1200 lei

Valoare minima acord cadru: 2400 lei

Valoare maxima acord cadru: 4800 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 2400 lei

Valoare maxima acord cadru: 4800 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 1200 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 12 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella O:34

Lot nr.: 50
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 8 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 2 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 930 lei

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 3720 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 930 lei

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 3720 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 9.30 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Rnasin 40U/μL

Lot nr.: 144
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 bucati

Cantitate maxima acord cadru: 40 bucati

Cantitate minima contract subsecvent: 1 bucata

Cantitate maxima contract subsecvent: 10 bucati

Valoare maxima contract subsecvent: 5500 lei

Valoare minima acord cadru: 2200 lei

Valoare maxima acord cadru: 22000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 2200 lei

Valoare maxima acord cadru: 22000 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 5500 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 55 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Varfuri cu filtru dublu, sterile 200 μl (1 bax/10 cutii x 96 buc)

Lot nr.: 180
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141000 Consumabile medicale nechimice de unică folosinţă şi consumabile hematologice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 56 baxuri

Cantitate maxima acord cadru: 2216 baxuri

Cantitate minima contract subsecvent: 14 baxuri

Cantitate maxima contract subsecvent: 554 baxuri

Valoare maxima contract subsecvent: 387800 lei

Valoare minima acord cadru: 39200 lei

Valoare maxima acord cadru: 1551200 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 39200 lei

Valoare maxima acord cadru: 1551200 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 387800 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 3878 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella H:G

Lot nr.: 37
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 32 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 8 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 3200 lei

Valoare minima acord cadru: 1600 lei

Valoare maxima acord cadru: 12800 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 3200 lei

Valoare minima acord cadru: 1600 lei

Valoare maxima acord cadru: 12800 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 32 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

MCCDA

Lot nr.: 129
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 8 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 2 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 600 lei

Valoare minima acord cadru: 1200 lei

Valoare maxima acord cadru: 2400 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 1200 lei

Valoare maxima acord cadru: 2400 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 600 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 6 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Manusi nitril masura L

Lot nr.: 211
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141000 Consumabile medicale nechimice de unică folosinţă şi consumabile hematologice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 200 cutii

Cantitate maxima acord cadru: 1200 cutii

Cantitate minima contract subsecvent: 50 cutii

Cantitate maxima contract subsecvent: 300 cutii

Valoare maxima contract subsecvent: 4800 lei

Valoare minima acord cadru: 3200 lei

Valoare maxima acord cadru: 19200 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 3200 lei

Valoare maxima acord cadru: 19200 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 4800 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 48 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Discuri pentru reacţia ONPG

Lot nr.: 107
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 20 cartuse

Cantitate maxima acord cadru: 48 cartuse

Cantitate minima contract subsecvent: 5 cartuse

Cantitate maxima contract subsecvent: 12 cartuse

Valoare maxima contract subsecvent: 351.72 lei

Valoare minima acord cadru: 586.2 lei

Valoare maxima acord cadru: 1406.88 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 586.2 lei

Valoare maxima acord cadru: 1406.88 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 351.72 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 3.51 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Novobiocină supliment MSRV

Lot nr.: 113
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

: Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 8 cutii

Cantitate maxima acord cadru: 20 cutii

Cantitate minima contract subsecvent: 2 cutii

Cantitate maxima contract subsecvent: 5 cutii

Valoare maxima contract subsecvent: 1250 lei

Valoare minima acord cadru: 2000 lei

Valoare maxima acord cadru: 5000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 2000 lei

Valoare maxima acord cadru: 5000 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 1250 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 12.5 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Bromura de etidiu 10mg/ml

Lot nr.: 154
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 8 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 2 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 600 lei

Valoare minima acord cadru: 1200 lei

Valoare maxima acord cadru: 2400 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 1200 lei

Valoare maxima acord cadru: 2400 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 600 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 6 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cipici

Lot nr.: 212
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141000 Consumabile medicale nechimice de unică folosinţă şi consumabile hematologice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 240 pachete

Cantitate maxima acord cadru: 800 pachete

Cantitate minima contract subsecvent: 60 pachete

Cantitate maxima contract subsecvent: 200 pachete

Valoare maxima contract subsecvent: 12000 lei

Valoare minima acord cadru: 14400 lei

Valoare maxima acord cadru: 48000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 14400 lei

Valoare maxima acord cadru: 48000 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 12000 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 120 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella O:8

Lot nr.: 55
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru:48 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 12 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 4260 lei

Valoare minima acord cadru: 1420 lei

Valoare maxima acord cadru: 17040 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 4260 lei

Valoare minima acord cadru: 1420 lei

Valoare maxima acord cadru: 17040 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 42.60 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella H:h

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 32 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 8 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 3720 lei

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 14880 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 3720 lei

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 14880 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 37.20 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

TeSeE Western Blot confirmare

Lot nr.: 92
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 kituri

Cantitate maxima acord cadru:60 kituri

Cantitate minima contract subsecvent: 1 kit

Cantitate maxima contract subsecvent: 15 kituri

Valoare maxima contract subsecvent: 112500 lei

Valoare minima acord cadru: 30000 lei

Valoare maxima acord cadru: 450000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 112500 lei

Valoare minima acord cadru: 30000 lei

Valoare maxima acord cadru: 450000 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 1125 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Pipete serologice, gradate, plastic, sterile, 10 ml

Lot nr.: 219
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141000 Consumabile medicale nechimice de unică folosinţă şi consumabile hematologice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Locul principal de executare: Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 cutii

Cantitate maxima acord cadru: 12 cutii

Cantitate minima contract subsecvent: 1 cutie

Cantitate maxima contract subsecvent: 3 cutii

Valoare maxima contract subsecvent: 510 lei

Valoare minima acord cadru: 680 lei

Valoare maxima acord cadru: 2040 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 510 lei

Valoare minima acord cadru: 680 lei

Valoare maxima acord cadru: 2040 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 5.1 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Agar Karmali

Lot nr.: 130
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 8 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 2 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 1400 lei

Valoare minima acord cadru: 2800 lei

Valoare maxima acord cadru: 5600 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 2800 lei

Valoare maxima acord cadru: 5600 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 1400 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 14 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella SGG

Lot nr.: 70
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru:8 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 2 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 920 lei

Valoare minima acord cadru: 1840 lei

Valoare maxima acord cadru: 3680 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 920 lei

Valoare minima acord cadru: 1840 lei

Valoare maxima acord cadru: 3680 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 9.20 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella H:z 15

Lot nr.: 27
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 32 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 8 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 3720 lei

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 14880 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 3720 lei

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 14880 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 37.20 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Placa testare tip Sensititre - EUVSEC

Lot nr.: 117
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 12 cutii

Cantitate maxima acord cadru: 160 cutii

Cantitate minima contract subsecvent: 3 cutii

Cantitate maxima contract subsecvent: 40 cutii

Valoare maxima contract subsecvent: 24400 lei

Valoare minima acord cadru: 7320 lei

Valoare maxima acord cadru: 97600 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 7320 lei

Valoare maxima acord cadru: 97600 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 24400 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 244 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Filter paper, 50 PK

Lot nr.: 205
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141000 Consumabile medicale nechimice de unică folosinţă şi consumabile hematologice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 pachete

Cantitate maxima acord cadru: 16 pachete

Cantitate minima contract subsecvent: 1 pachet

Cantitate maxima contract subsecvent: 4 pachete

Valoare maxima contract subsecvent: 600 lei

Valoare minima acord cadru: 600 lei

Valoare maxima acord cadru: 2400 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 600 lei

Valoare maxima acord cadru: 2400 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 600 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 6 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Kit extractie AND si ARN (50 extractii/kit)

Lot nr.: 79
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 132 bucati

Cantitate maxima acord cadru:1800 bucati

Cantitate minima contract subsecvent: 33 bucati

Cantitate maxima contract subsecvent: 450 bucati

Valoare maxima contract subsecvent: 495000 lei

Valoare minima acord cadru: 145200 lei

Valoare maxima acord cadru: 1980000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 495000 lei

Valoare minima acord cadru: 145200 lei

Valoare maxima acord cadru: 1980000 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 4950 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Folii optice (100 folii/cutie)

Lot nr.: 187
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141000 Consumabile medicale nechimice de unică folosinţă şi consumabile hematologice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 cutii

Cantitate maxima acord cadru: 200 cutii

Cantitate minima contract subsecvent: 1 cutie

Cantitate maxima contract subsecvent: 50 cutii

Valoare maxima contract subsecvent: 32500 lei

Valoare minima acord cadru: 2600 lei

Valoare maxima acord cadru: 130000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 2600 lei

Valoare maxima acord cadru: 130000 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 32500 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 325 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Kit amplificare one step RT-PCR 100 reactii/kit

Lot nr.: 77
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 16 bucati

Cantitate maxima acord cadru:836 bucati

Cantitate minima contract subsecvent: 4 bucati

Cantitate maxima contract subsecvent: 209 bucati

Valoare maxima contract subsecvent: 690500 lei

Valoare minima acord cadru: 62000 lei

Valoare maxima acord cadru: 2762000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 690500 lei

Valoare minima acord cadru: 62000 lei

Valoare maxima acord cadru: 2762000 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 6905 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella O:15

Lot nr.: 44
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 32 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 8 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 3720 lei

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 14880 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 3720 lei

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 14880 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 37.20 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Varfuri pipete 300 μl nesterile

Lot nr.: 208
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141000 Consumabile medicale nechimice de unică folosinţă şi consumabile hematologice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 160 cutii

Cantitate maxima acord cadru: 856 cutii

Cantitate minima contract subsecvent: 40 cutii

Cantitate maxima contract subsecvent: 214 cutii

Valoare maxima contract subsecvent: 32100 lei

Valoare minima acord cadru: 24000 lei

Valoare maxima acord cadru: 128400 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 24000 lei

