Leveringen - 193366-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Kecskemét: Terreinwagens

2019/S 081-193366

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
EKRSZ_31222860
Liszt Ferenc utca 19.
Kecskemét
6000
Hongarije
Contactpersoon: Gálos Anna
Telefoon: +36 76482611
E-mail: titkarsag@knp.hu
Fax: +36 76481074
NUTS-code: HU331

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://knp.nemzetipark.gov.hu/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

KEHOP járművek beszerzése

Referentienummer: EKR000073132019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34113300
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

A KEHOP-4.1.0 és a KEHOP-4.2.0 projekt keretén belül 8 db terepjáró teherautó (pick up), 4 db terepjáró személygépkocsi, 1 db egyterű személygépjármű, valamint 7 db pótkocsi beszerzése adásvételi szerződés keretében.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

8 db terepjáró teherautó (pick up) beszerzése

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34113300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU331
Voornaamste plaats van uitvoering:

6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A KEHOP-4.1.0-15-2016-00046 projekt keretén belül 5 db, a KEHOP-4.2.0-15-2016-00009 projekt keretén belül 3 db terepjáró teherautó (pick up) beszerzése adásvételi szerződés keretében.

Beszerzésre kerülő mennyiség:

KEHOP-4.1.0-15-2016-00046 projekt keretén belül 5 db

KEHOP-4.2.0-15-2016-00009 projekt keretén belül 3 db

A rész rövid meghatározása: olyan terepjáró teherautó (pick up), amely képes legalább 5 személyt szállítani.

Szállítható személyek száma 5 fő

Megengedett legnagyobb össztömeg maximum 3 500 kg

Ajtószám 4 ajtó

Karosszéria/felépítmény duplakabinos platós

Gépjármű teljesítménye legalább 110 kW

Tüzelőanyag Típusa dízelolaj

Környezetvédelmi Besorolás EURO VI

Gépjármű normatív felszereltsége felszereltség csomag

Eladó az első két évben ingyenesen igénybe vehető Assistance szolgáltatásokat vállal.

A közbeszerzési műszaki leírás a dokumentációban kerül részletezésre.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. Teljesítmény (kW) / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: 3. Max. Forgatónyomaték (Nm) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: 4. Energetikai hatás (tüzelőanyag fogyasztás/l/100 km) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: 5. Szén-dioxid (CO2) kibocsátás (g/km) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: 6. Plató kerékdobok közti szélessége (mm) / Weging: 5
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

KEHOP-4.1.0-15-2016-00046, KEHOP-4.2.0-15-2016-00009

II.2.14)Nadere inlichtingen

A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során köteles figyelembe venni a dokumentációban részletezett jogszabályok vonatkozó előírásait.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

4 db terepjáró személygépkocsi beszerzése

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34113300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU331
Voornaamste plaats van uitvoering:

6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A KEHOP-4.2.0-15-2016-00009 projekt keretén belül 4 db terepjáró személygépkocsi beszerzése adásvételi szerződés keretében.

Beszerzésre kerülő mennyiség:

KEHOP-4.2.0-15-2016-00009 projekt keretén belül 4 db

A rész rövid meghatározása: olyan terepjáró személygépkocsi, amely képes legalább 4 személyt szállítani, teljesítménye minimum 60 kW.

Szállítható személyek száma minimum 4 fő

Megengedett legnagyobb össztömeg maximum 2 500 kg

Ajtószám 3 vagy 5 ajtós

Gépjármű teljesítménye minimum 60 kW

Tüzelőanyag Típusa benzin vagy gázolaj

Környezetvédelmi Besorolás EURO VI

Gépjármű normatív felszereltsége felszereltség csomag

Eladó az első két évben ingyenesen igénybe vehető Assistance szolgáltatásokat vállal.

A közbeszerzési műszaki leírás a dokumentációban kerül részletezésre.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. A kötelezőn felül vállalt jótállás időtartama (hónap) / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

KEHOP-4.2.0-15-2016-00009

II.2.14)Nadere inlichtingen

A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során köteles figyelembe venni a dokumentációban részletezett jogszabályok vonatkozó előírásait.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

1 db egyterű személygépjármű beszerzése

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34114400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU331
Voornaamste plaats van uitvoering:

6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A KEHOP-4.1.0-15-2016-00046 projekt keretén belül 1 db egyterű személygépjármű beszerzése adásvételi szerződés keretében.

