Leveringen - 193201-2019

25/04/2019    S81

România-Bucureşti: Material pentru suturi chirurgicale

2019/S 081-193201

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan”
Număr naţional de înregistrare: 4204178
Adresă: Șoseaua Vitan-Bârzești nr. 13, sector 4, cod unic de identificare: 4204178/2018/118
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 042122
Țară: România
Persoană de contact: Mariana Stavri
E-mail: achizitii.sfib@gmail.com
Telefon: +40 3674857
Fax: +40 3674857
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.sfib.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.e-licitatie.ro
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Unitate spitalicească
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord-cadru furnizare fire sutură

Număr de referinţă: 1
II.1.2)Cod CPV principal
33141125 Material pentru suturi chirurgicale
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Datorita restrictiei de 5 000 caractere, se va vedea caietul de sarcini. Termenul in care autoritatea contractanta raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare este in a 12-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Operatorii economici pot solicita clarificari cu 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 4 543 296.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 19
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 19
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

FIR NERESORBABIL MULTIFILAMENT MATASE-SILK SECTIUNE AC ROTUND

Lot nr.: 18
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141125 Material pentru suturi chirurgicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Sos. Vitan-Barzesti nr. 13, sector 4, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Val celui mai mare ctr subsecv=318,48

Conform caietului de sarcini

Gr fir L fir L ac Curbura ac

3/0 85-90 cm 28-30 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv=24/36 min/max acord cadru=576/864

2/0 85-90 cm 32-34 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv=36/48 min/max acord cadru=864/1152

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 7 643.52 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

FIR POLIPROPILENA NERESORBABIL DUBLU ARMAT PENTRU CHIRURGIA VASCULARA CU DOUA ACE MONOFALIMENT SECTIUNE AC TAPER POINT

Lot nr.: 17
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141125 Material pentru suturi chirurgicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Sos. Vitan-Barzesti nr. 13, sector 4, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Val celui mai mare ctr subsecv=96,00

Conform caietului de sarcini

Gr fir L fir L ac Curbura ac

7/0 85-90 cm 12-13 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv=20/24 min/max acord cadru=480/576

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 304.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

FIR POLIPROPILENA NERESORBABIL DUBLU ARMAT PENTRU CHIRURGIA VASCULARA CU DOUA ACE MONOFALIMENT SECTIUNE AC ROTUND

Lot nr.: 16
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141125 Material pentru suturi chirurgicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Sos. Vitan-Barzesti nr. 13, sector 4, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Val celui mai mare ctr subsecv=1346.40

Conform caietului de sarcini

Gr fir L fir L ac Curbura ac

6/0 85-90 cm 12-13 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv=60/72 min/max acord cadru=1440/1728

5/0 85-90 cm 12-13 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv=48/60 min/max acord cadru=1152/1440

5/0 85-90 cm 16-17 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv=60/72 min/max acord cadru=1440/1728

4/0 85-90 cm 16-17 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv=36/48 min/max acord cadru=864/1152

4/0 85-90 cm 18-20 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv=30/36 min/max acord cadru=720/864

4/0 85-90 cm 25-26 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv=30/36 min/max acord cadru=720/864

3/0 85-90 cm 17-19mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv=30/36 min/max acord cadru=720/864

3/0 85-90 cm 30-32 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv=30/36 min/max acord cadru=720/864

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 32 313.60 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

FIR POLIESTER MULTIFILAMENT NERESORBABIL SECTIUNE AC ROTUND

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141125 Material pentru suturi chirurgicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Sos. Vitan-Barzesti nr. 13, sector 4, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Val celui mai mare ctr subsecv=37732.68

Conform caietului de sarcini

Gr fir L fir L ac Curbura ac

4/0 75-90cm 19-21 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv.=30/48 min/max acord cadru=720/1152

3/0 75-90 cm 24-26 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv.=36/60 min/max acord cadru=864/1440

3/0 75-90cm 27-28 mm 3/8 cerc min/max ctr subsecv.=144/216 min/max acord cadru=3456/5184

3/0 85-90cm 26-28 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv.=2804/972 min/max acord cadru=19296/23328

2/0 75-90 cm 26-28 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv.=360/540 min/max acord cadru=8640/12960

2/0 85-90 cm 30-32mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv.=1312/1800 min/max acord cadru=31488/43200

2/0 75-90cm 30-32 mm 3/8 cerc min/max ctr subsecv.=432/564 min/max acord cadru=10368/13536