Valoare maxima acord cadru: 128400 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 32100 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 321 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Albumina serica bovina (20mg/ml), 1fl x 1,25ml

Lot nr.: 161
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 8 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 40 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 2 flacoane

Cantitate maxima contract subsecvent: 10 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 8700 lei

Valoare minima acord cadru: 6960 lei

Valoare maxima acord cadru: 34800 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 6960 lei

Valoare maxima acord cadru: 34800 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 8700 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 87 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Tuburi Eppendorf 2 ml (1 cutie/2 x 500 bucati)

Lot nr.: 177
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141000 Consumabile medicale nechimice de unică folosinţă şi consumabile hematologice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 20 cutii

Cantitate maxima acord cadru: 432 cutii

Cantitate minima contract subsecvent: 5 cutii

Cantitate maxima contract subsecvent: 108 cutii

Valoare maxima contract subsecvent: 28080 lei

Valoare minima acord cadru: 5200 lei

Valoare maxima acord cadru: 112320 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 5200 lei

Valoare maxima acord cadru: 112320 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 28080 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 280.80 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

DNTP

Lot nr.: 162
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 40 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 10 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 850 lei

Valoare minima acord cadru: 340 lei

Valoare maxima acord cadru: 3400 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 340 lei

Valoare maxima acord cadru: 3400 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 850 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 8.50 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

ECL DualVue Western Blot Markers includes HRP

Lot nr.: 163
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 12 bucati

Cantitate maxima acord cadru: 64 bucati

Cantitate minima contract subsecvent: 3 bucati

Cantitate maxima contract subsecvent: 16 bucati

Valoare maxima contract subsecvent: 48000 lei

Valoare minima acord cadru: 36000 lei

Valoare maxima acord cadru: 192000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 36000 lei

Valoare maxima acord cadru: 192000 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 48000 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 480 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Placi Petri Ф90mm (plastic)

Lot nr.: 175
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141000 Consumabile medicale nechimice de unică folosinţă şi consumabile hematologice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 16400 bucati

Cantitate maxima acord cadru: 264000 bucati

Cantitate minima contract subsecvent: 4100 bucati

Cantitate maxima contract subsecvent: 66000 bucati

Valoare maxima contract subsecvent: 39600 lei

Valoare minima acord cadru: 9840 lei

Valoare maxima acord cadru: 158400 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 9840 lei

Valoare maxima acord cadru: 158400 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 39600 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 396 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella O:27

Lot nr.: 49
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 24 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 6 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 3000 lei

Valoare minima acord cadru: 2000 lei

Valoare maxima acord cadru: 12000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 3000 lei

Valoare minima acord cadru: 2000 lei

Valoare maxima acord cadru: 12000 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 30 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

ETANOL ABSOLUT puritate biologie moleculara

Lot nr.: 139
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 24 litri

Cantitate maxima acord cadru: 780 litri

Cantitate minima contract subsecvent: 6 litri

Cantitate maxima contract subsecvent: 195 litri

Valoare maxima contract subsecvent: 117000 lei

Valoare minima acord cadru: 14400 lei

Valoare maxima acord cadru: 468000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 14400 lei

Valoare maxima acord cadru: 468000 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 117000 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 1170 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Mediu bază Rappaport – Vassiliadis semisolid modificat (MSRV)

Lot nr.: 112
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 12 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacoane

Cantitate maxima contract subsecvent: 3 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 750 lei

Valoare minima acord cadru: 1000 lei

Valoare maxima acord cadru: 3000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 1000 lei

Valoare maxima acord cadru: 3000 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 750 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 7.5 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella H:L

Lot nr.: 13
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 24 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 6 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 2400 lei

Valoare minima acord cadru: 1600 lei

Valoare maxima acord cadru: 9600 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 2400 lei

Valoare minima acord cadru: 1600 lei

Valoare maxima acord cadru: 9600 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 24 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Kit extractie manuala ADN genomic ovin -960 reactii/kit (furnizat cu toate consumabilele si anexele necesare)

Lot nr.: 83
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 16 bucati

Cantitate maxima acord cadru:120 bucati

Cantitate minima contract subsecvent: 4 bucata

Cantitate maxima contract subsecvent: 30 bucati

Valoare maxima contract subsecvent: 300000 lei

Valoare minima acord cadru: 160000 lei

Valoare maxima acord cadru: 1200000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 300000 lei

Valoare minima acord cadru: 160000 lei

Valoare maxima acord cadru: 1200000 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 3000 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Kit rapid ELISA EST dublu sandwich

Lot nr.: 89
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 kituri

Cantitate maxima acord cadru:40 kituri

Cantitate minima contract subsecvent: 1 kit

Cantitate maxima contract subsecvent: 10 kituri

Valoare maxima contract subsecvent: 60000 lei

Valoare minima acord cadru: 24000 lei

Valoare maxima acord cadru: 240000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 60000 lei

Valoare minima acord cadru: 24000 lei

Valoare maxima acord cadru: 240000 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 600 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella H:f

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 24 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 6 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 3000 lei

Valoare minima acord cadru: 2000 lei

Valoare maxima acord cadru: 12000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 3000 lei

Valoare minima acord cadru: 2000 lei

Valoare maxima acord cadru: 12000 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 30 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella polivalent HMB (E,G)

Lot nr.: 60
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru:80 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 20 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 9300 lei

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 37200 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 9300 lei

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 37200 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 93 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Solutie telurit de potasiu 1 %

Lot nr.: 125
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 8 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacoane

Cantitate maxima contract subsecvent: 2 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 100 lei

Valoare minima acord cadru: 200 lei

Valoare maxima acord cadru: 400 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 200 lei

Valoare maxima acord cadru: 400 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 100 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 1 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella SG3

Lot nr.: 67
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru:16 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 4 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 1660 lei

Valoare minima acord cadru: 1660 lei

Valoare maxima acord cadru: 6640 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 1660 lei

Valoare minima acord cadru: 1660 lei

Valoare maxima acord cadru: 6640 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 16.60 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Ninhidrina

Lot nr.: 131
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 12 fiole

Cantitate maxima acord cadru: 40 fiole

Cantitate minima contract subsecvent: 3 fiole

Cantitate maxima contract subsecvent: 10 fiole

Valoare maxima contract subsecvent: 3600 lei

Valoare minima acord cadru: 4320 lei

Valoare maxima acord cadru: 14400 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 4320 lei

Valoare maxima acord cadru: 14400 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 3600 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 36 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella polivalent OMB (C,F,G,H)

Lot nr.: 63
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru:32 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 8 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 3720 lei

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 14880 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 3720 lei

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 14880 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 37.20 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Ser fetal

Lot nr.: 169
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 12 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 56 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 3 flacoane

Cantitate maxima contract subsecvent: 14 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 7000 lei

Valoare minima acord cadru: 6000 lei

Valoare maxima acord cadru: 28000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 6000 lei

Valoare maxima acord cadru: 28000 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 7000 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 70 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Manusi nitril masura M

Lot nr.: 172
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141000 Consumabile medicale nechimice de unică folosinţă şi consumabile hematologice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 956 cutii

Cantitate maxima acord cadru: 6244 cutii

Cantitate minima contract subsecvent: 239 cutii

Cantitate maxima contract subsecvent: 1561 cutii

Valoare maxima contract subsecvent: 24976 lei

Valoare minima acord cadru: 15296 lei

Valoare maxima acord cadru: 99904 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 15296 lei

Valoare maxima acord cadru: 99904 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 24976 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 249.76 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Conjugat marcat cu FITC pentru detecţia virusului pestei porcine africane

Lot nr.: 98
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 16 ml

Cantitate maxima acord cadru:48 ml

Cantitate minima contract subsecvent: 4 ml

Cantitate maxima contract subsecvent: 12 ml

Valoare maxima contract subsecvent: 12000 lei

Valoare minima acord cadru: 16000 lei

Valoare maxima acord cadru: 48000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 12000 lei

Valoare minima acord cadru: 16000 lei

Valoare maxima acord cadru: 48000 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 120 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella O:19

Lot nr.: 45
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 32 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 8 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 3720 lei

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 14880 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 3720 lei

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 14880 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 37.20 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Dop celuloza 9.5x12 mm

Lot nr.: 173
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141000 Consumabile medicale nechimice de unică folosinţă şi consumabile hematologice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 20 pachete

Cantitate maxima acord cadru: 48 pachete

Cantitate minima contract subsecvent: 5 pachete

Cantitate maxima contract subsecvent: 12 pachete

Valoare maxima contract subsecvent: 1656 lei

Valoare minima acord cadru: 2760 lei

Valoare maxima acord cadru: 6624 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 2760 lei

Valoare maxima acord cadru: 6624 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 1656 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 16.56 RO

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Kit ELISA pentru detectie antigenului virusului pestei porcine africane

Lot nr.: 97
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 12 kit

Cantitate maxima acord cadru:40 kit

Cantitate minima contract subsecvent: 3 kit

Cantitate maxima contract subsecvent: 10 kit

Valoare maxima contract subsecvent: 36000 lei

Valoare minima acord cadru: 43200 lei

Valoare maxima acord cadru: 144000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 36000 lei

Valoare minima acord cadru: 43200 lei

Valoare maxima acord cadru: 144000 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 360 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Kit ELISA Rabie (pentru 2000 probe)

Lot nr.: 99
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 kituri

Cantitate maxima acord cadru:32 kituri

Cantitate minima contract subsecvent: 1 kit

Cantitate maxima contract subsecvent: 8 kituri

Valoare maxima contract subsecvent: 80000 lei

Valoare minima acord cadru: 40000 lei

Valoare maxima acord cadru: 320000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 80000 lei

