Leveringen - 193273-2019

25/04/2019    S81    - - Bunuri - Anunt de atribuire - licitaţie deschisă 

România-Cluj-Napoca: Alimente, băuturi, tutun şi produse conexe

2019/S 081-193273

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca
4288063
Str. Viilor nr. 46–50
Cluj-Napoca
400347
România
Persoană de contact: Delia Maior
Telefon: +40 264207021
E-mail: recuperarecj@gmail.com
Fax: +40 264453131
Cod NUTS: RO113

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.recuperarecluj.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Spital Recuperare Cluj
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziție alimente

Număr de referinţă: 4288063/2018/05
II.1.2)Cod CPV principal
15000000
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achizitie alimente 13 loturi, conform caietului de sarcini.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Oferta cea mai scăzută: 1 676 961.60 RON / Cea mai ridicată ofertă: 1 918 147.00 RON luată în considerare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Ulei margarină

Lot nr.: 11
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15000000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic de Recuperare Cluj, Str. Viilor nr. 46-50.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achizitie ulei si margarina conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Ofertarea intregii game de produse din configuratia lotului si cu respectarea numerotarii din caietul de sarcini.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Legume și fructe

Lot nr.: 13
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15000000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic de Recuperare Cluj, Str. Viilor nr. 46-50.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achizitie legume si fructe, conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Ofertarea intregii game de produse din configuratia lotului si cu respectarea numerotarii din caietul de sarcini.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Băcănie

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15000000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic de Recuperare Cluj, Str. Viilor nr. 46-50.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achizitie produse bacanie, conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Ofertarea intregii game de produse din configuratia lotului si cu respectarea numerotarii din caietul de sarcini.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Conserve

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15000000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic de Recuperare Cluj, Str. Viilor nr. 46-50.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achizitie conserve, conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Ofertarea intregii game de produse din configuratia lotului si cu respectarea numerotarii din caietul de sarcini.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lapte și produse din lapte

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15000000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic de Recuperare Cluj, Str. Viilor nr. 46-50.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achizitie lapte si produse din lapte, conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Ofertarea intregii game de produse din configuratia lotului si cu respectarea numerotarii din caietul de sarcini.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Ceai

Lot nr.: 12
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15000000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic de Recuperare Cluj, Str. Viilor nr. 46-50.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achizitie ceai, conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Ofertarea intregii game de produse din configuratia lotului si cu respectarea numerotarii din caietul de sarcini.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Carne pui

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15000000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic de Recuperare Cluj, Str. Viilor nr. 46-50.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achizitie carne pui, conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Ofertarea intregii game de produse din configuratia lotului si cu respectarea numerotarii din caietul de sarcini.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Legume congelate

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15000000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic de Recuperare Cluj, Str. Viilor nr. 46-50.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achizitie legume congelate, conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Ofertarea intregii game de produse din configuratia lotului si cu respectarea numerotarii din caietul de sarcini.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Făinoase

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15000000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic de Recuperare Cluj, Str. Viilor nr. 46-50.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achizitie fainoase, conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Ofertarea intregii game de produse din configuratia lotului si cu respectarea numerotarii din caietul de sarcini.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Produse de panificație

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15000000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic de Recuperare Cluj, Str. Viilor nr. 46-50.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achizitie produse de panificatie, conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Ofertarea intregii game de produse din configuratia lotului si cu respectarea numerotarii din caietul de sarcini.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Produse dulci

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15000000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic de Recuperare Cluj, Str. Viilor nr. 46-50.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achizitie produse dulci, conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Ofertarea intregii game de produse din configuratia lotului si cu respectarea numerotarii din caietul de sarcini.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Paste făinoase

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15000000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic de Recuperare Cluj, Str. Viilor nr. 46-50.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achizitie paste fainoase, conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Ofertarea intregii game de produse din configuratia lotului si cu respectarea numerotarii din caietul de sarcini.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Carne porc și produse din carne

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15000000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic de Recuperare Cluj, Str. Viilor nr. 46-50.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achizitie carne porc si produse din carne, conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Ofertarea intregii game de produse din configuratia lotului si cu respectarea numerotarii din caietul de sarcini.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: AC 695
Lot nr.: 1
Titlu:

Lapte și produse din lapte

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
12/04/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Comlact
RO 15899615
Str. Principală nr. 5
Corușu
407056
România
Telefon: +40 264288806
E-mail: comlact@yahoo.com
Fax: +40 264288806
Cod NUTS: RO113

Adresă internet: www.comlact.ro

Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Corex S.R.L.
RO 526650
Str. Breslelor nr. 15
Odorheiu Secuiesc
535600
România
Telefon: +40 266214985
E-mail: corex@com-turism.ro
Fax: +40 266214984
Cod NUTS: RO124
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 650 944.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 460 241.60 RON / Cea mai ridicată ofertă: 620 103.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: AC 702
Lot nr.: 9
Titlu:

Băcănie

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
12/04/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Eximal Impex
RO 6702713
Str. Observatorului nr. 109
Cluj-Napoca
400363
România
Telefon: +40 264438421
E-mail: eximalimpex@yahoo.com
Fax: +40 264438421
Cod NUTS: RO113
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 91 241.95 RON
Oferta cea mai scăzută: 78 032.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 78 032.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: AC 697
Lot nr.: 3
Titlu:

Carne pui

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
12/04/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Joldos Proimpex S.R.L.
RO 9399070
Str. Liviu Rebreanu nr. 64
Cluj-Napoca
3400
România
Telefon: +40 264591192
E-mail: CALIN_JOLDOS@YAHOO.COM
Fax: +40 264591192
Cod NUTS: RO113
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Leconfex S.R.L.
RO 2092175
Str. Cuza Vodă nr. 6
Deva
330058
România
Telefon: +40 254218722
E-mail: leconfexpaulis@yahoo.com
Fax: +40 354414000
Cod NUTS: RO423
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Geocor Trade Imp-Exp S.R.L.
14255365
Str. 1 Mai nr. 106
Constanța
900455
România
Telefon: +40 729036781
E-mail: office@geocor.ro
Fax: +40 372879540
Cod NUTS: RO223
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 244 738.72 RON
Oferta cea mai scăzută: 219 168.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 237 464.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: AC 699
Lot nr.: 6
Titlu:

Conserve

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
12/04/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Geocor Trade Imp-Exp S.R.L.
14255365
Str. 1 Mai nr. 106
Constanța
900455
România
Telefon: +40 729036781
E-mail: office@geocor.ro
Fax: +40 372879540
Cod NUTS: RO223
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 50 074.81 RON
Oferta cea mai scăzută: 49 246.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 49 246.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: AC 701
Lot nr.: 8
Titlu:

Făinoase

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
12/04/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 4
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Geocor Trade Imp-Exp S.R.L.
14255365
Str. 1 Mai nr. 106
Constanța
900455
România
Telefon: +40 729036781
E-mail: office@geocor.ro
Fax: +40 372879540
Cod NUTS: RO223
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Eximal Impex
RO 6702713
Str. Observatorului nr. 109
Cluj-Napoca
400363
România
Telefon: +40 264438421
E-mail: eximalimpex@yahoo.com
Fax: +40 264438421
Cod NUTS: RO113
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Leconfex S.R.L.
RO 2092175
Str. Cuza Vodă nr. 6
Deva
330058
România
Telefon: +40 254218722
E-mail: leconfexpaulis@yahoo.com
Fax: +40 354414000
Cod NUTS: RO423
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 144 612.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 115 676.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 138 970.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: AC 703
Lot nr.: 10
Titlu:

Produse dulci

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
12/04/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Geocor Trade Imp-Exp S.R.L.
14255365
Str. 1 Mai nr. 106
Constanța
900455
România
Telefon: +40 729036781
E-mail: office@geocor.ro
Fax: +40 372879540
Cod NUTS: RO223
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Ilmano
RO 4247888
Bulevardul Tineretului nr. 9
Râmnicu Vâlcea
240027
România
Telefon: +40 744571918
E-mail: ilmano93@yahoo.com
Fax: +40 250714542
Cod NUTS: RO415
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Adcon
RO 5189319
Str. Carol I nr. 28
Râmnicu Vâlcea
240591
România
Telefon: +40 722207283
E-mail: adinaconstantin@yahoo.com
Fax: +40 250735541
Cod NUTS: RO415
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 145 392.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 108 116.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 137 184.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: AC 696
Lot nr.: 2
Titlu:

Carne porc și produse din carne

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
12/04/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Elit S.R.L.
RO 14444712
Str. Victoriei nr. 16
Cugir
510003
România
Telefon: +40 721221810
E-mail: nicoleta@elitcugir.ro
Fax: +40 258869651
Cod NUTS: RO121
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Andromi Com
RO 5198520
Calea Apateului nr. 291/L
Oradea
410222
România
Telefon: +40 259393309
E-mail: office@andromi.ro
Fax: +40 259393309
Cod NUTS: RO111
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Leconfex S.R.L.
RO 2092175
Str. Cuza Vodă nr. 6
Deva
330058
România
Telefon: +40 254218722
E-mail: leconfexpaulis@yahoo.com
Fax: +40 354414000
Cod NUTS: RO423
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 432 552.26 RON
Oferta cea mai scăzută: 431 460.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 435 840.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: AC 700
Lot nr.: 7
Titlu:

Paste făinoase

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
12/04/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Eximal Impex
RO 6702713
Str. Observatorului nr. 109
Cluj-Napoca
400363
România
Telefon: +40 264438421
E-mail: eximalimpex@yahoo.com
Fax: +40 264438421
Cod NUTS: RO113
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Ilmano
RO 4247888
Bulevardul Tineretului nr. 9
Râmnicu Vâlcea
240027
România
Telefon: +40 744571918
E-mail: ilmano93@yahoo.com
Fax: +40 250714542
Cod NUTS: RO415
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 50 350.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 39 694.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 41 800.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: AC 698
Lot nr.: 4
Titlu:

Legume congelate

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
12/04/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Leconfex S.R.L.
RO 2092175
Str. Cuza Vodă nr. 6
Deva
330058
România
Telefon: +40 254218722
E-mail: leconfexpaulis@yahoo.com
Fax: +40 354414000
Cod NUTS: RO423
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Joldos Proimpex S.R.L.
RO 9399070
Str. Liviu Rebreanu nr. 64
Cluj-Napoca
3400
România
Telefon: +40 264591192
E-mail: CALIN_JOLDOS@YAHOO.COM
Fax: +40 264591192
Cod NUTS: RO113
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Geocor Trade Imp-Exp S.R.L.
14255365
Str. 1 Mai nr. 106
Constanța
900455
România
Telefon: +40 729036781
E-mail: office@geocor.ro
Fax: +40 372879540
Cod NUTS: RO223
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 69 500.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 74 160.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 76 260.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: AC 704
Lot nr.: 11
Titlu:

Ulei margarină

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
12/04/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Geocor Trade Imp-Exp S.R.L.
14255365
Str. 1 Mai nr. 106
Constanța
900455
România
Telefon: +40 729036781
E-mail: office@geocor.ro
Fax: +40 372879540
Cod NUTS: RO223
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 85 050.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 80 848.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 80 848.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: AC 705
Lot nr.: 12
Titlu:

Ceai

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
12/04/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Eximal Impex
RO 6702713
Str. Observatorului nr. 109
Cluj-Napoca
400363
România
Telefon: +40 264438421
E-mail: eximalimpex@yahoo.com
Fax: +40 264438421
Cod NUTS: RO113
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Adcon
RO 5189319
Str. Carol I nr. 28
Râmnicu Vâlcea
240591
România
Telefon: +40 722207283
E-mail: adinaconstantin@yahoo.com
Fax: +40 250735541
Cod NUTS: RO415
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Ilmano
RO 4247888
Bulevardul Tineretului nr. 9
Râmnicu Vâlcea
240027
România
Telefon: +40 744571918
E-mail: ilmano93@yahoo.com
Fax: +40 250714542
Cod NUTS: RO415
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 22 400.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 20 320.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 22 400.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
România
Telefon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Giurgea, Ghidra și Asociații — societate civilă de avocați
Str. Frederic Joliot Curie nr. 2
Cluj-Napoca
400106
România
Telefon: +40 264443355
E-mail: giurgea.ghidra@gmail.com
Fax: +40 264443353

Adresă internet: www.giurgeaghidra.ro

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
20/04/2019