0 85-90cm 28-30mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv.=440/780 min/max acord cadru=10560/18720

0 85-90 cm 38-40 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv.=240/540 min/max acord cadru=5760/12960

0 85-90 cm 35-45 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv.=820/1020 min/max acord cadru=19680/24480

1 90-150 cm 31-33 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv.=280/420 min/max acord cadru=6720/10080

1 90-150 cm 38-40 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv.=340/540 min/max acord cadru=8160/12960

1 85-90cm 44-46 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv.=604/700 min/max acord cadru=14496/16800

2 90-150 cm 45-48 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv.=1700/1960 min/max acord cadru=40800/47040

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 905 584.32 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

FIR ACID POLIGLICONIC MULTIFILAMENT RESORBABIL SECTIUNE AC ROTUND POLIGLICOLIC

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141125 Material pentru suturi chirurgicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Sos. Vitan-Barzesti nr. 13, sector 4, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Val celui mai mare ctr subsecv=70372,96

Conform caietului de sarcini

Gr fir L fir L ac Curbura ac

4/0 75-80 cm 22-26 mm 1/2cerc min/max ctr subsecv.=72/108 min/max acord cadru=1728/2592

3/0 75-80 cm 22-22.5 mm 1/2cerc min/max ctr subsecv.=96/120 min/max acord cadru=2304/2880

3/0 70-75 cm 22-24mm 1/2cerc min/max ctr subsecv.=72/100 min/max acord cadru=1728/2400

3/0 85-90 cm 26-28mm 1/2cerc min/max ctr subsecv.=616/660 min/max acord cadru=14784/15840

2/0 85-90 cm 26-27mm 1/2cerc min/max ctr subsecv.=540/900 min/max acord cadru=12960/21600

2/0 85-90 cm 30-32mm 1/2cerc min/max ctr subsecv.=730/840 min/max acord cadru=17520/20160

2/0 85-90 cm 30-34mm 1/2cerc min/max ctr subsecv.=480/560 min/max acord cadru=11520/13440

0 85-90 cm 32-34mm 1/2cerc min/max ctr subsecv.=400/480 min/max acord cadru= 9600/11520

0 85-90 cm 40-41mm 3/8cerc min/max ctr subsecv.=660/930 min/max acord cadru= 15840/22320

0 85-90 cm 42-45mm 1/2cerc min/max ctr subsecv.=580/780 min/max acord cadru= 13920/18720

1 85-90 cm 29-31mm 1/2cerc min/max ctr subsecv.=400/480 min/max acord cadru= 9600/11520

1 85-90 cm 36-37mm 1/2cerc min/max ctr subsecv.=480/864 min/max acord cadru= 11520/20736

1 85-90 cm 44-46mm 1/2cerc min/max ctr subsecv.=460/630 min/max acord cadru= 11040/15120

2 85-90 cm 32-34mm 1/2cerc min/max ctr subsecv.=376/480 min/max acord cadru= 9024/11520

2 85-90 cm 47-48mm 1/2cerc min/max ctr subsecv.=1000/1350 min/max acord cadru= 24000/32400

2 85-90 cm 48-50mm 1/2cerc min/max ctr subsecv.=540/620 min/max acord cadru= 12960/14880

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 688 951.04 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

FIR POLIDIOXANONA RESORBABIL MONOFILAMENT SECTIUNE AC ROTUND

Lot nr.: 15
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141125 Material pentru suturi chirurgicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Sos. Vitan-Barzesti nr. 13, sector 4, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Val celui mai mare ctr subsecv=1966.32

Conform caietului de sarcini

Gr fir L fir L ac Curbura ac

5/0 70-85 cm 13-14 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv=36/48min/max acord cadru=864/1152

4/0 70-75 cm 13-14 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv=100/120 min/max acord cadru=2400/2880

3/0 70-75 cm 15-26 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv=100/120 min/max acord cadru=2400/2880

1 90-100 cm 38-40 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv=100/120 min/max acord cadru=2400/2880

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 47 191.68 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

FIR POLIPROPILENA MONOFILAMENT NERESORBABILE SECTIUNE AC REVERSE CUTTING

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141125 Material pentru suturi chirurgicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Sos. Vitan-Barzesti nr. 13, sector 4, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Val celui mai mare ctr subsecv=4278.42

Conform caietului de sarcini

Gr fir L fir L ac Curbura ac

5/0 70-72 cm 16 mm 3/8 cerc min/max ctr subsecv.=15/18 min/max acord cadru=360/432