Valoare minima acord cadru: 40000 lei

Valoare maxima acord cadru: 320000 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 800 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Magic Mark XP western std 250 ul

Lot nr.: 167
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacon

Cantitate maxima acord cadru: 40 flacon

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 10 flacon

Valoare maxima contract subsecvent: 10810 lei

Valoare minima acord cadru: 4324 lei

Valoare maxima acord cadru: 43240 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 4324 lei

Valoare maxima acord cadru: 43240 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 10810 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 108.1 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

PBS 10 X

Lot nr.: 168
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 20 flacon

Cantitate maxima acord cadru: 80 flacon

Cantitate minima contract subsecvent: 2 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 20 flacon

Valoare maxima contract subsecvent: 7000 lei

Valoare minima acord cadru: 7000 lei

Valoare maxima acord cadru: 28000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 7000 lei

Valoare maxima acord cadru: 28000 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 7000 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 70 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella SG4

Lot nr.: 71
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru:24 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 6 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 2760 lei

Valoare minima acord cadru: 1840 lei

Valoare maxima acord cadru: 11040 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 2760 lei

Valoare minima acord cadru: 1840 lei

Valoare maxima acord cadru: 11040 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 27.60 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Kit de secventiere 1 buc (100reactii/kit)

Lot nr.: 81
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 bucati

Cantitate maxima acord cadru:12 bucati

Cantitate minima contract subsecvent: 1 bucata

Cantitate maxima contract subsecvent: 3 bucati

Valoare maxima contract subsecvent: 9279.99 lei

Valoare minima acord cadru: 12373.32 lei

Valoare maxima acord cadru: 37119.96 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 9279.99 lei

Valoare minima acord cadru: 12373.32 lei

Valoare maxima acord cadru: 37119.96 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 92.79 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Agaroza (125 grame/flacon)

Lot nr.: 151
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 12 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 3 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 750 lei

Valoare minima acord cadru: 1000 lei

Valoare maxima acord cadru: 3000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 1000 lei

Valoare maxima acord cadru: 3000 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 750 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 7.50 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Agar Baird-Parker

Lot nr.: 124
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 8 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacoane

Cantitate maxima contract subsecvent: 2 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 1000 lei

Valoare minima acord cadru: 2000 lei

Valoare maxima acord cadru: 4000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 2000 lei

Valoare maxima acord cadru: 4000 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 1000 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 10 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Capilare de sticla 20μl (1 bax=5 cutiix96)

Lot nr.: 198
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141000 Consumabile medicale nechimice de unică folosinţă şi consumabile hematologice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 12 baxuri

Cantitate maxima acord cadru: 480 baxuri

Cantitate minima contract subsecvent: 3 baxuri

Cantitate maxima contract subsecvent: 120 baxuri

Valoare maxima contract subsecvent: 240000 lei

Valoare minima acord cadru: 24000 lei

Valoare maxima acord cadru: 960000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 24000 lei

Valoare maxima acord cadru: 960000 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 240000 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 2400 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella H:z 16

Lot nr.: 28
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 16 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 4 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 3800 lei

Valoare minima acord cadru: 3800 lei

Valoare maxima acord cadru: 15200 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 3800 lei

Valoare minima acord cadru: 3800 lei

Valoare maxima acord cadru: 15200 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 38 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Placi optice pentru Real Time PCR, 0.1 ml (1 cutie x 20 bucati)

Lot nr.: 185
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141000 Consumabile medicale nechimice de unică folosinţă şi consumabile hematologice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 8 cutii

Cantitate maxima acord cadru: 400 cutiii

Cantitate minima contract subsecvent: 2 cutii

Cantitate maxima contract subsecvent: 100 cutii

Valoare maxima contract subsecvent: 30000 lei

Valoare minima acord cadru: 2400 lei

Valoare maxima acord cadru: 120000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 2400 lei

Valoare maxima acord cadru: 120000 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 30000 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 300 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Micronixuri

Lot nr.: 221
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141000 Consumabile medicale nechimice de unică folosinţă şi consumabile hematologice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 8000 bucati

Cantitate maxima acord cadru: 120000 bucati

Cantitate minima contract subsecvent: 2000 bucati

Cantitate maxima contract subsecvent: 3000 bucati

Valoare maxima contract subsecvent: 900 lei

Valoare minima acord cadru: 2400 lei

Valoare maxima acord cadru: 3600 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 900 lei

Valoare minima acord cadru: 2400 lei

Valoare maxima acord cadru: 3600 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 9 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella H:y

Lot nr.: 23
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 16 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 4 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 1420 lei

Valoare minima acord cadru: 1420 lei

Valoare maxima acord cadru: 5680 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 1420 lei

Valoare minima acord cadru: 1420 lei

Valoare maxima acord cadru: 5680 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 14.20 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella SG5

Lot nr.: 68
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru:16 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 4 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 1660 lei

Valoare minima acord cadru: 1660 lei

Valoare maxima acord cadru: 6640 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 1660 lei

Valoare minima acord cadru: 1660 lei

Valoare maxima acord cadru: 6640 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 16.60 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Hârtie watman

Lot nr.: 203
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141000 Consumabile medicale nechimice de unică folosinţă şi consumabile hematologice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 pachete

Cantitate maxima acord cadru: 16 pachete

Cantitate minima contract subsecvent: 1 pachet

Cantitate maxima contract subsecvent: 4 pachete

Valoare maxima contract subsecvent: 4000 lei

Valoare minima acord cadru: 4000 lei

Valoare maxima acord cadru: 16000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 4000 lei

Valoare maxima acord cadru: 16000 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 4000 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 40 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Placi MicroAmp™ Fast Optical 96-Well Reaction Plate, cu cod de bare, 0.1 ml sau echivalent (1 cutie x 20 bucati)

Lot nr.: 192
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141000 Consumabile medicale nechimice de unică folosinţă şi consumabile hematologice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 68 bucati

Cantitate maxima acord cadru: 2012 bucati

Cantitate minima contract subsecvent: 17 bucati

Cantitate maxima contract subsecvent: 503 bucati

Valoare maxima contract subsecvent: 150900 lei

Valoare minima acord cadru: 20400 lei

Valoare maxima acord cadru: 603600 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 20400 lei

Valoare maxima acord cadru: 603600 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 150900 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 1509 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Discuri hipurat de sodiu

Lot nr.: 138
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 20 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 60 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 5 flacoane

Cantitate maxima contract subsecvent: 15 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 3000 lei

Valoare minima acord cadru: 4000 lei

Valoare maxima acord cadru: 12000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 4000 lei

Valoare maxima acord cadru: 12000 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 3000 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 30 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

CRTGEL, 12 %

Lot nr.: 207
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141000 Consumabile medicale nechimice de unică folosinţă şi consumabile hematologice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 120 bucati

Cantitate maxima acord cadru: 800 bucati

Cantitate minima contract subsecvent: 30 bucati

Cantitate maxima contract subsecvent: 200 bucati

Valoare maxima contract subsecvent: 20000 lei

Valoare minima acord cadru: 12000 lei

Valoare maxima acord cadru: 80000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 12000 lei

Valoare maxima acord cadru: 80000 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 20000 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 200 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella SGZ4

Lot nr.: 72
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru:8 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 2 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 1710 lei

Valoare minima acord cadru: 3420 lei

Valoare maxima acord cadru: 6840 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 1710 lei

Valoare minima acord cadru: 3420 lei

Valoare maxima acord cadru: 6840 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 17.10 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Sulpliment Karmali

Lot nr.: 136
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 cutii

Cantitate maxima acord cadru: 8 cutii

Cantitate minima contract subsecvent: 1 cutie

Cantitate maxima contract subsecvent: 2 cutii

Valoare maxima contract subsecvent: 400 lei

Valoare minima acord cadru: 800 lei

Valoare maxima acord cadru: 1600 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 800 lei

Valoare maxima acord cadru: 1600 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 400 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 4 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Mediu cu lizina

Lot nr.: 126
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 8 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacoane

Cantitate maxima contract subsecvent: 2 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 500 lei

Valoare minima acord cadru: 1000 lei

Valoare maxima acord cadru: 2000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 1000 lei

Valoare maxima acord cadru: 2000 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 500 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 5 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella H:z 10

Lot nr.: 25
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 32 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 8 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 2840 lei

Valoare minima acord cadru: 1420 lei

Valoare maxima acord cadru: 11360 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 2840 lei

Valoare minima acord cadru: 1420 lei

Valoare maxima acord cadru: 11360 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 28.40 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Discuri diamantate fierastrau

Lot nr.: 220
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141000 Consumabile medicale nechimice de unică folosinţă şi consumabile hematologice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 8 bucati

Cantitate maxima acord cadru: 24 bucati

Cantitate minima contract subsecvent: 2 bucati

Cantitate maxima contract subsecvent: 3 bucati

Valoare maxima contract subsecvent: 15000 lei

Valoare minima acord cadru: 20000 lei

Valoare maxima acord cadru: 60000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 15000 lei

Valoare minima acord cadru: 20000 lei

Valoare maxima acord cadru: 60000 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 150 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella H:z 32

Lot nr.: 33
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 8 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 2 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 930 lei

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 3720 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 930 lei

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 3720 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 9.30 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella H:z 4

Lot nr.: 34
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 16 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 4 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 1860 lei

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 7440 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 1860 lei

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 7440 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 18.60 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Tuburi Eppendorf 0,5 ml (1 cutie x 500 bucati)

Lot nr.: 201
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141000 Consumabile medicale nechimice de unică folosinţă şi consumabile hematologice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 8 cutii

