Leveringen - 193134-2019

25/04/2019    S81

România-Cluj-Napoca: Computere personale

2019/S 081-193134

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Universitatea „Babes-Bolyai”
Număr naţional de înregistrare: 4305849
Adresă: Str. Ion I.C. Brătianu nr. 14
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 400079
Țară: România
Persoană de contact: Tiberiu Morosan
E-mail: liviu.sava@ubbcluj.ro, monica.andrea@ubbcluj.ro, ocsana.muntean@ubbcluj.ro, ancuta.toma@ubbcluj.ro, raveca.dragan@ubbcluj.ro, liliana.petrea@ubbcluj.ro
Telefon: +40 264405342
Fax: +40 264592838

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.ubbcluj.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.e-licitatie.ro
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Educație

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziție echipamente IT împărțite în 12 loturi

Număr de referinţă: 3LD-VP/18.03.2019
II.1.2)Cod CPV principal
30213000 Computere personale
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achizitia de echipamente IT necesare facultatilor, directiilor si serviciilor din cadrul Universitatii „Babes-Bolyai” Cluj-Napoca.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 13.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor/informatii suplimentare, respectiv cu maxim 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 12
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Desktop model 3

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30213000 Computere personale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Str. I.I.C. Bratianu nr. 14, Cluj-Napoca.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Desktop model 3.

— cantitate minima acord-cadru — 8 buc.,

— cantitate maxima acord-cadru — 72 buc.,

— cantitate minima contract subsecvent — 1 buc.,

— cantitate maxima contract subsecvent — 8 buc.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent care se poate atribui: 33 730,80 RON fara TVA.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Videoproiector model 3

Lot nr.: 12
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38652120 Videoproiectoare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Str. I.I.C. Bratianu nr. 14, Cluj-Napoca.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Videoproiector model 3.

— cantitate minima acord-cadru — 6 buc.,

— cantitate maxima acord-cadru — 54 buc.,

— cantitate minima contract subsecvent — 1 buc.,

— cantitate maxima contract subsecvent — 6 buc.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent care se poate atribui: 18 894,12 RON fara TVA.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Videoproiector model 2

Lot nr.: 11
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38652120 Videoproiectoare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Str. I.I.C. Bratianu nr. 14, Cluj-Napoca.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Videoproiector model 2.

— cantitate minima acord-cadru — 9 buc.,

— cantitate maxima acord-cadru — 81 buc.,

— cantitate minima contract subsecvent — 1 buc.,

— cantitate maxima contract subsecvent — 9 buc.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent care se poate atribui: 23 110,11 RON fara TVA.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Videoproiector model 1

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38652120 Videoproiectoare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Str. I.I.C. Bratianu nr. 14, Cluj-Napoca.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Videoproiector model 1.

— cantitate minima acord-cadru — 8 buc.,

— cantitate maxima acord-cadru — 72 buc.,

— cantitate minima contract subsecvent — 1 buc.,

— cantitate maxima contract subsecvent — 8 buc.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent care se poate atribui: 16 278,16 RON fara TVA.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Desktop model 1

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30213000 Computere personale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Str. I.I.C. Bratianu nr. 14, Cluj-Napoca.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Desktop model 1.

— cantitate minima acord-cadru — 32 buc.,

— cantitate maxima acord-cadru — 288 buc.,

— cantitate minima contract subsecvent — 1 buc.,

— cantitate maxima contract subsecvent — 32 buc.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent care se poate atribui: 76 862,72 RON fara TVA.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Laptop model 1

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30213100 Computere portabile
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Str. I.I.C. Bratianu nr. 14, Cluj-Napoca.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Laptop model 1.

— cantitate minima acord-cadru — 7 buc.,

— cantitate maxima acord-cadru — 58 buc.,

— cantitate minima contract subsecvent — 1 buc.,

— cantitate maxima contract subsecvent — 7 buc.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent care se poate atribui: 18 291,77 RON fara TVA.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Netbook model 2

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30213100 Computere portabile
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Str. I.I.C. Bratianu nr. 14, Cluj-Napoca.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Netbook model 2.

— cantitate minima acord-cadru — 2 buc.,

— cantitate maxima acord-cadru — 22 buc.,

— cantitate minima contract subsecvent — 1 buc.,

— cantitate maxima contract subsecvent — 2 buc.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent care se poate atribui: 8 357,42 RON fara TVA.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

All-in-one

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30213000 Computere personale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Str. I.I.C. Bratianu nr. 14, Cluj-Napoca.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

All-in-one.

— cantitate minima acord-cadru — 10 buc.,

— cantitate maxima acord-cadru — 90 buc.,

— cantitate minima contract subsecvent — 1 buc.,

— cantitate maxima contract subsecvent — 10 buc.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent care se poate atribui: 55 156,50 RON fara TVA.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Laptop model 2

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30213100 Computere portabile
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Str. I.I.C. Bratianu nr. 14, Cluj-Napoca.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Laptop model 2.

— cantitate minima acord-cadru — 10 buc.,

— cantitate maxima acord-cadru — 87 buc.,

— cantitate minima contract subsecvent — 1 buc.,

— cantitate maxima contract subsecvent — 10 buc.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent care se poate atribui: 32 094,80 RON fara TVA.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Desktop model 2

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30213000 Computere personale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Str. I.I.C. Bratianu nr. 14, Cluj-Napoca.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Desktop model 2.