4/0 70-72 cm 19 mm 3/8 cerc min/max ctr subsecv.=36/48 min/max acord cadru=864/1152

4/0 70-72 cm 16 mm 3/8 cerc min/max ctr subsecv.=10/12 min/max acord cadru=240/288

3/0 70-72 cm 24 mm 3/8 cerc min/max ctr subsecv.=12/24 min/max acord cadru=288/576

3/0 70-72 cm 19 mm 3/8 cerc min/max ctr subsecv.= 84/144 min/max acord cadru=2016/3456

2/0 85-90 cm 28-30 mm 3/8 cerc min/max ctr subsecv.= 172/240 min/max acord cadru=4128/5760

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 102 682.08 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

FIR ACID POLIGLICONIC MULTIFILAMENT RESORBABIL SECTIUNE AC REVERSE CUTTING

Lot nr.: 11
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141125 Material pentru suturi chirurgicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Sos. Vitan-Barzesti nr. 13, sector 4, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Val celui mai mare ctr subsecv=23311.20

Conform caietului de sarcini

Gr fir L fir L ac Curbura ac

4/0 70-75 cm 22-26 mm 3/8 cerc min/max ctr subsecv.=60/72 min/max acord cadru=1440/1728

3/0 70-75 cm 26-28 mm 3/8 cerc min/max ctr subsecv.=72/84 min/max acord cadru=1728/2016

3/0 70-75 cm 22-24 mm 3/8 cerc min/max ctr subsecv.=192/300 min/max acord cadru=4608/7200

2/0 85-90 cm 30-32 mm 1/2cerc min/max ctr subsecv.=304/384 min/max acord cadru=7296/9216

0 85-90 cm 26-28 mm 1/2cerc min/max ctr subsecv.=120/144 min/max acord cadru=2880/3456

0 85-90 cm 35-46 mm 3/8cerc min/max ctr subsecv.=484/588 min/max acord cadru=11616/14112

1 85-90 cm 26-28 mm 1/2cerc min/max ctr subsecv.=132/180 min/max acord cadru=3168/4320

1 85-90 cm 40-42 mm 1/2cerc min/max ctr subsecv.=210/420 min/max acord cadru=5040/10080

2 85-90 cm 28-30 mm 3/8cerc min/max ctr subsecv.=496/624 min/max acord cadru=11904/14976

2 140-150 cm 28-30 mm 3/8cerc min/max ctr subsecv.=126/156 min/max acord cadru=3024/3744

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 559 468.80 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

FIR POLIPROPILENA MONOFILAMENT NERESORBABILE SECTIUNE AC TAPERPOINT

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141125 Material pentru suturi chirurgicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Sos. Vitan-Barzesti nr. 13, sector 4, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Val celui mai mare ctr subsecv=2064.12

Conform caietului de sarcini

Gr fir L fir L ac Curbura ac

10/0 25 cm 5 mm 3/8 cerc min/max ctr subsecv.=4/6 min/max acord cadru=96/144

9/0 25 cm 5 mm 3/8 cerc min/max ctr subsecv.=4/6 min/max acord cadru=96/144

8/0 35 cm 8 mm 3/8 cerc min/max ctr subsecv.=4/6 min/max acord cadru=96/144

7/0 45 cm 8 mm 3/8 cerc min/max ctr subsecv.=4/6 min/max acord cadru=96/144

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 49 538.88 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

FIR POLIESTER MULTIFILAMENT NERESORBABIL SECTIUNE AC REVERS CUTTING

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141125 Material pentru suturi chirurgicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Sos. Vitan-Barzesti nr. 13, sector 4, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Val celui mai mare ctr subsecv=15414.72

Conform caietului de sarcini

Gr fir L fir L ac Curbura ac

4/0 45-75 cm 18-19 mm 3/8 cerc min/max ctr subsecv.=30/48 min/max acord cadru=720/1152

3/0 45-75 cm 22-24 mm 3/8 cerc min/max ctr subsecv.=100/144 min/max acord cadru=2400/3456

3/0 140-150cm 28-30 mm 3/8 cerc min/max ctr subsecv.=172/204 min/max acord cadru=4128/4896

2/0 140-150cm 30-32 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv.=284/384 min/max acord cadru=6816/9216

2/0 85-90 cm 30-32 mm 3/8 cerc min/max ctr subsecv.=182/240 min/max acord cadru=4368/5760