Cantitate maxima acord cadru: 80 cutii

Cantitate minima contract subsecvent: 2 cutii

Cantitate maxima contract subsecvent: 20 cutii

Valoare maxima contract subsecvent: 2000 lei

Valoare minima acord cadru: 800 lei

Valoare maxima acord cadru: 8000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 800 lei

Valoare maxima acord cadru: 8000 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 2000 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 20 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella SG1

Lot nr.: 65
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru:16 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 4 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 1660 lei

Valoare minima acord cadru: 1660 lei

Valoare maxima acord cadru: 6640 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 1660 lei

Valoare minima acord cadru: 1660 lei

Valoare maxima acord cadru: 6640 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 16.60 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Tuburi prioclip

Lot nr.: 202
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141000 Consumabile medicale nechimice de unică folosinţă şi consumabile hematologice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 20 cutii

Cantitate maxima acord cadru: 80 cutii

Cantitate minima contract subsecvent: 5 cutii

Cantitate maxima contract subsecvent: 20 cutii

Valoare maxima contract subsecvent: 700 lei

Valoare minima acord cadru: 700 lei

Valoare maxima acord cadru: 2800 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 700 lei

Valoare maxima acord cadru: 2800 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 700 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 7 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Alcool etilic

Lot nr.: 127
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 8 litri

Cantitate maxima acord cadru: 16 litri

Cantitate minima contract subsecvent: 2 litri

Cantitate maxima contract subsecvent: 4 litri

Valoare maxima contract subsecvent: 2128 lei

Valoare minima acord cadru: 4256 lei

Valoare maxima acord cadru: 8512 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 4256 lei

Valoare maxima acord cadru: 8512 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 2128 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 21.28 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella SG6

Lot nr.: 69
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru:24 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 6 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 2490 lei

Valoare minima acord cadru: 1660 lei

Valoare maxima acord cadru: 9960 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 2490 lei

Valoare minima acord cadru: 1660 lei

Valoare maxima acord cadru: 9960 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 24.90 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Agar Columbia

Lot nr.: 128
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 12 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 3 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 489 lei

Valoare minima acord cadru: 652 lei

Valoare maxima acord cadru: 1956 le

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 652 lei

Valoare maxima acord cadru: 1956 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 489 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 4.89 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella H:p

Lot nr.: 15
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 24 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 6 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 2790 lei

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 11160 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 2790 lei

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 11160 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 27.9 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Kit extractie ARN - 50 reactii/kit

Lot nr.: 76
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 32 bucati

Cantitate maxima acord cadru:1224 bucati

Cantitate minima contract subsecvent: 8 bucati

Cantitate maxima contract subsecvent: 306 bucati

Valoare maxima contract subsecvent: 183600 lei

Valoare minima acord cadru: 19200 lei

Valoare maxima acord cadru: 734400 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 183600 lei

Valoare minima acord cadru: 19200 lei

Valoare maxima acord cadru: 734400 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 1836 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Primeri

Lot nr.: 80
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 68 flacoane

Cantitate maxima acord cadru:472 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 17 flacoane

Cantitate maxima contract subsecvent: 118 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 4720 lei

Valoare minima acord cadru: 2720 lei

Valoare maxima acord cadru: 18880 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 4720 lei

Valoare minima acord cadru: 2720 lei

Valoare maxima acord cadru: 11880 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 47.20 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella H:i

Lot nr.: 11
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 40 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 10 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 3550 lei

Valoare minima acord cadru: 1420 lei

Valoare maxima acord cadru: 14200 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 3550 lei

Valoare minima acord cadru: 1420 lei

Valoare maxima acord cadru: 14200 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 35.50 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Izopropanol

Lot nr.: 148
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 12 litri

Cantitate maxima acord cadru: 428 litri

Cantitate minima contract subsecvent: 3 litri

Cantitate maxima contract subsecvent: 107 litri

Valoare maxima contract subsecvent: 53500 lei

Valoare minima acord cadru: 6000 lei

Valoare maxima acord cadru: 214000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 6000 lei

Valoare maxima acord cadru: 214000 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 53500 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 535 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

ROX

Lot nr.: 142
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 8 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 120 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 2 flacoane

Cantitate maxima contract subsecvent: 30 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 28500 lei

Valoare minima acord cadru: 7600 lei

Valoare maxima acord cadru: 114000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 7600 lei

Valoare maxima acord cadru: 114000 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 28500 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 285 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Varfuri pipete nesterile, fara filtru 10μL

Lot nr.: 195
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141000 Consumabile medicale nechimice de unică folosinţă şi consumabile hematologice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 52 cutii

Cantitate maxima acord cadru: 308 cutii

Cantitate minima contract subsecvent: 13 cutii

Cantitate maxima contract subsecvent: 77 cutii

Valoare maxima contract subsecvent: 11550 lei

Valoare minima acord cadru: 7800 lei

Valoare maxima acord cadru: 46200 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 7800 lei

Valoare maxima acord cadru: 46200 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 11550 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 115.50 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

TBE Buffer 10X

Lot nr.: 156
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 8 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 2 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 400 lei

Valoare minima acord cadru: 800 lei

Valoare maxima acord cadru: 1600 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 800 lei

Valoare maxima acord cadru: 1600 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 400 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 4 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Benzi pentru testul oxidazei

Lot nr.: 114
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 cutii

Cantitate maxima acord cadru: 8 cutii

Cantitate minima contract subsecvent: 1 cutii

Cantitate maxima contract subsecvent: 2 cutii

Valoare maxima contract subsecvent: 204.44 lei

Valoare minima acord cadru: 408.88 lei

Valoare maxima acord cadru: 817.76 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 408.88 lei

Valoare maxima acord cadru: 817.76 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 204.44 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 2.04 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Kit RT-PCR conventional (100 reactie x 50 ul/reactie)

Lot nr.: 75
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 12 bucati

Cantitate maxima acord cadru:1200 bucati

Cantitate minima contract subsecvent: 3 bucati

Cantitate maxima contract subsecvent: 300 bucati

Valoare maxima contract subsecvent: 1350000 lei

Valoare minima acord cadru: 54000 lei

Valoare maxima acord cadru: 5400000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 1350000 lei

Valoare minima acord cadru: 54000 lei

Valoare maxima acord cadru: 5400000 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 13500 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Varfuri cu filtru dublu, sterile 0.5-10 μl (1 bax/10 cutii x 96 buc)

Lot nr.: 182
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141000 Consumabile medicale nechimice de unică folosinţă şi consumabile hematologice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 100 baxuri

Cantitate maxima acord cadru: 3140 baxuri

Cantitate minima contract subsecvent: 25 baxuri

Cantitate maxima contract subsecvent: 785 baxuri

Valoare maxima contract subsecvent: 549500 lei

Valoare minima acord cadru: 70000 lei

Valoare maxima acord cadru: 2198000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 70000 lei

Valoare maxima acord cadru: 2198000 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 549500 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 5495 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

SeaKem Gold Agarose Lonza sau echiv

Lot nr.: 157
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 8 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 2 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 4000 lei

Valoare minima acord cadru: 8000 lei

Valoare maxima acord cadru: 16000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 8000 lei

Valoare maxima acord cadru: 16000 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 4000 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 40 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Kit Real Time RT-qPCR (100 reactie x 20 ul/reactie)

Lot nr.: 87
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 8 bucati

Cantitate maxima acord cadru:400 bucati

Cantitate minima contract subsecvent: 2 bucati

Cantitate maxima contract subsecvent: 100 bucati

Valoare maxima contract subsecvent: 200000 lei

Valoare minima acord cadru: 16000 lei

Valoare maxima acord cadru: 800000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 200000 lei

Valoare minima acord cadru: 16000 lei

Valoare maxima acord cadru: 800000 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 2000 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Kit imunocromatografic EST

Lot nr.: 91
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 kituri

Cantitate maxima acord cadru:28 kituri

Cantitate minima contract subsecvent: 1 kit

Cantitate maxima contract subsecvent: 7 kituri

Valoare maxima contract subsecvent: 91000 lei

Valoare minima acord cadru: 52000 lei

Valoare maxima acord cadru: 364000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 91000 lei

Valoare minima acord cadru: 52000 lei

Valoare maxima acord cadru: 364000 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 910 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

N-Lauroylsarcosine sodium salt solutie

Lot nr.: 160
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 8 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 2 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 1200 lei

Valoare minima acord cadru: 2400 lei

Valoare maxima acord cadru: 4800 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 2400 lei

Valoare maxima acord cadru: 4800 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 1200 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 12 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Sol. Uree 40 %

Lot nr.: 123
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 1360 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 6560 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 340 flacoane

Cantitate maxima contract subsecvent: 1640 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 26240 lei

Valoare minima acord cadru: 21760 lei

Valoare maxima acord cadru: 104960 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 21760 lei

Valoare maxima acord cadru: 104960 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 26240 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 262.4 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Dop tip Dossing

Lot nr.: 176
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141000 Consumabile medicale nechimice de unică folosinţă şi consumabile hematologice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 12 cutii

Cantitate maxima acord cadru: 24 cutii

Cantitate minima contract subsecvent: 3 cutii

Cantitate maxima contract subsecvent: 6 cutii

Valoare maxima contract subsecvent: 4230 lei

Valoare minima acord cadru: 8460 lei

Valoare maxima acord cadru: 16920 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 8460 lei

Valoare maxima acord cadru: 16920 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 4230 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 42.30 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Anticorpi monoclonali antivirus PPC 39.5 conjugati cu peroxidaza

Lot nr.: 95
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 8 kituri

Cantitate maxima acord cadru:32 kituri

Cantitate minima contract subsecvent: 2 kit

Cantitate maxima contract subsecvent: 8 kituri

Valoare maxima contract subsecvent: 28000 lei

Valoare minima acord cadru: 28000 lei

Valoare maxima acord cadru: 112000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 28000 lei

Valoare minima acord cadru: 28000 lei

Valoare maxima acord cadru: 112000 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 280 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Enzima de restrictie Xba 2000U

Lot nr.: 158
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

: Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 8 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 2 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 1000 lei

Valoare minima acord cadru: 2000 lei

Valoare maxima acord cadru: 4000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 2000 lei

Valoare maxima acord cadru: 4000 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 1000 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 10 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Mediu M.I.U.

