Leveringen - 193338-2019

25/04/2019    S81

Italië-Seriate: Diverse medische instrumenten en producten

2019/S 081-193338

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Bergamo Est
Postadres: Via Paderno 21
Plaats: Seriate
NUTS-code: ITC46 Bergamo
Postcode: 24068
Land: Italië
Contactpersoon: Giovanni Ruggeri
E-mail: provveditorato.gare@asst-bergamoest.it
Telefoon: +39 0353063816
Fax: +39 0353063708
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.asst-bergamoest.it
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fornitura di elettrodi monouso, piastre e gel, per il periodo 1.5.2019 - 30.4.2023

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33190000 Diverse medische instrumenten en producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 947 409.10 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotto n. 1 Elettrodo monouso adulti/pediatrico cardiaco in sala operatoria

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33190000 Diverse medische instrumenten en producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IT ITALIA
NUTS-code: ITC46 Bergamo
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotto n. 2 Elettrodo/piastre monouso, multifunzione, adulti, completamente radiotrasparente cavi compresi.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33190000 Diverse medische instrumenten en producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC NORD-OVEST
NUTS-code: ITC46 Bergamo
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotto n. 3 Elettrodo/piastre multifunzione pediatrico e adulti

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33190000 Diverse medische instrumenten en producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC46 Bergamo
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotto n. 4 Elettrodo per ECG a francobollo

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33190000 Diverse medische instrumenten en producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC46 Bergamo
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotto n. 5 Elettrodo monouso per lungo monitoraggio

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33190000 Diverse medische instrumenten en producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC46 Bergamo
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotto n. 6 Elettrodo monouso per ECG esemporaneo

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33190000 Diverse medische instrumenten en producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC46 Bergamo
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotto n. 7 Coppia elettrodi monouso rettangolari preconnessi con connettore terminale

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33190000 Diverse medische instrumenten en producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC46 Bergamo
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotto n. 8 Coppia elettrodi monouso rettangolari preconnessi con connettore terminale

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33190000 Diverse medische instrumenten en producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IT ITALIA
NUTS-code: ITC46 Bergamo
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotto n. 9 Elettrodo monouso

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33190000 Diverse medische instrumenten en producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC46 Bergamo
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotto n. 10 Elettrodo monouso pregellato

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33190000 Diverse medische instrumenten en producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC46 Bergamo
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotto n. 11 Elettrodo/piastra monouso, multifunzione, adulti e pediatrica completamente radiotrasparente cavi compresi

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33190000 Diverse medische instrumenten en producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC46 Bergamo
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotto n. 14 Piastre monouso di dispersione

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33190000 Diverse medische instrumenten en producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC46 Bergamo
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotto n. 15 Piastre monouso per adulti, pregellata

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33190000 Diverse medische instrumenten en producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC46 Bergamo
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotto n. 16 Piastre monouso di dispersione

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33190000 Diverse medische instrumenten en producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC46 Bergamo
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotto n. 17 Piastre monouso per elettrobisturi

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33190000 Diverse medische instrumenten en producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC46 Bergamo
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotto n. 19 Piastre adulti per defibrillatore

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33190000 Diverse medische instrumenten en producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC46 Bergamo
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotto n. 20 Piastre pediatriche per defibrillatore

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33190000 Diverse medische instrumenten en producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC46 Bergamo
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotto n. 21 Piastre adulto/pediatrica per cardioversione esterna

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33190000 Diverse medische instrumenten en producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC NORD-OVEST
NUTS-code: ITC46 Bergamo
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotto n. 22 Piastra monouso bipartita adulto/pediatrica per elettrochirurgia

Perceel nr.: 19
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33190000 Diverse medische instrumenten en producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC46 Bergamo
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotto n. 23 Piastre monouso di dispersione

Perceel nr.: 20
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33190000 Diverse medische instrumenten en producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC46 Bergamo
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotto n. 25 Piastre bipartite per elettrobisturi

Perceel nr.: 21
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33190000 Diverse medische instrumenten en producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC46 Bergamo
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotto n. 27 Gel

Perceel nr.: 22
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33190000 Diverse medische instrumenten en producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC46 Bergamo
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotto n. 29 Pasta elettroconduttrice alla pomice

Perceel nr.: 23
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33190000 Diverse medische instrumenten en producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC46 Bergamo

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 134-304993

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Lotto n. 1 Elettrodo monouso adulti/pediatrico cardiaco in sala operatoria