Beszerzésre kerülő mennyiség:

KEHOP-4.1.0-15-2016-00046 projekt keretén belül 1 db

A rész rövid meghatározása: olyan egyterű személygépjármű, amely képes legfeljebb 9 személyt szállítani, teljesítménye minimum 110 kW.

Szállítható személyek száma 8 VAGY 9 személyes

Megengedett legnagyobb össztömeg maximum 3000 kg

Ajtószám 4 ajtós VAGY 5 ajtós

Gépjármű teljesítménye legalább 110 kW

Környezetvédelmi Besorolás EURO VI

Gépjármű normatív felszereltsége felszereltség csomag

Eladó az első két évben ingyenesen igénybe vehető Assistance szolgáltatásokat vállal.

A közbeszerzési műszaki leírás a dokumentációban kerül részletezésre.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. Teljesítmény (kW) / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: 3. Max. Forgatónyomaték (Nm) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: 4. Energetikai hatás (tüzelőanyag fogyasztás/l/100 km) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: 5. Szén-dioxid (CO2) kibocsátás (g/km) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: 6. A kötelezőn felül vállalt jótállás időtartama (hónap) / Weging: 5
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

KEHOP-4.1.0-15-2016-00046

II.2.14)Nadere inlichtingen

A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során köteles figyelembe venni a dokumentációban részletezett jogszabályok vonatkozó előírásait.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

7 db pótkocsi beszerzése

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34223300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU331
Voornaamste plaats van uitvoering:

6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A KEHOP-4.1.0-15-2016-00046 projekt keretén belül 5 db, a KEHOP-4.2.0-15-2016-00009 projekt keretén belül 2 db pótkocsi beszerzése adásvételi szerződés keretében.

Beszerzésre kerülő mennyiség:

KEHOP-4.1.0-15-2016-00046 projekt keretén belül 5 db

Egy tengelyes utánfutó

Szabvány kapcsolófejjel, vonófejjel

’B’ jogosítvánnyal húzható

C besorolású gumiabroncsok

C besorolású pótgumiabroncs felszerelve az utánfutóra

Ponyvás felépítmény (ponyva és ponyvatartó rács/keret)

KEHOP-4.2.0-15-2016-00009 projekt keretén belül 2 db

Egy tengelyes utánfutó

Szabvány kapcsolófejjel, vonófejjel

’B’ jogosítvánnyal húzható

C besorolású gumiabroncsok

C besorolású pótkerék felszerelve az utánfutóra

Csónakszállításra alkalmas kivitel

A rész rövid meghatározása: Egy tengelyes utánfutó, szabvány kapcsolófejjel, vonófejjel, ’B’ jogosítvánnyal húzható.

A közbeszerzési műszaki leírás a dokumentációban kerül részletezésre.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. A kötelezőn felül vállalt jótállás időtartama (hónap) / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

KEHOP-4.1.0-15-2016-00046, KEHOP-4.2.0-15-2016-00009

II.2.14)Nadere inlichtingen

A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során köteles figyelembe venni a dokumentációban részletezett jogszabályok vonatkozó előírásait.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 024-052295
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

8 db terepjáró teherautó (pick up) beszerzése

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

4 db terepjáró személygépkocsi beszerzése

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

1 db egyterű személygépjármű beszerzése

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

7 db pótkocsi beszerzése

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Az 1. rész tekintetében ajánlatot az alábbi ajánlattevő nyújtott be: Ajánlattevő neve: Linartech Autó Gépjármű Kereskedelmi Kft

Székhelye: 6000 Kecskemét Mindszent Körút 43 Rész neve: 8 db terepjáró teherautó (pick up) beszerzése (1) 1. Ajánlati ár (nettó Ft):

62 2. Teljesítmény (kW): 110 3. Max. Forgatónyomaték (Nm): 400 4. Energetikai hatás (tüzelőanyag fogyasztás/l/100 km): 7 5.

Szén-dioxid (CO2) kibocsátás (g/km): 85 6. Plató kerékdobok közti szélessége (mm): 111 Mivel az 1. rész tekintetében az eljárás

Eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alapján, ajánlatkérő az ajánlat bírálatát nem végezte el.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019