Lot nr.: 122
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 8 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 24 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 2 flacoane

Cantitate maxima contract subsecvent: 6 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 1800 lei

Valoare minima acord cadru: 2400 lei

Valoare maxima acord cadru: 7200 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 2400 lei

Valoare maxima acord cadru: 7200 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 1800 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 18 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella polivalent HMA (a,b,c,d,i,z10)

Lot nr.: 59
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru:80 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 20 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 9300 lei

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 37200 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 9300 lei

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 37200 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 93 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella H:z

Lot nr.: 24
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 16 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 4 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 1420 lei

Valoare minima acord cadru: 1420 lei

Valoare maxima acord cadru: 5680 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 1420 lei

Valoare minima acord cadru: 1420 lei

Valoare maxima acord cadru: 5680 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 14.20 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LightCycler 480 Multiwell Plate 96, white (50buc/cutie cu folii prevazute) sau echivalent

Lot nr.: 199
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141000 Consumabile medicale nechimice de unică folosinţă şi consumabile hematologice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 cutii

Cantitate maxima acord cadru: 400 cutii

Cantitate minima contract subsecvent: 1 cutie

Cantitate maxima contract subsecvent: 100 cutii

Valoare maxima contract subsecvent: 168000 lei

Valoare minima acord cadru: 6720 lei

Valoare maxima acord cadru: 672000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 6720 lei

Valoare maxima acord cadru: 672000 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 168000 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 1680 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella H:z 23

Lot nr.: 29
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 16 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 4 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 1860 lei

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 7440 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 1860 lei

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 7440 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 18.6 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Stripuri indoxil acetat

Lot nr.: 134
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 16 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 4 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 1200 lei

Valoare minima acord cadru: 1200 lei

Valoare maxima acord cadru: 4800 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 1200 lei

Valoare maxima acord cadru: 4800 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 1200 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 12 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella H:k

Lot nr.: 12
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 24 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 6 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 2130 lei

Valoare minima acord cadru: 1420 lei

Valoare maxima acord cadru: 8520 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 2130 lei

Valoare minima acord cadru: 1420 lei

Valoare maxima acord cadru: 8520 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 21.30 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Polimer POP 7 3.5ml

Lot nr.: 155
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 bucati

Cantitate maxima acord cadru: 24 bucati

Cantitate minima contract subsecvent: 1 bucata

Cantitate maxima contract subsecvent: 6 bucati

Valoare maxima contract subsecvent: 6000 lei

Valoare minima acord cadru: 4000 lei

Valoare maxima acord cadru: 24000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 4000 lei

Valoare maxima acord cadru: 24000 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 6000 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 60 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella H:w

Lot nr.: 21
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 24 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 6 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 2790 lei

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 11160 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 2790 lei

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 11160 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 27.90 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Kaleidoscope

Lot nr.: 166
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacon

Cantitate maxima acord cadru: 40 flacon

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 10 flacon

Valoare maxima contract subsecvent: 10000 lei

Valoare minima acord cadru: 4000 lei

Valoare maxima acord cadru: 40000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 4000 lei

Valoare maxima acord cadru: 40000 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 10000 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 100 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Criotuburi vol 2 ml

Lot nr.: 174
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141000 Consumabile medicale nechimice de unică folosinţă şi consumabile hematologice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 10000 bucati

Cantitate maxima acord cadru: 40000 bucati

Cantitate minima contract subsecvent: 2500 bucati

Cantitate maxima contract subsecvent: 10000 bucati

Valoare maxima contract subsecvent: 8000 lei

Valoare minima acord cadru: 8000 lei

Valoare maxima acord cadru: 32000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 8000 lei

Valoare maxima acord cadru: 32000 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 8000 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 80 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Varfuri cu filtru dublu, sterile 100-1000 μl (1 bax/10 cutii x 96 buc)

Lot nr.: 179
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141000 Consumabile medicale nechimice de unică folosinţă şi consumabile hematologice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 24 baxuri

Cantitate maxima acord cadru: 3500 baxuri

Cantitate minima contract subsecvent: 6 baxuri

Cantitate maxima contract subsecvent: 875 baxuri

Valoare maxima contract subsecvent: 612500 lei

Valoare minima acord cadru: 16800 lei

Valoare maxima acord cadru: 2450000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 16800 lei

Valoare maxima acord cadru: 2450000 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 612500 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 6125 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella H:z 6

Lot nr.: 35
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 32 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 8 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 2840 lei

Valoare minima acord cadru: 1420 lei

Valoare maxima acord cadru: 11360 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 2840 lei

Valoare minima acord cadru: 1420 lei

Valoare maxima acord cadru: 11360 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 28.40 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Glicerol

Lot nr.: 109
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 8 litri

Cantitate maxima acord cadru: 20 litri

Cantitate minima contract subsecvent: 2 litri

Cantitate maxima contract subsecvent: 5 litri

Valoare maxima contract subsecvent: 225 lei

Valoare minima acord cadru: 360 lei

Valoare maxima acord cadru: 900 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 360 lei

Valoare maxima acord cadru: 900 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 225 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 2.25 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Pipete serologice, gradate, plastic, sterile, 5 ml

Lot nr.: 218
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141000 Consumabile medicale nechimice de unică folosinţă şi consumabile hematologice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 cutii

Cantitate maxima acord cadru: 12 cutii

Cantitate minima contract subsecvent: 1 cutii

Cantitate maxima contract subsecvent: 3 cutii

Valoare maxima contract subsecvent: 438 lei

Valoare minima acord cadru: 584 lei

Valoare maxima acord cadru: 1752 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 584 lei

Valoare maxima acord cadru: 1752 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 438 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 4.38 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella O:5

Lot nr.: 52
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 32 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 8 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 3720 lei

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 14880 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 3720 lei

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 14880 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 37.20 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Reactiv Kovacs

Lot nr.: 108
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 8 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 36 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 2 flacoane

Cantitate maxima contract subsecvent: 9 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 360 lei

Valoare minima acord cadru: 320 lei

Valoare maxima acord cadru: 1440 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 320 lei

Valoare maxima acord cadru: 1440 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 360 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 3.6 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella polivalent OMC (I, J, K, M, N)

Lot nr.: 64
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru:8 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 2 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 930 lei

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 3720 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 930 lei

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 3820 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 9.30 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lame bisturiu nr. 24

Lot nr.: 191
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141000 Consumabile medicale nechimice de unică folosinţă şi consumabile hematologice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 6004 bucati

Cantitate maxima acord cadru: 140400 bucati

Cantitate minima contract subsecvent: 1501 bucati

Cantitate maxima contract subsecvent: 35100 bucati

Valoare maxima contract subsecvent: 17550 lei

Valoare minima acord cadru: 3002 lei

Valoare maxima acord cadru: 70200 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 3002 lei

Valoare maxima acord cadru: 70200 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 17550 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 175.50 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella O:10

Lot nr.: 41
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 32 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 8 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 3720 lei

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 14880 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 3720 lei

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 14880 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 37.20 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

BigDye Xterminator Purification kit 1 buc (100 reactii/kit)

Lot nr.: 150
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 bucati

Cantitate maxima acord cadru: 12 bucati

Cantitate minima contract subsecvent: 1 bucata

Cantitate maxima contract subsecvent: 3 bucati

Valoare maxima contract subsecvent: 6000 lei

Valoare minima acord cadru: 8000 lei

Valoare maxima acord cadru: 24000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 8000 lei

Valoare maxima acord cadru: 24000 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 6000 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 60 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella O:20

Lot nr.: 46
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 32 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 8 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 3720 lei

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 14880 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 3720 lei

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 14880 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 37.20 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Placa testare tip Sensititre - EUCAMP

Lot nr.: 132
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 cutii

Cantitate maxima acord cadru: 20 cutii

Cantitate minima contract subsecvent: 1 cutie

Cantitate maxima contract subsecvent: 5 cutii

Valoare maxima contract subsecvent: 3815 lei

Valoare minima acord cadru: 3052 lei

Valoare maxima acord cadru: 15260 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 3052 lei

Valoare maxima acord cadru: 15260 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 3815 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 38.15 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Stripuri oxidaza

Lot nr.: 137
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 16 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 4 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 1000 lei

Valoare minima acord cadru: 1000 lei

Valoare maxima acord cadru: 4000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 1000 lei

Valoare maxima acord cadru: 4000 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 1000 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 10 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Tris caps buffer

Lot nr.: 165
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 20 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 80 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 5 flacoane

Cantitate maxima contract subsecvent: 20 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 14000 lei

Valoare minima acord cadru: 14000 lei

Valoare maxima acord cadru: 56000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 14000 lei

Valoare maxima acord cadru: 56000 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 14000 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 140 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella SG2

Lot nr.: 66
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru:24 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 6 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 2490 lei

Valoare minima acord cadru: 1660 lei

Valoare maxima acord cadru: 9960 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 2490 lei

Valoare minima acord cadru: 1660 lei

Valoare maxima acord cadru: 9960 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 24.90 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

MicroAmp™ Optical Adhesive Film sau echivalent (100 folii/cutie)

Lot nr.: 193
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141000 Consumabile medicale nechimice de unică folosinţă şi consumabile hematologice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 20 cutii

