Leveringen - 193332-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Griekenland-Sofades: Dieselbrandstof

2019/S 081-193332

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Dimos Sofadon
Kerioy 49
Sofades
433 00
Griekenland
Telefoon: +30 2443353238
E-mail: tkalostipi@sofades.gr
Fax: +30 2443353234
NUTS-code: EL611

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sofades.gr

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Προμήθεια καυσίμων, έτους 2019.

Referentienummer: Α.Μ. 26/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 330 887.91 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Προμήθεια καυσίμων, έτους 2019.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134200
09132000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL611
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Προμήθεια καυσίμων, έτους 2019.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09135100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL611
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Προμήθεια καυσίμων, έτους 2019.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134200
09132000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL611
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Προμήθεια καυσίμων, έτους 2019.

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09135100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL611
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Προμήθεια καυσίμων, έτους 2019.

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09132000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL611
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Προμήθεια καυσίμων, έτους 2019.

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134200
09135100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL611
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Προμήθεια καυσίμων, έτους 2019.

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09135100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL611
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Προμήθεια καυσίμων, έτους 2019.

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09135100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL611

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 230-526725

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3185
Perceel nr.: 1
Benaming:

Προμήθεια καυσίμων, έτους 2019.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ευθύμιος Κρόκος
Ν. Πλαστήρα 117
Σοφάδες
433 00
Griekenland
Telefoon: +30 2443022289
E-mail: krokosth@hotmail.com
NUTS-code: EL611
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 47 310.83 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 47 310.83 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Προμήθεια καυσίμων, έτους 2019.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ευθύμιος Κρόκος
Ν. Πλαστήρα 117
Σοφάδες
433 00
Griekenland
Telefoon: +30 2443022289
E-mail: krokosth@hotmail.com
NUTS-code: EL611
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 146.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 146.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Προμήθεια καυσίμων, έτους 2019.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ευθύμιος Κρόκος
Ν. Πλαστήρα 117
Σοφάδες
433 00
Griekenland
Telefoon: +30 2443022289
E-mail: krokosth@hotmail.com
NUTS-code: EL611
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 76 882.72 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 76 882.72 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Προμήθεια καυσίμων, έτους 2019.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ευθύμιος Κρόκος
Ν. Πλαστήρα 117
Σοφάδες
433 00
Griekenland
Telefoon: +30 2443022289
E-mail: krokosth@hotmail.com
NUTS-code: EL611
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 29 015.29 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 29 015.29 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 5
Benaming:

Προμήθεια καυσίμων, έτους 2019.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ευθύμιος Κρόκος
Ν. Πλαστήρα 117
Σοφάδες
433 00
Griekenland
Telefoon: +30 2443022289
E-mail: krokosth@hotmail.com
NUTS-code: EL611
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 435.48 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 435.48 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6
Perceel nr.: 6
Benaming:

Προμήθεια καυσίμων, έτους 2019.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ευθύμιος Κρόκος
Ν. Πλαστήρα 117
Σοφάδες
433 00
Griekenland
Telefoon: +30 2443022289
E-mail: krokosth@hotmail.com
NUTS-code: EL611
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 42 668.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 42 668.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 7
Perceel nr.: 7
Benaming:

Προμήθεια καυσίμων, έτους 2019.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ευθύμιος Κρόκος
Ν. Πλαστήρα 117
ΕΛΛΑΔΑ
433 00
Griekenland
Telefoon: +30 2443022289
E-mail: krokosth@hotmail.com
NUTS-code: EL611
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 57 463.20 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 57 463.20 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 8
Perceel nr.: 8
Benaming:

Προμήθεια καυσίμων, έτους 2019.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ευθύμιος Κρόκος
Ν. Πλαστήρα 117
Σοφάδες
433 00
Griekenland
Telefoon: +30 2443022289
E-mail: krokosth@hotmail.com
NUTS-code: EL611
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 56 966.40 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 56 966.40 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019