0 85-90 cm 35-45mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv.=548/792 min/max acord cadru=13152/19008

2 90-150cm 36-38 mm 3/8 cerc min/max ctr subsecv.=316/384 min/max acord cadru=7584/9216

2 90-150cm 50-70mm 3/8 cerc min/max ctr subsecv.=162/240 min/max acord cadru=3888/5760

0 85-90 cm 30-32 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv.=504/600 min/max acord cadru=12096/14400

1 85-90 cm 36-38 mm 3/8 cerc min/max ctr subsecv.=244/300 min/max acord cadru=5856/7200

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 369 953.28 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

FIR POLIDIOXANONA RESORBABIL MONOFILAMENT SECTIUNE AC REVERS CUTTING

Lot nr.: 13
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141125 Material pentru suturi chirurgicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Sos. Vitan-Barzesti nr. 13, sector 4, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Val celui mai mare ctr subsecv=575.88

Conform caietului de sarcini

Gr fir L fir L ac Curbura ac

5/0 45 cm 19-20 mm 3/8 cerc min/max ctr subsecv=10/12 min/max acord cadru=240/288

4/0 45 cm 19-20 mm 3/8 cerc min/max ctr subsecv=10/12 min/max acord cadru=240/288

3/0 70-75 cm 25-26 mm 1/2cerc min/max ctr subsecv=72/84 min/max acord cadru=1728/2016

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 13 821.12 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

FIR POLIPROPILENA MONOFILAMENT NERESORBABILE SECTIUNE AC TRIUNGHI

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141125 Material pentru suturi chirurgicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Sos. Vitan-Barzesti nr. 13, sector 4, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Val celui mai mare ctr subsecv=1670,40

Conform caietului de sarcini

Gr fir L fir L ac Curbura ac

2 85-90 cm 48-50 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv.=120/140 min/max acord cadru=2880/3456

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 40 089.60 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

FIR POLIGLICAPRON RESORBABIL MONOFILAMENT SECTIUNE AC REVERS CUTTING

Lot nr.: 12
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141125 Material pentru suturi chirurgicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Sos. Vitan-Barzesti nr. 13, sector 4, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Val celui mai mare ctr subsecv=159,00

Conform caietului de sarcini

Gr fir L fir L ac Curbura ac

5/0 45 cm 19-20 mm 3/8 cerc min/max ctr subsecv=10/12 min/max acord cadru=240/288

4/0 70-75 cm 24-26 mm 3/8 cerc min/max ctr subsecv=10/12 min/max acord cadru=240/288

4/0 70-75 cm 219-20 mm 3/8 cerc min/max ctr subsecv=10/12 min/max acord cadru=240/288

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 3 816.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

FIR POLIPROPILENA MONOFILAMENT NERESORBABILE SECTIUNE AC TAPERCUT

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141125 Material pentru suturi chirurgicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Sos. Vitan-Barzesti nr. 13, sector 4, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Val celui mai mare ctr subsecv=748,26

Conform caietului de sarcini

Gr fir L fir L ac Curbura ac

8/0 35 cm 13 mm 3/8 cerc min/max ctr subsecv.=4/6 min/max acord cadru=96/144

7/0 45 cm 8 mm 3/8 cerc min/max ctr subsecv.=4/6 min/max acord cadru=96/144

6/0 70-72 cm 13 mm 3/8 cerc min/max ctr subsecv.=4/6 min/max acord cadru=96/144

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 17 958.24 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

FIR POLIPROPILENA MONOFILAMENT NERESORBABILE SECTIUNE AC ROTUND

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141125 Material pentru suturi chirurgicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Sos. Vitan-Barzesti nr. 13, sector 4, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Val celui mai mare ctr subsecv=410894.68

Conform caietului de sarcini

Gr fir L fir L ac Curbura ac

4/0 70-72 cm 13 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv.=10/12 min/max acord cadru=240/288

3/0 85-90 cm 26-28mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv.=122/144 min/max acord cadru=2928/3456

2/0 85-90 cm 26-28mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv.=110/120 min/max acord cadru=2640/2880

2/0 85-90 cm 30-32mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv.=244/288 min/max acord cadru=5856/6912

0 85-90 cm 42-44mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv.=156/180 min/max acord cadru=3744/4320

1 85-90 cm 44-46mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv.=144/156 min/max acord cadru=3456/3744

2 85-90 cm 48-50mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv.=220/240 min/max acord cadru=5280/5760