Cantitate maxima acord cadru: 408 cutii

Cantitate minima contract subsecvent: 5 cutii

Cantitate maxima contract subsecvent: 102 cutii

Valoare maxima contract subsecvent: 154530 lei

Valoare minima acord cadru: 30300 lei

Valoare maxima acord cadru: 618120 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 30300 lei

Valoare maxima acord cadru: 618120 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 154530 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 1545.30 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Placa testare tip Sensititre - EUVSEC 2

Lot nr.: 118
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 8 cutii

Cantitate maxima acord cadru: 120 cutii

Cantitate minima contract subsecvent: 2 cutii

Cantitate maxima contract subsecvent: 30 cutii

Valoare maxima contract subsecvent: 18300 lei

Valoare minima acord cadru: 4880 lei

Valoare maxima acord cadru: 73200 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 4880 lei

Valoare maxima acord cadru: 73200 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 18300 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 183 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella O:13,22,23

Lot nr.: 39
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 16 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 4 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 1420 lei

Valoare minima acord cadru: 1420 lei

Valoare maxima acord cadru: 5680 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 1420 lei

Valoare minima acord cadru: 1420 lei

Valoare maxima acord cadru: 5680 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 14.20 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Conjugat antirabic policlonal

Lot nr.: 100
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 8 kituri

Cantitate maxima acord cadru: 16 kituri

Cantitate minima contract subsecvent: 2 kituri

Cantitate maxima contract subsecvent: 4 kituri

Valoare maxima contract subsecvent: 4000 lei

Valoare minima acord cadru: 8000 lei

Valoare maxima acord cadru: 16000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 8000 lei

Valoare maxima acord cadru: 16000 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 4000 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 40 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Placi sterile cu 96 godeuri cu capac pentru culturi celulare

Lot nr.: 214
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141000 Consumabile medicale nechimice de unică folosinţă şi consumabile hematologice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 520 bucati

Cantitate maxima acord cadru: 8800 bucati

Cantitate minima contract subsecvent: 130 bucati

Cantitate maxima contract subsecvent: 2200 bucati

Valoare maxima contract subsecvent: 15400 lei

Valoare minima acord cadru: 3640 lei

Valoare maxima acord cadru: 61600 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 3640 lei

Valoare maxima acord cadru: 61600 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 15400 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 154 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Tuburi Eppendorf 1,5 ml (1 cutie/2 x 500 bucati)

Lot nr.: 188
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141000 Consumabile medicale nechimice de unică folosinţă şi consumabile hematologice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 36 cutii

Cantitate maxima acord cadru: 512 cutii

Cantitate minima contract subsecvent: 9 cutii

Cantitate maxima contract subsecvent: 128 cutii

Valoare maxima contract subsecvent: 25600 lei

Valoare minima acord cadru: 7200 lei

Valoare maxima acord cadru: 102400 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 7200 lei

Valoare maxima acord cadru: 102400 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 25600 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 256 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Marker de talie moleculara (100 pb)

Lot nr.: 149
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 20 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 5 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 2500 lei

Valoare minima acord cadru: 2000 lei

Valoare maxima acord cadru: 10000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 2000 lei

Valoare maxima acord cadru: 10000 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 2500 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 25 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Varfuri pipeta sterile cu filtru 200 microlitri

Lot nr.: 213
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141000 Consumabile medicale nechimice de unică folosinţă şi consumabile hematologice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 80 cutii

Cantitate maxima acord cadru: 280 cutii

Cantitate minima contract subsecvent: 20 cutii

Cantitate maxima contract subsecvent: 70 cutii

Valoare maxima contract subsecvent: 2100 lei

Valoare minima acord cadru: 2400 lei

Valoare maxima acord cadru: 8400 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 2400 lei

Valoare maxima acord cadru: 8400 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 2100 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 21 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella O:7

Lot nr.: 54
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru:48 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 12 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 5580 lei

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 22320 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 5580 lei

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 22320 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 55.80 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Agar Crom ID Carba

Lot nr.: 119
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 8 cutii

Cantitate maxima acord cadru: 40 cutii

Cantitate minima contract subsecvent: 2 cutii

Cantitate maxima contract subsecvent: 10 cutii

Valoare maxima contract subsecvent: 5000 lei

Valoare minima acord cadru: 4000 lei

Valoare maxima acord cadru: 20000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 4000 lei

Valoare maxima acord cadru: 20000 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 5000 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 50 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Agar Crom ID OXA-48

Lot nr.: 120
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 8 cutii

Cantitate maxima acord cadru: 40 cutii

Cantitate minima contract subsecvent: 2 cutii

Cantitate maxima contract subsecvent: 10 cutii

Valoare maxima contract subsecvent: 4270 lei

Valoare minima acord cadru: 3416 lei

Valoare maxima acord cadru: 17080 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 3416 lei

Valoare maxima acord cadru: 17080 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 4270 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 42.7 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella H:t

Lot nr.: 19
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 24 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 6 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 2790 lei

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 11160 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 2790 lei

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 11160 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 27.90 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Agar Swen-Gard

Lot nr.: 103
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 40 cutii

Cantitate maxima acord cadru: 200 cutii

Cantitate minima contract subsecvent: 10 cutii

Cantitate maxima contract subsecvent: 50 cutii

Valoare maxima contract subsecvent: 18500 lei

Valoare minima acord cadru: 14800 lei

Valoare maxima acord cadru: 74000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 14800 lei

Valoare maxima acord cadru: 74000 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 18500 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 185 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella H:z 24

Lot nr.: 30
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 16 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 4 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 1860 lei

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 7440 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 1860 lei

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 7440 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 18.6 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Tuburi Eppendorf 0,2 ml (1 cutie/500 bucati)

Lot nr.: 196
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141000 Consumabile medicale nechimice de unică folosinţă şi consumabile hematologice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 cutii

Cantitate maxima acord cadru: 8 cutii

Cantitate minima contract subsecvent: 1 cutie

Cantitate maxima contract subsecvent: 2 cutii

Valoare maxima contract subsecvent: 440 lei

Valoare minima acord cadru: 880 lei

Valoare maxima acord cadru: 1760 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 880 lei

Valoare maxima acord cadru: 1760 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 440 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 4.40 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella polivalent H 1

Lot nr.: 58
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru:80 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 20 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 7600 lei

Valoare minima acord cadru: 1520 lei

Valoare maxima acord cadru: 30400 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 7600 lei

Valoare minima acord cadru: 1520 lei

Valoare maxima acord cadru: 30400 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 76 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Varfuri pipete, nesterile, 1000 μl

Lot nr.: 210
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141000 Consumabile medicale nechimice de unică folosinţă şi consumabile hematologice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 8 cutii

Cantitate maxima acord cadru: 20 cutii

Cantitate minima contract subsecvent: 2 cutii

Cantitate maxima contract subsecvent: 5 cutii

Valoare maxima contract subsecvent: 750 lei

Valoare minima acord cadru: 1200 lei

Valoare maxima acord cadru: 3000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 1200 lei

Valoare maxima acord cadru: 3000 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 750 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 7.50 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Bulion Mueller-Hinton adjustat cationic cu tampon TES

Lot nr.: 116
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 8 cutii

Cantitate maxima acord cadru: 40 cutii

Cantitate minima contract subsecvent: 2 cutii

Cantitate maxima contract subsecvent: 10 cutii

Valoare maxima contract subsecvent: 4600 lei

Valoare minima acord cadru: 3680 lei

Valoare maxima acord cadru: 18400 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 3680 lei

Valoare maxima acord cadru: 18400 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 4600 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 46 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Kit amplificare tip One Step Real Time RT-PCR cu ROX inclus

Lot nr.: 78
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 bucati

Cantitate maxima acord cadru:400 bucati

Cantitate minima contract subsecvent: 1 bucati

Cantitate maxima contract subsecvent: 100 bucati

Valoare maxima contract subsecvent: 200000 lei

Valoare minima acord cadru: 8000 lei

Valoare maxima acord cadru: 800000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 200000 lei

Valoare minima acord cadru: 8000 lei

Valoare maxima acord cadru: 800000 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 2000 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella O:1

Lot nr.: 40
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 32 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 8 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 7600 lei

Valoare minima acord cadru: 3800 lei

Valoare maxima acord cadru: 30400 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 7600 lei

Valoare minima acord cadru: 3800 lei

Valoare maxima acord cadru: 30400 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 76 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Hartie Torck rotunda (1 set/2 bucati)

Lot nr.: 189
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141000 Consumabile medicale nechimice de unică folosinţă şi consumabile hematologice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 208 seturi

Cantitate maxima acord cadru: 7824 seturi

Cantitate minima contract subsecvent: 52 seturi

Cantitate maxima contract subsecvent: 1956 seturi

Valoare maxima contract subsecvent: 58680 lei

Valoare minima acord cadru: 6240 lei

Valoare maxima acord cadru: 234720 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 6240 lei

Valoare maxima acord cadru: 234720 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 58680 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 586.80 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella O:12

Lot nr.: 42
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 32 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 8 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 4000 lei

Valoare minima acord cadru: 2000 lei

Valoare maxima acord cadru: 16000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 4000 lei

Valoare minima acord cadru: 2000 lei

Valoare maxima acord cadru: 16000 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 40 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella O:4

Lot nr.: 51
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 32 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 8 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 2840 lei

Valoare minima acord cadru: 1420 lei

Valoare maxima acord cadru: 11360 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 2840 lei

Valoare minima acord cadru: 1420 lei

Valoare maxima acord cadru: 11360 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 28.40 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella monovalent CO:6,7,8

Lot nr.: 38
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 32 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 8 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 5280 lei