— cantitate minima acord-cadru — 24 buc.,

— cantitate maxima acord-cadru — 216 buc.,

— cantitate minima contract subsecvent — 1 buc.,

— cantitate maxima contract subsecvent — 24 buc.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent care se poate atribui: 81 032,16 RON fara TVA.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Laptop model 3

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30213100 Computere portabile
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Str. I.I.C. Bratianu nr. 14, Cluj-Napoca.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Laptop model 3.

— cantitate minima acord-cadru — 7 buc.,

— cantitate maxima acord-cadru — 58 buc.,

— cantitate minima contract subsecvent — 1 buc.,

— cantitate maxima contract subsecvent — 7 buc.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent care se poate atribui: 35 788,62 RON fara TVA.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Netbook model 1

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30213100 Computere portabile
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Str. I.I.C. Bratianu nr. 14, Cluj-Napoca.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Netbook model 1.

— cantitate minima acord-cadru — 2 buc.,

— cantitate maxima acord-cadru — 15 buc.,

— cantitate minima contract subsecvent — 1 buc.,

— cantitate maxima contract subsecvent — 2 buc.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent care se poate atribui: 7 535,48 RON fara TVA.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

(a) Ofertanții, asociații și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164,165,167 din Legea nr. 98/2016. In acest sens se va completa formularul DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 de către operatorii economici (ofertanți, asociați și subcontractanți) participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri, dupa aplicarea criteriului de atribuire.

Aceste documente sunt:

1) Certificat de atestare fiscală eliberat de Administrația Finanțelor Publice pentru obligațiile de plată către bugetul general consolidat din care să reiasă că ofertantul nu are datorii restante la data prezentării acestuia, mai mari decat cuantumul stabilit, în conformitate cu art. 165 si 166 alin. (2) din Legea 98/2016;

2) Certificatul privind impozitele și taxele locale eliberat de Direcția de impozite și taxe locale din care să reiasă că ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii acestuia, în baza prevederilor art. 165 și 166 alin. (2) din Legea 98/2016;

3) Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; dupa caz, alte documente;

4) După caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

5) Alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/asociatul/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractantă va accepta în cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) în locul documentelor solicitate în vederea demonstrarii cerințelor de calificare, inclusiv a capacității de exercitare, ca dovadă preliminară. DUAE poate fi completat în SEAP în mod direct (detalii cu privire la întocmirea DUAE se regăsesc, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE – Ghid de completare DUAE” și în „Notificarea privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice elaborată de ANAP” disponibilă la adresa http://anap.gov.ro/web/documente-utile/notificari/?future=false),

(b) Neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 59–60 Legea 98/2016, completand in acest sens formularul DUAE, precum si Declaratie conform art. 59–60 din Legea nr. 98/2016, care va fi prezentata de catre toti participantii la procedura (ofertanti, asociati, subcontractanti) — formularul nr. 3 din sectiunea „Modele de formulare atasate in SICAP” (noul SEAP), odata cu depunerea DUAE.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității/entității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— rector acad. — prof. Ioan Aurel Pop,

— prorector — prof.dr. Dan-Tudor Lazar,

— prorector — prof.dr. Ioan Bolovan,

— director general ad-tiv. — ec. Ioan Neag,

— director general adjunct — ec. Simona-Cornelia Tatomir,

— director financiar-contabil — ec. Istvan Pusok,

— director Directia Juridica si [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 3
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 27/05/2019
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 27/09/2019
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 27/05/2019
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

1) Se solicita depunerea documentelor valabile scanate, semnate cu semnatura electronica extinsa a semnatarului, conform legii;

2) In scopul aplicarii prevederilor art. 63 alin. (2) din Legea 98/2016, pentru a facilita accesul la datele de identificare ale participantilor la procedura, se va completa DUAE. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat, subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila;

3) Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere,dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, asociatului cat si ale subcontractantului, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire;

4) Dovada indeplinirii criteriilor de calificare solicitate se face doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar, dupa aplicarea criteriului de atribuire – conform art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016 si art. 132 alin. (2) din HG 395/2016;

5) Comunicarile transmise prin mijloace electronice de catre autoritatea contractanta, pe adresele indicate in oferta, se considera efectuate in momentul transmiterii;

6) În cazul în care exista discrepante între informatiile prevazute în DUAE si cele prevazute în anunț, prevaleaza informatiile din anunț — conf. art. 20 alin. (7) din HG 395/2016;

7) Se vor completa (dupa caz) formularele din sectiunea „Modele de formulare”;

8) Departajarea ofertelor clasate pe locul 1 cu acelasi pret — in cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi;

9) Departajarea eventualelor oferte cu preturi egale clasate pe locul 2 sau 3 - in cazul in care se constata ca ofertele clasate pe locul 2 sau 3 au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi; acesta din urma nu poate fi îmbunatatit decât până la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform art. 8 si art. 49 din Legea 101/2016, persoana care se consideră vătămată se poate adresa CNCS/instanței de judecată competente, în termen de maxim 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul autorității contractante considerat nelegal.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Direcția Juridică și Achiziții Publice, Biroul Juridic
Adresă: Str. I.I.C. Brătianu nr. 14
Localitate: Cluj-Napoca
Cod poștal: 400079
Țară: România
Telefon: +40 264405450
Fax: +40 264592838

Adresă internet: https://mail.ubbcluj.ro

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22/04/2019