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ceracarta Spa
Plaats: Forlì
NUTS-code: ITH58 Forlì-Cesena
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 218 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 131 340.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Lotto n. 2 Elettrodo/piastra monouso, multifunzione, adulti, completamente radiotrasparente cavi compresi

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ATESMEDICA.COM Srl
Plaats: Verona
NUTS-code: ITH31 Verona
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 252 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 248 323.50 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Lotto n. 3 Elettrodo/piastra multifunzione pediatrico e adulti

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Fiab Spa
Plaats: Vicchio (FI)
NUTS-code: ITI14 Firenze
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 243 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 113 725.30 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Lotto n. 4 Elettrodo per ECG a franconollo

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ceracarta Srl
Plaats: Forlì
NUTS-code: ITH58 Forlì-Cesena
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 14 300.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 13 640.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Lotto n. 5 Elettrodo monouso per lungo monitoraggio

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Fiab Spa
Plaats: Vicchio (FI)
NUTS-code: ITI14 Firenze
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 88 600.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 41 158.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Lotto n. 6 Elettrodo monouso per ECG estemporaneo

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Fiab Spa
Plaats: Vicchio (FI)
NUTS-code: ITI14 Firenze
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 100.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 944.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Lotto n. 7 Coppia elettrodi monouso rettangolari preconnessi con connettore terminale

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Fiab Spa
Plaats: Vicchio (FI)
NUTS-code: ITI14 Firenze
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 31 200.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 29 484.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Lotto n. 8 Coppia elettrodi monouso rettangolari preconnessi con connettore terminale

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Fiab Spa
Plaats: Vicchio (FI)
NUTS-code: ITI14 Firenze
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 15 200.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 280.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Lotto n. 9 Elettrodo monouso

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Fiab Spa
Plaats: Vicchio (FI)
NUTS-code: ITI14 Firenze
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 700.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 876.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Lotto n. 10 Elettrodo monouso

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Fiab Spa
Plaats: Vicchio (FI)
NUTS-code: ITI14 Firenze
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 13 100.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 080.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Lotto n. 11 Elettrodo/piastra monouso, multifunzione, adulti e pediatrica completamente radiotrasparente cavi compresi

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Atesmedica.Com Srl
Plaats: Verona
NUTS-code: ITH31 Verona
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 80 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 73 904.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Lotto n. 14 Piastre monouso di dispersione

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Fiab Spa
Plaats: Vicchio (FI)
NUTS-code: ITI14 Firenze
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 107 500.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 91 728.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Lotto n. 15 Piastre monouso per adulti, pregellata

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Fiab Spa
Plaats: Vicchio (FI)
NUTS-code: ITI14 Firenze
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 71 500.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 57 772.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Lotto n. 16 Piastre monouso di dispersione

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Fiab Spa
Plaats: Vicchio (FI)
NUTS-code: ITI14 Firenze
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 38 100.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 160.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Lotto n. 17 Piastre monouso per elettrobisturi

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ID&CO Srl
Plaats: San Giuliano Milanese (MI)
NUTS-code: ITC4C Milano
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 400.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 068.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Lotto n. 19 Piastre adulti per defibrillatore

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ID&CO Srl
Plaats: San Giuliano Milanese (MI)
NUTS-code: ITC4C Milano
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 15 600.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 825.60 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Lotto n. 20 Piastre pediatriche per defibnrillatore

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Fiab Srl
Plaats: Vicchio (FI)
NUTS-code: ITI14 Firenze
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 900.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 120.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Lotto n. 21 Piastre adulto/pediatrica per cardioversione esterna

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sidem Spa
Plaats: Bellusco (MB)
NUTS-code: ITC4D Monza e della Brianza
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 420.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Lotto n. 22 Piastra monouso bipartita adulto/pediatrica per elettrochirugia

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Fiab Spa
Plaats: Vicchio (FI)
NUTS-code: ITI14 Firenze
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 590.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Lotto n. 23 piastre monouso di dispersione

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Fiab Spa
Plaats: Vicchio (FI)
NUTS-code: ITI14 Firenze
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 900.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 522.40 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Lotto n. 25 Piastre bipartite per elettrobisturi

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Fiab Spa
Plaats: Vicchio (FI)
NUTS-code: ITI14 Firenze
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 15 400.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 640.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Lotto n. 27 Gel

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Fiab Spa
Plaats: Vicchio (FI)
NUTS-code: ITI14 Firenze
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 63 700.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 56 214.30 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Lotto n. 29 Pasta elettroconduttrice alla pomice

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AtesMedica.Com Srl
Plaats: Verona
NUTS-code: ITH31 Verona
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 300.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 594.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019