Valoare minima acord cadru: 2640 lei

Valoare maxima acord cadru: 21120 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 5280 lei

Valoare minima acord cadru: 2640 lei

Valoare maxima acord cadru: 21120 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 52.80 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

TermiDNAtor (450 ml)

Lot nr.: 146
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 88 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 1008 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 22 flacoane

Cantitate maxima contract subsecvent: 252 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 32760 lei

Valoare minima acord cadru: 11440 lei

Valoare maxima acord cadru: 131040 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 11440 lei

Valoare maxima acord cadru: 131040 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 32760 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 327.60 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella O:14

Lot nr.: 43
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 8 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 2 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 930 lei

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 3720 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 930 lei

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 3720 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 9.30 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Capilare SmartCycler

Lot nr.: 186
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141000 Consumabile medicale nechimice de unică folosinţă şi consumabile hematologice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 2000 bucati

Cantitate maxima acord cadru: 20000 bucati

Cantitate minima contract subsecvent: 500 bucati

Cantitate maxima contract subsecvent: 5000 bucati

Valoare maxima contract subsecvent: 50000 lei

Valoare minima acord cadru: 20000 lei

Valoare maxima acord cadru: 200000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 20000 lei

Valoare maxima acord cadru: 200000 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 50000 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 500 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella O:9

Lot nr.: 56
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru:32 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 8 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 2840 lei

Valoare minima acord cadru: 1420 lei

Valoare maxima acord cadru: 11360 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 2840 lei

Valoare minima acord cadru: 1420 lei

Valoare maxima acord cadru: 11360 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 28.40 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella H:v

Lot nr.: 20
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 24 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 6 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 2790 lei

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 11160 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 2790 lei

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 11160 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 27.90 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Conjugat antirabic monoclonal

Lot nr.: 101
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 8 kituri

Cantitate maxima acord cadru: 16 kituri

Cantitate minima contract subsecvent: 2 kituri

Cantitate maxima contract subsecvent: 4 kituri

Valoare maxima contract subsecvent: 12000 lei

Valoare minima acord cadru: 24000 lei

Valoare maxima acord cadru: 48000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 24000 lei

Valoare maxima acord cadru: 48000 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 12000 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 120 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

MagNA Lyser Green Beads (100 tuburi/cutie)

Lot nr.: 194
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141000 Consumabile medicale nechimice de unică folosinţă şi consumabile hematologice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 64 cutii

Cantitate maxima acord cadru: 1452 cutii

Cantitate minima contract subsecvent: 16 cutii

Cantitate maxima contract subsecvent: 363 cutii

Valoare maxima contract subsecvent: 762300 lei

Valoare minima acord cadru: 134400 lei

Valoare maxima acord cadru: 3049200 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 134400 lei

Valoare maxima acord cadru: 3049200 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 762300 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 7623 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Trizol 100ml

Lot nr.: 141
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 8 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 120 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 2 flacoane

Cantitate maxima contract subsecvent: 30 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 16500 lei

Valoare minima acord cadru: 4400 lei

Valoare maxima acord cadru: 66000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 4400 lei

Valoare maxima acord cadru: 66000 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 16500 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 165 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella H:z 28

Lot nr.: 31
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 16 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 4 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 1860 lei

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 7440 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 1860 lei

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 7440 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 18.6 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

API 20 E

Lot nr.: 121
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 cutii

Cantitate maxima acord cadru: 8 cutii

Cantitate minima contract subsecvent: 1 cutii

Cantitate maxima contract subsecvent: 2 cutii

Valoare maxima contract subsecvent: 5000 lei

Valoare minima acord cadru: 10000 lei

Valoare maxima acord cadru: 20000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 10000 lei

Valoare maxima acord cadru: 20000 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 5000 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 50 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella H:5

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 80 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 20 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 9300 lei

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 37200 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 9300 lei

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 37200 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 93 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella H:z 13

Lot nr.: 26
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 16 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 4 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 1860 lei

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 7440 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 1860 lei

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 7440 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 18.6 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Tuburi tip Eppendorf de 1,5ml

Lot nr.: 217
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141000 Consumabile medicale nechimice de unică folosinţă şi consumabile hematologice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 800 bucati

Cantitate maxima acord cadru: 24000 bucati

Cantitate minima contract subsecvent: 200 bucati

Cantitate maxima contract subsecvent: 6000 bucati

Valoare maxima contract subsecvent: 3000 lei

Valoare minima acord cadru: 400 lei

Valoare maxima acord cadru: 12000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 400 lei

Valoare maxima acord cadru: 12000 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 3000 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 30 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Kit purificare si concentrare ARN (50 extractii/kit)

Lot nr.: 74
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 8 bucati

Cantitate maxima acord cadru:800 bucati

Cantitate minima contract subsecvent: 2 bucati

Cantitate maxima contract subsecvent: 200 bucati

Valoare maxima contract subsecvent: 400000 lei

Valoare minima acord cadru: 16000 lei

Valoare maxima acord cadru: 1600000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 400000 lei

Valoare minima acord cadru: 16000 lei

Valoare maxima acord cadru: 1600000 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 4000 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella H:s

Lot nr.: 18
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 24 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 6 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 2790 lei

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 11160 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 2790 lei

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 11160 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 27.90 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Immunoblot PVF

Lot nr.: 204
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141000 Consumabile medicale nechimice de unică folosinţă şi consumabile hematologice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 12 cutii

Cantitate maxima acord cadru: 60 cutii

Cantitate minima contract subsecvent: 3 cutii

Cantitate maxima contract subsecvent: 15 cutii

Valoare maxima contract subsecvent: 6030 lei

Valoare minima acord cadru: 4824 lei

Valoare maxima acord cadru: 24120 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 4824 lei

Valoare maxima acord cadru: 24120 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 6030 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 60.30 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Sonda

Lot nr.: 86
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 48 flacoane

Cantitate maxima acord cadru:336 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 12 flacoane

Cantitate maxima contract subsecvent: 84 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 71400 lei

Valoare minima acord cadru: 40800 lei

Valoare maxima acord cadru: 285600 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 71400 lei

Valoare minima acord cadru: 40800 lei

Valoare maxima acord cadru: 285600 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 714 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella O3 complex (3,10,15,19,34)

Lot nr.: 57
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru:16 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 4 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 4000 lei

Valoare minima acord cadru: 4000 lei

Valoare maxima acord cadru: 16000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 4000 lei

Valoare minima acord cadru: 4000 lei

Valoare maxima acord cadru: 16000 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 40 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Sulpliment mCCDA

Lot nr.: 135
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 cutii

Cantitate maxima acord cadru: 8 cutii

Cantitate minima contract subsecvent: 1 cutie

Cantitate maxima contract subsecvent: 2 cutii

Valoare maxima contract subsecvent: 1100 lei

Valoare minima acord cadru: 2200 lei

Valoare maxima acord cadru: 4400 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 2200 lei

Valoare maxima acord cadru: 4400 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 1100 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 11 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella H:E

Lot nr.: 36
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 32 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 8 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 3200 lei

Valoare minima acord cadru: 1600 lei

Valoare maxima acord cadru: 12800 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 3200 lei

Valoare minima acord cadru: 1600 lei

Valoare maxima acord cadru: 12800 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 32 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Pense plastic unica folosinta

Lot nr.: 190
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141000 Consumabile medicale nechimice de unică folosinţă şi consumabile hematologice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 8400 bucati

Cantitate maxima acord cadru: 184000 bucati

Cantitate minima contract subsecvent: 2100 bucati

Cantitate maxima contract subsecvent: 46000 bucati

Valoare maxima contract subsecvent: 57500 lei

Valoare minima acord cadru: 10500 lei

Valoare maxima acord cadru: 230000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 10500 lei

Valoare maxima acord cadru: 230000 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 57500 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 575 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella H:d

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 40 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 10 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 3550 lei

Valoare minima acord cadru: 1420 lei

Valoare maxima acord cadru: 14200 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 3550 lei

Valoare minima acord cadru: 1420 lei

Valoare maxima acord cadru: 14200 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 35.50 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella O:22

Lot nr.: 47
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 16 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 4 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 1860 lei

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 7440 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 1860 lei

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 7440 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 18.60 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella H:z 29

Lot nr.: 32
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 32 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 8 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 2840 lei

Valoare minima acord cadru: 1420 lei

Valoare maxima acord cadru: 11360 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 2840 lei

Valoare minima acord cadru: 1420 lei

Valoare maxima acord cadru: 11360 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 28.40 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella polivalent HMC (K,L,r,z,y,Z4)

Lot nr.: 61
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru:80 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 20 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 9300 lei

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 37200 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 9300 lei

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 37200 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 93 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Apa demineralizata x 5 ml

Lot nr.: 115
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 12 cutii

Cantitate maxima acord cadru: 40 cutii

Cantitate minima contract subsecvent: 3 cutii

Cantitate maxima contract subsecvent: 10 cutii

Valoare maxima contract subsecvent: 2700 lei

Valoare minima acord cadru: 3240 lei

Valoare maxima acord cadru: 10800 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 3240 lei

Valoare maxima acord cadru: 10800 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 2700 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 27 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella polivalent OMA (A, B, D, E, L)

Lot nr.: 62
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru:32 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 8 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 3720 lei

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 14880 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 3720 lei

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 14880 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 37.20 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Placi ELISA POLYSORP

Lot nr.: 216
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141000 Consumabile medicale nechimice de unică folosinţă şi consumabile hematologice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 240 bucati

Cantitate maxima acord cadru: 720 bucati

Cantitate minima contract subsecvent: 60 bucati

Cantitate maxima contract subsecvent: 180 bucati

Valoare maxima contract subsecvent: 1800 lei

Valoare minima acord cadru: 2400 lei

Valoare maxima acord cadru: 7200 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 2400 lei