0 85-90 cm 33-35mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv.=160/180 min/max acord cadru=3840/4320

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 261 472.32 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

FIR POLIESTER MULTIFILAMENT NERESORBABIL SECTIUNE AC TRIUNGHI

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141125 Material pentru suturi chirurgicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Sos. Vitan-Barzesti nr. 13, sector 4, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Val celui mai mare ctr subsecv=14562.40

Conform caietului de sarcini

Gr fir L fir L ac Curbura ac

3/0 75-90cm 24-26 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv.=212/264 min/max acord cadru=5088/6336

2/0 85-90cm 30-32 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv.=312/384 min/max acord cadru=7488/9216

1 85-90cm 46-48 mm 3/8 cerc min/max ctr subsecv.=496/708 min/max acord cadru=11904/16992

2 85-90cm 38-40 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv.=1380/1616 min/max acord cadru=33120/38784

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 349 497.60 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

FIR ACID POLIGLICOLIC NR. 0, 1, 2, L=150CM, FARA AC

Lot nr.: 19
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141125 Material pentru suturi chirurgicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Sos. Vitan-Barzesti nr. 13, sector 4, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cant min/max ctr subsecv=264/408, cant min/max acord cadru=6336/9792, val celui mai mare ctr subsecv=3468,00

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 83 232.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

FIR OTEL MONOFILAMENTNERESORBABIL SECTIUNE AC TAPERCUTTING

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141125 Material pentru suturi chirurgicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Sos. Vitan-Barzesti nr. 13, sector 4, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Val celui mai mare ctr subsecv=218,00

Conform caietului de sarcini

Gr fir L fir L ac Curbura ac

1 45 cm 45 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv.=5/8 min/max acord cadru=2120/192

5 45 cm 45 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv.=2/3min/max acord cadru=48/72

5 75 cm 60 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv.=10/13min/max acord cadru=240/312

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 5 232.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

FIR POLIDIOXANONA RESORBABIL MONOFILAMENT SECTIUNE AC TAPER POINT

Lot nr.: 14
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141125 Material pentru suturi chirurgicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Sos. Vitan-Barzesti nr. 13, sector 4, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Val celui mai mare ctr subsecv=106.08

Conform caietului de sarcini

Gr fir L fir L ac Curbura ac

3/0 70-75 cm 24-26 mm 1/2 cerc min/max ctr subsecv=20/24 min/max acord cadru=480/576

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 545.92 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

1. Indeplinirea obligatiilor exigibile de plata la bugetul consolidat al statului: certificate constatatoare privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii (DOAR PENTRU SEDIUL SOCIAL); cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; alte documente edificatoare, dupa caz.

Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritatile din tara in care acestia sunt rezidenti prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa etapa finala de licitatie electronica.

2. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 59-60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa etapa finala de licitatie electronica.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Manager – Jur. Robert AGAFITEI, Director Financiar Contabil – Ec. Mariana RADU, Director Medical - Conf.Dr. Bogdan GEAVLETE, Mariana Ghica - Director Ingrijiri, Sef Serviciu Achizitii Publice – Ec. Mariana STAVRI

1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate de îndeplinire: completare DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emise în tara de rezidenta, sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, dupa derularea etapei finale de licitatie electronica.

2. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, respectiv sa detina aviz emis de MS conform titlului XIX " Dispozitive medicale" din Legea nr. 95/2006 conf art. 3.

Modalitate de indeplinire: completare DUAE, urmand ca documentul justifica... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică
Informații suplimentare despre licitația electronică:

In licitatia electronica intra numai operatorii economici ale caror oferte au fost declarate admisibile. Licitatia electronica va fi organizata in SICAP, intr-o singura runda de ofertare (24 de ore). Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta. Ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi. Elementul ofertei: pretul/lot. Pretul va fi exprimat in lei, cu 2 zec... detalii pe www.e-licitatie.ro

IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 03/06/2019
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 03/09/2019
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 03/06/2019
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici: accesarea urmatorului link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor.

Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, localitatea: Bucuresti, cod postal: 030084, ROMANIA, tel. +40 213104641, e-mail: office@cnsc.ro, fax: +40 213104642 / 218900745, adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Conform Legii 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan”
Adresă: Șoseaua Vitan-Bârzești nr. 13, sector 4
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 042122
Țară: România
E-mail: achizitii.sfib@gmail.com
Telefon: +40 213674857
Fax: +40 213674857
Adresă internet: www.sfib.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
23/04/2019