Valoare maxima acord cadru: 7200 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 1800 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 18 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella H:q

Lot nr.: 73
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru:8 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 2 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 930 lei

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 3720 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 930 lei

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 3720 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 9.30 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Capilar secventiere 50 cm

Lot nr.: 197
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141000 Consumabile medicale nechimice de unică folosinţă şi consumabile hematologice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 bucati

Cantitate maxima acord cadru: 8 bucati

Cantitate minima contract subsecvent: 1 bucata

Cantitate maxima contract subsecvent: 2 bucati

Valoare maxima contract subsecvent: 12000 lei

Valoare minima acord cadru: 24000 lei

Valoare maxima acord cadru: 48000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 24000 lei

Valoare maxima acord cadru: 48000 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 12000 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 120 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Agent decontaminare acizi nucleici (flacon 450 ml)

Lot nr.: 140
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 12 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 400 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 3 flacoane

Cantitate maxima contract subsecvent: 100 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 16000 lei

Valoare minima acord cadru: 1920 lei

Valoare maxima acord cadru: 64000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 1920 lei

Valoare maxima acord cadru: 64000 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 16000 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 160 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Mediu Culturi celulare MEM

Lot nr.: 170
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 88 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 192 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 22 flacoane

Cantitate maxima contract subsecvent: 48 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 24000 lei

Valoare minima acord cadru: 44000 lei

Valoare maxima acord cadru: 96000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 44000 lei

Valoare maxima acord cadru: 96000 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 24000 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 240 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Plicuri Genbox (microaerobioza)

Lot nr.: 133
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 cutii

Cantitate maxima acord cadru: 16 cutii

Cantitate minima contract subsecvent: 1 cutie

Cantitate maxima contract subsecvent: 4 cutii

Valoare maxima contract subsecvent: 2000 lei

Valoare minima acord cadru: 2000 lei

Valoare maxima acord cadru: 8000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 2000 lei

Valoare maxima acord cadru: 8000 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 2000 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 20 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Clorura de magneziu 25mM

Lot nr.: 153
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 12 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 3 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 240 lei

Valoare minima acord cadru: 320 lei

Valoare maxima acord cadru: 960 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 320 lei

Valoare maxima acord cadru: 960 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 240 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 2.40 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

TAE 10 x

Lot nr.: 152
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 litri

Cantitate maxima acord cadru: 8 litri

Cantitate minima contract subsecvent: 1 litru

Cantitate maxima contract subsecvent: 2 litri

Valoare maxima contract subsecvent: 400 lei

Valoare minima acord cadru: 800 lei

Valoare maxima acord cadru: 1600 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 800 lei

Valoare maxima acord cadru: 1600 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 400 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 4 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella O:23

Lot nr.: 48
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 16 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 4 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 1860 lei

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 7440 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 1860 lei

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 7440 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 18.60 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Kit extractie produsi PCR din gel de agaroza 1 buc (50 reactii/kit)

Lot nr.: 82
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 bucati

Cantitate maxima acord cadru:24 bucati

Cantitate minima contract subsecvent: 1 bucata

Cantitate maxima contract subsecvent: 6 bucati

Valoare maxima contract subsecvent: 2220 lei

Valoare minima acord cadru: 1480 lei

Valoare maxima acord cadru: 8880 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 2220 lei

Valoare minima acord cadru: 1480 lei

Valoare maxima acord cadru: 8880 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 22.20 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Halate de unica folosinta

Lot nr.: 183
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141000 Consumabile medicale nechimice de unică folosinţă şi consumabile hematologice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 2960 bucati

Cantitate maxima acord cadru: 48400 bucati

Cantitate minima contract subsecvent: 740 bucati

Cantitate maxima contract subsecvent: 12100 bucati

Valoare maxima contract subsecvent: 48400 lei

Valoare minima acord cadru: 11840 lei

Valoare maxima acord cadru: 193600 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 11840 lei

Valoare maxima acord cadru: 193600 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 48400 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 484 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Varfuri cu filtru dublu, sterile 20 μl (1 bax/10 cutii x 96 buc)

Lot nr.: 181
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141000 Consumabile medicale nechimice de unică folosinţă şi consumabile hematologice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 68 baxuri

Cantitate maxima acord cadru: 2688 baxuri

Cantitate minima contract subsecvent: 17 baxuri

Cantitate maxima contract subsecvent: 672 baxuri

Valoare maxima contract subsecvent: 470400 lei

Valoare minima acord cadru: 47600 lei

Valoare maxima acord cadru: 1881600 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 47600 lei

Valoare maxima acord cadru: 1881600 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 470400 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 4704 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Anticorpi monoclonali antipestivirusuri

Lot nr.: 96
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 16 ml

Cantitate maxima acord cadru:48 ml

Cantitate minima contract subsecvent: 4 ml

Cantitate maxima contract subsecvent: 12 ml

Valoare maxima contract subsecvent: 3600 lei

Valoare minima acord cadru: 4800 lei

Valoare maxima acord cadru: 14400 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 3600 lei

Valoare minima acord cadru: 4800 lei

Valoare maxima acord cadru: 14400 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 36 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella H:7

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 16 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 4 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 1860 lei

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 7440 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 1860 lei

Valoare minima acord cadru: 1860 lei

Valoare maxima acord cadru: 7440 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 18.6 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Agar nutritiv

Lot nr.: 102
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 12 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 40 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 3 flacoane

Cantitate maxima contract subsecvent: 10 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 1160 lei

Valoare minima acord cadru: 1392 lei

Valoare maxima acord cadru: 4640 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 1392 lei

Valoare maxima acord cadru: 4640 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 1160 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 11.6 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella H:q,s,t,p,u

Lot nr.: 16
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 12 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 3 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 2340 lei

Valoare minima acord cadru: 3120 lei

Valoare maxima acord cadru: 9360 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 2340 lei

Valoare minima acord cadru: 3120 lei

Valoare maxima acord cadru: 9360 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 23.40 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Mediu Culturi celulare DMEM cu HEPES

Lot nr.: 171
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 24 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 72 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 6 flacoane

Cantitate maxima contract subsecvent: 18 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 9000 lei

Valoare minima acord cadru: 12000 lei

Valoare maxima acord cadru: 36000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 12000 lei

Valoare maxima acord cadru: 36000 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 9000 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 90 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Discriminare suse EST

Lot nr.: 93
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 12 kituri

Cantitate maxima acord cadru:120 kituri

Cantitate minima contract subsecvent: 3 kit

Cantitate maxima contract subsecvent: 30 kituri

Valoare maxima contract subsecvent: 225000 lei

Valoare minima acord cadru: 90000 lei

Valoare maxima acord cadru: 900000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 225000 lei

Valoare minima acord cadru: 90000 lei

Valoare maxima acord cadru: 900000 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 2250 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Agar TSI

Lot nr.: 104
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 12 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 32 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 3 flacoane

Cantitate maxima contract subsecvent: 8 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 854 lei

Valoare minima acord cadru: 1281 lei

Valoare maxima acord cadru: 3416 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 1281 lei

Valoare maxima acord cadru: 3416 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 854 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 8.54 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Kit ELISA pentru detectia anticorpi pentru pesta porcina clasica

Lot nr.: 94
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 kituri

Cantitate maxima acord cadru:32 kituri

Cantitate minima contract subsecvent: 1 kit

Cantitate maxima contract subsecvent: 8 kituri

Valoare maxima contract subsecvent: 40000 lei

Valoare minima acord cadru: 20000 lei

Valoare maxima acord cadru: 160000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 40000 lei

Valoare minima acord cadru: 20000 lei

Valoare maxima acord cadru: 160000 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 400 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Apa ultrapura, puritate biologie moleculara

Lot nr.: 143
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 16 litri

Cantitate maxima acord cadru: 1980 litri

Cantitate minima contract subsecvent: 4 litri

Cantitate maxima contract subsecvent: 495 litri

Valoare maxima contract subsecvent: 99000 lei

Valoare minima acord cadru: 3200 lei

Valoare maxima acord cadru: 396000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 3200 lei

Valoare maxima acord cadru: 396000 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 99000 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 990 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

PBS 10 x

Lot nr.: 147
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 12 litri

Cantitate maxima acord cadru: 192 litri

Cantitate minima contract subsecvent: 3 litri

Cantitate maxima contract subsecvent: 48 litri

Valoare maxima contract subsecvent: 12000 lei

Valoare minima acord cadru: 3000 lei

Valoare maxima acord cadru: 48000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare minima acord cadru: 3000 lei

Valoare maxima acord cadru: 48000 lei

Valoare maxima contract subsecvent: 12000 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 120 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiser Salmonella H:c

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 4 flacoane

Cantitate maxima acord cadru: 24 flacoane

Cantitate minima contract subsecvent: 1 flacon

Cantitate maxima contract subsecvent: 6 flacoane

Valoare maxima contract subsecvent: 2130 lei

Valoare minima acord cadru: 1420 lei

Valoare maxima acord cadru: 8520 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program / Proiect Alte finantari

II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 2130 lei

Valoare minima acord cadru: 1420 lei

Valoare maxima acord cadru: 8520 lei

Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent: 21.30 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Development folders

Lot nr.: 206
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141000 Consumabile medicale nechimice de unică folosinţă şi consumabile hematologice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord cadru: 20 pachete

Cantitate maxima acord cadru: 80 pachete

Cantitate minima contract subsecvent: 5 pachete

Cantitate maxima contract subsecvent: 20 pachete

Valoare maxima contract subsecvent: 500 lei

Valoare minima acord cadru: 500 lei

Valoare maxima acord cadru: 2000 lei

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se re&ic